vooroordelen

 • Het zijn NIET allemaal dezelfden.

  Als er met twee of in groep  al eens over de verkiezingen gesproken wordt, hoor je vaak de opmerking 'dat het allemaal dezelfden zijn', 'steek ze in een zak'...enz.     Dit zijn de twee meest gebruikte uitdrukkingen om, ofwel :

  niet te moeten zeggen welke jouw politieke voorkeur is/

  onrechtstreeks toegeven dat men de dingen bewust misleidend en  te ingewikkeld voor  je gemaakt heeft en je geen zicht op de politiek hebt/

  ofwel is het een vraagstelling in de richting van veelal niet genoeg bekende alternatieven toe.

  Het wordt helemaal te gek als men van mekaar een beetje weet welke politieke voorkeur men heeft en zeker als er van elke richting wel iemand aanwezig is in de groep. Gewoonlijk krijg je dan een debat aan de basis in de zin van 'er is geen werk' tegen het wederwoord 'er is werk genoeg'. Aangevuld met uitwisselingen van ervaringen met allerlei sociale instanties van de overheid en zo meer...krijg je op de duur een cocktail van een discussie over details van reglementen en ...niet een beschouwing over wat politiek is en hoe een samenleving dan wel logischer zou kunnen worden geörganiseerd.

  oc