vandaag

 • Wereld vandaag. 't Is me wat.

  Hefboomfondsen, hoe meer economische malaise, hoe rijker. Ongestraft. Niet afgeschaft. Bedragen aan winst die doen duizelen. Ze buiten de wet stellen blijkt onmogelijk voor de traditionele politiek.

  Gebouwen in brand steken als verzet is compleet idioot en politiek onproduktief of dat nu door drie man of 5000man gebeurt. De eigendomsvraag wordt niet gesteld en men eist gewoon het recht de ene grootkapitaal gezinde regering voor een andere in te ruilen. Stemmen op lakeien van de wereld van de financiers zou reeds een anachronisme kunnen zijn...zeker als je weet hoevelen er door hen al oorlogen werden ingestuurd omwille van grondstoffen, afzetmarkten en portefeuilles van het militair-industriële complex.

  En toch blijven miljoenen hun stem geven aan programma's die de hunnen niet zijn. Was rechts aan de macht ruilt men zo'n regering de volgende keer in voor wat voor links moet doorgaan en omgekeerd, terwijl er geen structurele ingrepen komen en men de mensen paait met beloften die men binnen de huidige krijtlijnen niet meer kan betalen ZONDER structurele ingrepen die de macht van het speculatiekapitaal aan banden leggen en een universeel rechtvaardig taxsysteem.

  Duizenden worden nog steeds mee de dood ingesleurd door bommenfanaten, terwijl het opkomen voor sociale rechten en werk niet in hun zogezegd religieuze agenda's staat. Hun fanatisme is gewoon een schakel in één van de imperialistische agenda's van na de koude oorlog.

  Dagelijks meer berichten over peperdure militaire programma's en het dempen van financiële overheidsputten die men daardoor alleen maar groter maakt. Jongeren die zich blauw betalen aan autoverzekeringen; ouderen die tot relatief kort voor de dood moeten werken, terwijl er minder jobs zijn. Er groeit een generatie op die het weer minder goed dan hun ouders heeft. Zich een huisje kopen...meer en meer een verre droom... .  Ook eigenaars van 50 appartementen houden het onroerend goed duur omdat ze ze niet voor een groot deel  verplicht op de markt moeten brengen. Een sociaal maximumtarief voor huurprijzen opleggen...staat niet in politieke programma's die Uw tv scherm halen.

  De politiek is een vedetten-show geworden, geen inhoudelijke kans om onbaatzuchtige mensen een kans te geven. De politieke cultuur, in vele landen verziekt door communautair en populistisch gezwam dat er niet toe doet. Mensen tegen mekaar opzetten, om het even hoe; door ze te verdelen in kampen, recentelijk ook tussen hen die zonnepanelen kunnen zetten en anderen die dat niet kunnen. Belachelijk gewoon, niet de verschillen tussen de onderste lagen van de inkomenspyramide doen er toe...wel de bovenste laag die gek is op maximumprofijt en de vrijheid van speculeren tot in het waanzinnige doordrijft...zij blokeren de sociale vooruitgang. Gelukkig zijn gewone mensen niet geweldig afgunstig op wat anderen meer bezitten, maar superdom zijn ze als ze de toplaag hun gangen laten gaan.

  De linkerzijde heeft zich een beetje meer ééngemaakt in een poging een progessievere vorm van reformisme in het parlement binnen te krijgen. Vakbondstoppers geven kiesadvies, zelfs van een voorzichtig vleugje radicaal reformisme weg.  Het merendeel van de mensen is weldra weer een vogel voor rechts vermoedelijk.

  Gemistte kansen, terwijl de natuur het leven, ook dat van de mensheid zo een prachtige kansen bood en biedt.

  octo 19/05/2010

 • Het wereldgebeuren vandaag.

  100_0992

  foto 01/05/09 octo's filoview : de meikevers zijn terug, vier op één dag gevonden, jaren geleden was dat, zijn ze voor een stuk immuun geworden voor de sproeistof die werd uitgevonden om ons fruit als vlekloze schoonheidskoninginnen te kunnen presenteren ?

  Het wereldgebeuren vandaag.

  Terwijl sommige vice-premiers nog altijd hun partijvoorzitterschap cumuleren, draait de wereld verder. Britisch Airways vraagt zijn personeel een maandloon in te leveren om de onderneming te redden, gespreid over een half jaar weliswaar; daar bovenop stelt het bedrijf voor dat meer mensen half time zouden werken. Weinig bevorderlijk voor de veiligheid, denkt een mens dan. Maar ja, misschien een stap naar het vrijwillig maken van alle werk als die recessie zo blijft voortduren.

