rechts

 • Links en Rechts. Achter het uiterlijke.

  100_0538

  octo filoview : de seizoen, koud en warm, net als het innerlijke in alle mensen,

  in de één wat meer van dit en dat dan in de andere

   

  Vanaf heden, behalve uitzonderingen, de meer filosofische bijdragen, kunst...op http://filosofischverzet.skynetblogs.be  , de meer actuele poltico-sociale dingen op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  Links en Rechts. Achter het uiterlijke.

  Vele verschijnselen hebben twee kanten. Neem nu het links en rechts in de politiek. Dit lijkt niet alleen een simpele tegenstelling in alle mogelijke gradaties tussen diegenen die er warmpjes inzitten en diegenen die het ook in alle mogelijke nuanceverschillen, niet zo breed hebben. Normaal gezien zouden deze laatste in een democratie in de meerderheid zijn. Niet zo in de praktijk. Te velen die van een loon afhankelijk zijn of teveel zelfstandigen, vereenzelvigen zich met politieke partijen die de belangen dienen van het grootkapitaal, in concreto de speculatie gansters op de beurs, diegenen die de melkprijzen en zo bepalen, de wapen-en andere lobbies…om maar enkele actuele voorbeelden te geven.Tel daarbij diegenen op die gestopt zijn met over moeilijker dingen na te denken of in slaap gewiegd door een bepaalde media en zij die men nooit leren denken heeft of willen denken hebben en combineer deze toestand met een volksaard die al eeuwen door kerk en kapitaal, buitenlandse bezetters inbegrepen werd verkracht in feite… en je bekomt alle soorten partijen en mensen van politiek en sociaal conservatisme.  De Nederlanders, al 400 jaar eerder een stukje bevrijd van eng clerikaal catholiek denken, hebben daar een stuk minder last van al neemt hun media een stuk van die rol in behoudsgezinde traditie over.

  Je kan dat conservatisme ook nog van een andere kant bekijken ook…de menselijke kleine kantjes, de karaktervorming doorheen alle mogelijke overgeërfde en zelf gecreëerde ballast. ..langsheen de tocht die, noem ze groei naar echt mens zijn, noemt. Je kent dat wel, het nooit genoeg hebben, het altijd bezig zijn met te hard te werken ,omwille van dan niet met de problemen van de andere kant van het zijn geconfronteerd te worden, zijnde de verhouding  naar de familie,partner en naar de kinderen en naar alle andere soorten relaties daar rond toe. Op zichzelf is er niets mis met een beetje conservatisme in bepaalde etische zaken, in onze cultuur van ‘mijn borsten zij te klein, opereren maar’ en zo meer. Het zijn doorgaans de conservatieven op gebied van de ‘solidariteit’ die de eersten zijn die ‘afgeven’ op,(zich storen aan) mensen, die zich met een vervangingsinkomen al dan niet moeten door het leven slaan en die anderen die (maar) aan een trager tempo kunnen of willen werken, doorgaans ook voor profiteurs al dan niet luie mensen, uitmaken.  Vaak zijn het ook die mensen die bijvoorbeeld eerder dan anderen geneigd zijn om eerst hun portefeuille en dan hun hart te laten spreken bij het nemen van beslissingen. In veel gevallen hebben ze het te hoog in de bol of willen ze om enkele centjes meer keihard blijven doorwerken tot ze 67 jaar zijn, een zaak die  door media en politiek in Nederland, net als de privéverzekering in het gezondheidswezen, al heel gewoon geworden is.  Waarom ze zo zijn ? Om er materiëel beter aan toe te zijn dan anderen ? Om de innerlijke leegte te lijf te gaan ? Naast de vele opdelingen waardoor ‘verdeel en heers’ mogelijk wordt, wil ik er geen bijmaken…maar het is goed om toch even bij dit fenomeen stil te blijven staan.

  Nochtans, een fijn observeerder merkt bij deze groep van op maatschappelijk, niet etisch vlak conservatief ingestelde mensen dat ze ook een andere kant hebben, net als bijna iedereen trouwens, een lievere, een socialere…een mogelijkheid voor hun ,om van hun strak dogmatisch handelen en voelen vooral, weg te evolueren.  Dat kunnen ze niet alleen, daarom hebben ze anderen nodig. Eigenlijk zijn we allen mekaars psycholoog, pastoor, advocaat, politieker, verpleger,klankbord, collega,artiest, schrijver van onze levensscenario’s en ga zo maar door.  We betalen op velerlei manieren voor veel van al die dingen die we mekaar gratis zouden kunnen geven…gewoon omdat niet iedereen er klaar voor is en we tot nader order WILLEN meedraaien in een samenleving  die teveel op ongezonde wedijver is gebaseerd. 

