stijn

 • Lugubere beelden en bewustzijn.

  15mei09europese manif 068

  Lugubere beelden en bewustzijn

  Op Canvas gisteren, na de originele lofzang van Stijn Meuris over de cirkel van sterfelijkheid en geboorte van mens en cosmos,  kwamen de antipodes van onze gedeeltelijk heerlijke wereld aan bod, via de docu over leven en werk van James Nachtwey, oorlogsfotograaf. http://www.jamesnachtwey.com/   De wereld zal in 2012 of in 2029 niet vergaan, we moeten ons met het optimisme van onze positieve moed wapenen, ‘het leven’ leren begrijpen aan de hand van het verleden, maar ‘leven’ zullen wij en de generaties na ons altijd in functie van een luguber-vrije toekomst moeten doen.

  Al van voor Vietnam vorige eeuw, smeden door ons verkozen machtigen der aarde ongelofelijke complotten om hun geldgewin -de -luxe veilig te stellen, telkens de cyclus van opbloei en neergang van een economische cyclus totaal in een impasse raakte. Zoals een Jacques R.Pauwels in zijn boek ‘de mythe van de goede oorlog’ uitgebreid uitlegt. Zelfs de oorlog zelf staat in het teken van industriële gewin, niet alleen in dat van het innemen van machtsposities.

  Voor wie eens een ander klok wil horen over de ‘crisis’ vroeger, nog van vóór de eerste wereldoorlog : In de crises breekt een maatschappelijke epidemie uit, die voor alle vroegere tijdperken iets onzinnigs zou hebben geleken - de epidemie van de overproduktie. De maatschappij ziet zich plotseling in een toestand van tijdelijke barbaarsheid teruggebracht; een hongersnood, een algemene verdelgingsoorlog schijnen haar van alle bestaansmiddelen te hebben afgesneden; de industrie, de handel schijnen vernietigd”(uit Manifest).  Indien er niet kan teruggekocht worden wat er is geproduceerd (zeker niet door de armste landen) en een verdere uitbreiding van de afzetmarkten daardoor onmogelijk wordt, is ‘kredietverstrekking’ dan een oplossing of verergert ze het probleem op termijn alleen maar,met stagflatie,(een combinatie van recessie en inflatie), als gevolg. Zijn ‘bezuinigingen nog een oplossing ?  Ze maken het koopkrachtprobleem alleen maar erger en de overproduktie groter.

   

  Journalisten van de Belgische Afdeling van de krant ‘Internationalisme’ zien in de huidige crisis het gevolg van een reeks ononderbroken economische wetmatigheden.:”Wat is het voornaamste middel dat de staat gebruikt om te proberen het op hol geslagen paard van de crisis in te tomen …minstens in de centrale landen? De ervaring toont ons dat dit middel het stelselmatig teruggrijpen naar krediet is. Dankzij de schuldenlast, die in enkele jaren tijd een bodemloze put is geworden, hebben de kapitalistische staten een kunstmatige markt gecreëerd die min of meer een afzetmogelijkheid biedt voor een groeiende overproductie. Gedurende veertig jaar is de wereldeconomie erin geslaagd een verlammende ineenstorting te vermijden door haar toevlucht te nemen tot steeds massalere schulden”… .

  Een mens zou zich beginnen afvragen waarom men de lonen niet internationaal per beroepscategorie standaardiseert en misdadige speculatie en moordende concurrentie strikte regels oplegt…Zo niet zouden gigantische bedrijfstakken wel naar failliet en nationalisatie kunnen evolueren en wij hier op zijn zachtst gezegd, de broeksriem moeten dichtsnoeren,(wat de economische situatie nog zou verergeren) terwijl anderen in armere landen het nog erger zouden te verduren krijgen. Gaan we hen aan een paar euro per dag laten verder creperen ?  Of zijn we na al die oorlogen en miserie ter wille van goden of geld of wat nogal, reeds rijp genoeg om gewoon te produceren en verdelen zonder loon en handel tot eenieder menswaardig leven kan en we geen steeds stijgende massaconsumptie meer nodig hebben om een alternatief economisch systeem in leven te houden ?

  Octo 20/05/09 woensdag