   

  Als we onze leningen en huren enz...ook niet meer moeten betalen, is dat nog te doen, anders zever. Zoals ook Nobelprijswinaar economie Paul Krugma aanraadt...in tijden van economische neergang en na relaceplannen ging alles terug naar af van zodra men de belastingen voor de gewone man verhoogde, de sociale zekerheid kortwiekte en de begrotingstekorten drastisch te lijf ging.

   

  In de VS lanceert Obama een openbare sociale ziekteverzekering ten einde de slokkoppen van de private kassen hun tarieven naar beneden te krijgen en iedereen verzekerd te krijgen. (zelfs de Nederlanders dokken zwaar per maand voor hun privaat verzekerde gezondheid. (240euro/maand).

   

  In België wordt een rechter opzij geschoven omdat hij een GPS-dief vrijsprak daar zijn twee vorige straffen wegens drugsdelicten onbestrafd bleven,wegens geen plaats in de gevangenissen. De rechter mag zich nu met echtscheidingen met wederzijdse toestemming bezighouden.

   

  Een Duits bedrijf maakt zich sterk dat het tegen 2020 Europa voor een groot stuk met Saharazonneënergie kan voorzien. Zon genoeg in Noord-Afrika en het Midden-Oosten...maar niet voor iedereen schijnt ze, ondermeer in Iran. Na acht jaar VS gesteunde oorlog van ex-bondegenoot Sadam Hoessein achter de rug te hebben en jaren inmenging van de clerus in het politieke bestuur, wil de overwegend jonge bevolking van Iran wel eens iets anders. De kandidaat waar ze nu voor op straat komen echter, gaat misschien wel iets voor de vrijheid van de vrouw doen, maar op gebied van tewerkstelling en inkomen, zouden ze best op hun eigen klasse rekenen in plaats van hun vertrouwen in de toplagen van de economische en politieke belangen te stellen.

   

  De landen van de BRIC (Brazilië, Rusland, India, China) zijn van plan om niet alleen in Europese en VS-schatcertificaten te investeren, maar ook in de onderlinge certificaten, goed voor hun eigen munt en als reactie tegen de dollar als overheersende munt. Waarom niet meteen een aantal stappen overslaan en één niet-speculatieve, neutrale wereldmunt als betalingsmiddel hanteren en elke wereldbewoner arbeid en een vergelijkbaar inkomen per inkomensgroep geven. Concurrentie tot de laatste snik, heeft al honderduizenden banen gekost de laatste tijd. Samen rond de aarde cirkelen, alleen dat kunnen we nog zonder problemen indien de recessie ten spits gedreven wordt.

   

  LucasCathérine heeft vandaag een goede bijdrage in de Morgen over dat probleem. Zelfs onafhankelijk zal Palestinia uit teveel afgesneden eilanden bestaan. Belangrijk is dat Palestijnen en Israel-bewoners zich op klassebasis verenigen tegen hun zogezegde politieke afgevaardigden, of die nu Hamas,PLO,Likhud,zogezegde Labourpartij...of wat dan ook heten en op straat komen voor 'economische' eisen, (werk,loon,prijzen, overheidsdiensten...)geen nationalistische en hun regeringen zelf naar huis sturen, waarna de federatie Palestina-Israel de belangen van de werkmensen kan verdedigen, wars van alle zogezegde religieuze verschillen. Iedereen blijft wonen waar hij woont en de mensen in overbevolkte vluchtelingenkampen krijgen bij voorkeur de te bouwen huizen. Gronden en huizen terugclaimen is terug naar af. Werk,welzijn, inkomen.De door Hamas en actiegroepen gebruikte zinssnede "Israel zou niet mogen bestaan"...is gevaarlijk woordgebruik"en gaat de zaak ook niet vooruitbrengen.

   

  Nog enkele TV-tips vanavond :2050-2130 Ned.2, treinreisserie Indonesië 'de stille woede', Canvas 2325-0110 Darwins Nightmare. Morgen: Canvas 2115 De schaduw vh kruis(JanLeyers)

  2225 The Story of India (met dank aan DGB De groene Belg e-magazine.Octo17/06/2009woensdag