toekomstige

 • Wapens volgende oorlog VAN Irak al in produktie

   

  youtube-tribute :Imagine by John Lennon

  Wapens voor volgende oorlog VAN Irak al in produktie

  De Servische wapenindustrie bloeit. Grootste klant...Irak dat een pak vliegtuigen besteld heeft...om in te zetten tegen...de Koerden, of een nieuw oorlogje van laat ons hopen weer geen acht jaren tegen Iran ??? ...zoals destijds de door de VS gesteunde avonturen van Sadam Hoesein zaliger. Zonder sociaal geweten zal in de wereldpolitiek niets veranderen, de cirkel van oorlogsproduktie en het gebruik ervan levert teveel geld op.Hoe een andere stem laten horen en dingen in beweging krijgen?

   

  http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=25904&cHash=6862e4e695

  Een wereldreferendum dat uitspraak velt over alle globale problemen :

  http://bloggen.be/conscience2008

  Vandaag had ik er nog een correspondentie over met een groep in Wallonië, die luistert naar de naam : Les amis du collectif 'Le Ressort', na lezing van een artikel via een Facebook-groep over de verdeeldheid van links :

  Je viens de lire l'article 'existe-t-il une évidence de gauche?'. J'ai aussi écrit la dessus en Anglais et moins en Français. Onderaan, au dessus http://bloggen.be/conscience2008 il ya mes point de vues sur les divergences idélogiques de gauche dans l'idéologie elle- même. Pour surmonter ça, il nous faut ,à coté des intitiatives défensives classiques aussi une attitude offensive...c'est ce que j'ai voulu faire en dévelopant un programme pour un réferendum internationale sur beaucoup de chose en même temps. C'est un initiative qui envisage les futurs dévelopements dans l'internet...un jour on pourra organiser des élections internationales après l'aprouvement du programme par réferendum, et voter pour nos dirigeants sur des listes de project et pas sur de listes de partis...donner un contenu et de la qualité à la politique pouvait marcher un jour en suivant cette route à cotés des autres.

  http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=links http://filosofischverzet.skynetblogs.be

  Entre temps, beaucoup peut encore passer de nos jours

  eisenbundel : de overheid moet durven ingrijpen en internationaal initiatieven nemen

  - voor hetzelfde werk, dezelfde wedde wereldwijd
  - één internationaal sociaal zekerheidssysteem voor meer welzijn
  -reconversie wapenindustrie, wereldwijde stopzetting conflicten
  -legers inzetten in ontwikkelingsprojecten in armste landen
  -internationale ecologische maatregelen, alternatieve energiebronnen...
  -huurprijzen halveren = huizen goedkoper, hoe lager de huren, hoe goedkoper de huizen
  -creatie van wereldwijd universeel gestandardiseerd taxatiesysteem, niet alleen voor gewone inkomens,maar op de superwinsten, fortuinen
  -stop speculatie op energie, voedsel, grondstoffen...
  -creatie van een homepage voor wereldwijdewebVerkiezingen, met een referendum over dit programma

  De weg er naartoe zal lang zijn, wetende dat een kleine groep mediabezitters en congresleden van beide grote partijen de sociale zekerheidsprogramma's van Obama al zouden kunnen tegenhouden en hierrond een enorme leugen-en lastercampagne opgezet hebben...terwijl het de bedoeling is dat de Staat goedkopere verzekeringen aan gaat bieden om de prijzen van de privéverzekeraars naar beneden te krijgen. Afwachten of het lukt, terwijl het helemaal geen socialistisch voorstel is, zoals hem wordt verweten...en wat dan nog ? Moeten we soms verder in de richting van de pensioenfondsen, nu aan het licht gekomen is dat bepaalde van deze fondsen met hun(jullie) geld investeren in fabrieken die clusterbommen maken. Ach mens !

  Muzikanten enz...verenigt U en maak nog eens iets zoals John Lennon...ik had hem nog graag uitgelegd dat godsdienst niet hetzelfde is als religie(relier-le-tout oorspronkelijk) en die hemel van hem, die heeft hij verdiend en de rotzak die hem heeft neergeschoten, verdiend voor als er geen hel moest zijn zal ik maar zeggen, van samen met alle opblaasbare terroristen en vele anderen op een onbewoond eiland gedropt te worden, al waar ze samen met alle oorlogstokers hun ding kunnen doen. Octo 21/08/2009

  Een lezersreactie maakte me ondertussen attent op een ander nummer van Lennon over 'god'...waarvoor dank, weer een gat in mijn cultuur en tussen mij en Lennon gevuld : 

  http://www.youtube.com/watch?v=jknynk5vny8