triggers

 • Twin Towers,Bankencrisis...en 't volgende ?

  100_1879

  filoview pictures : vlinder op beton...na vijf minuutjes wachten, opende ie z'n vleugels, herfstafscheid van het seizoen 2009..."zo te sterven op het water met je vleugels van papier (BdG)", eitjes gelegd en weer weg tot volgende lente

  Sommige gebeurtenissen, meer dan andere, zijn een soort 'trigger' die een aantal andere ontwikkelingen in gang zetten die verstrekkender gevolgen hebben. In Iran vielen nu ook al tientallen doden bij een bomaanslag op de 'revolutionaire' garde, waarbij tal van hoge officieren van Iran's tweede leger omkwamen. De Iraanse overheid lanceert berichten over buitenlandse betrokkenheid bij die aanslag, met het doel etnische conflicten tussen soenieten en anderen uit te lokken. Zoals altijd zal de echte toedracht eerst veel later dan de feiten aan het licht komen...wat er ook van zij, een zoveelste escalatie in een Arabisch land erbij, dat kan heel gevaarlijk worden en nog meer terrorisme kweken.

  Aan het merendeel van de militiaire aanvallen op de oorlogstonelen van na de tweede wereldoorlog ging vaak intense spionage en infiltratiebedrijfigheid vooraf. Vaak lieten aangevallen landen zich tot provocatie verleiden om de binnenlandse spanningen onder controle te krijgen. Ook aan psychologische oorlogsvoering besteed men al honderd jaar enorme budgetten. Moesten we op de hoogte zijn van alle duisterse plannetjes die worden gesmeerd...we zouden nogal versteld staan. Dan heb ik niet over een hoop onzinnige complottheoriën die op internet circuleren om verwarring te stichten en de aandacht van de werkelijke machinaties achter de schermen af te leiden.

  Het hedendaagse terrorisme wordt meestal door staten geörganiseerd. De geflipte Hollywoodcowboy Reagan, stond al toe dat stammenleiders de laatste lekenregering van Afganistan konden omverwerpen en stak nog meer geld toe toen de USSR dat regime ter hulp kwam. Sinds toen is alles van kwaad naar absolute barbarij aan het evolueren. Al Qaeda, vroeger een vriend, nu een vijand, de Taliban evenzeer,ondanks weinig steun van de bevolking in Pakistan, blijven ze een bijna niet uit te roeien bedreiging.

  Nu er barsten komen in de alliantie van de Westerse bezetters, stelt China voor dat de VN veiligheidsraad het van de Nato overneemt en dat alle overblijvende strijdende partijen via een internationale vredesmissie ontwapent worden. Via de officiële mediakanalen hoorden we hier nog niets van, want wegtrekken uit Afghanistan zou teveel investeringen te niet doen...of heeft men de berekeningen rond het maken van meer minst door goedkopere olietransporten  bijvoorbeeld al opgegeven en neemt men gewoon al strategische posities in tegen dat het grootkapitaal geen andere uitweg meer ziet dan de wereld weer in een veralgemeende oorlog te storten. 'Zij' staan achter de tekentafels van de militaire stafs overal, en 'wij' , als we de mails moesten zien die 'zij' mekaar achter onze rug sturen... . Om een concreet voorbeeld te geven, een pak jaren terug kwam men het nieuws van een 'neutronenbom' die alleen mensen zou doden en gebouwen overeind zou laten staan. Staan die al ergens opgesteld dat iemand weet ? Mag de gemiddelde wereldburger dat weten ? Zijn wij onderdelen van mekaar beconcurerende termietennesten of samenlevingen met een hart, op weg naar een 1natie-wereld ? Als we niet kritisch leren kiezen, riskeren we een dag meegesleurd te worden in een stroom van overdonderende gebeurtenissen die eigenlijk voor een groot stuk voorafgaandelijk in mekaar gestoken zijn, maar waar we dan geen zicht meer op hebben.  Als we ons dan weer door de begrippen 'volk' en 'vaderland' laten misleiden in plaats van alleen op te komen op basis van onze sociale rechten...zullen we weer aan het kortste eind trekken. Een socialistische revolutie in Israel, Palestinië, Irak, Pakistan, Afghanistan, India,... en al die reactionairen van de macht, dat zou pas nieuws zijn...de rest is hopeloos in de modder blijven steken en er dieper in geraken.

  octo 19/10/09