  Dat neem je niet alleen weg door uiterlijke politieke verandering, maar ook door innerlijke verandering. Dat kan beginnen bij die mensen… bij wie het nog moet beginnen… met het tijd nemen voor poëzie bijvoorbeeld. Met meer je eigen leven dan dat van de ‘sterren’ te willen leiden. Met te beseffen dat de zeven kunsten belangrijker zijn dan weer zeven nieuwe winkels te kunnen openen of te veel huur te vragen en alles op te potten…het oppotten van je geld, zowel als je warme innerlijke of je sociaal willen zijn.  De anderen, de meer socialen, lopen vaak met hun kop tegen de muur; want ze regeren de wereld nog niet voldoende. Te veel wetten worden nog gemaakt door hen met alleen stalen zenuwen…die alleen ontspannen als hun gezondheid hen er eindelijk toe dwingt in vele gevallen. De gezondheid van de mensen die meer op hun gemak willen leven wordt ook vaak ondermijnd door het noodgedwongen samenspel met hun tegenspelers…zij hebben te leren van meer ‘onder hun uit’, assertiever te zijn…op te komen voor hun eigen manier van willen leven. Vooruitgang, op alle gebieden,kind van tegenstellingen.  “Life, take it and endure it”, zei iemand me gisteren dat een schrijver dat gezegd had.  Het leven niet kritiekloos uitzitten. Oh ja, mensen die over andere dingen dan geld en macht praten, over hoe ze zich willen VOELEN als ze een dag deze wereld gaan verlaten…ze bestaan nog.  Iets ‘bereikt’ hebben in het leven hangt nog teveel af van HEBBEN, dan van ZIJN.

  Octo 25/09/09

 • Het wereldgebeuren vandaag II

  100_1178

  Het wereldgebeuren vandaagII

  Gisteren 'Darwins worst Nightmare gemist' ? Even een korte beschrijving via de satirische blog 'van het hangmatsocialisme'

  http://www.bloggen.be/kitokojungle/archief.php?ID=50612, waar je ook de Obamatekst van Caïro kunt lezen, over verdraagzaamheid tussen godsdiensten bijvoorbeeld.  Een mens moet op tijd eens naar spelende kinderen kijken bijvoorbeeld om het leed van de wereld eens van zich kunnen af te zetten en de zaken satirisch proberen voorstellen. PS. Ik zou eens moeten uitzoeken of Europa de uitbuiting(en de honger van de mensen dus) van de visvangstfabrieken in Tanzania nog altijd subsidiëert,...maar hadden we daar verleden week geen Europarlement voor verkozen ?

  Daarna kan je weer wat aan het studeren gaan. Mensen genoeg die vaak op een gedegen manier met journalistiek buiten het mediabulkgebeuren bezig zijn. Vandaag in het weekblad Solidair van de pvda in België of op de Vonk-pagina's van SPA-rood. Gisteren op de volgende links. Wie diepere achtergrondinfo leert zoeken vindt. Boven alle grenzen van verdeeldheid heen. Boven het navelstaren naar Brussel-Halle-Vilvoorde en de interesten op onze spaarboekjes uit.

  Over de verschillende taktieken van populistisch en uiterst rechts en over het gevaar dat het fascisme weer de kop opsteekt in Europa :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/06/17/nazi.html

  Over de recente slachting van mensen die op een eenvoudige manier van het land proberen leven...in Peru ditmaal. Moord terwille van de grondstoffen : 

   

  http://www.sap-rood.be/cm/index.php?view=article&id=954%3AStop+de+slachtpartijen+in+Peru&Itemid=53&option=com_content

  gastad annex : het dorpsgebeuren vandaag : buurtbewoners willen geen permanent crosterrein :

  http://www.gva.be/antwerpen/herentals/politieke-partijen-raken-niet-eens-over-belsissing-rooiveld-omwonenden-wel.aspx   viaa A.D.

 • De politieke trukkendoos, laatste staaltjes

   100_0984

  foto:Namen. Félicien Rops-museum met veel info over zijn tijdgenoten

  De politieke trukkendoos,laatste staaltjes

  Op radiozender Klara probeerde LDD himself de linkse Peter Mertens schaakmat te zetten door te sugereren dat in tegenstelling tot hetgeen deze laatste beweerde, privatiseringen van spoorwegen wél werken. LDD gaf Finland als modelvoorbeeld van een goed draaiende privé-spoormaatschappij op...goed geprobeerd, ware het niet dat de Finse spoorwegen een overheidsbedijf is. Maar ja, dat lijkt van geen tel, de ASLK als overheidsbedijf had gedurende haar meer dan honderjarige bestaan nooit verliezen, tot ze Fortis werd.

  De ruzie tussen PS-kopstukken en de MR-leiding dan, zo net voor de verkiezingen even wat profileren om duidelijk te maken dat er qua economisch beleid een geweldig verschil ZOU zijn.

  Ter compensatie van het niet mogen meedoen aan de VRT-stemtest, waar de 'kleinlinkse' pvda twee jaar terug 10percent scoorde, mocht de grootkapitaal-kritische pvda samen met SPA-rood en Groen en de SLP samen in een debat. Wat de SLP als zesde 'progressieve'? neoliberale partij in Vlaanderen daar bij kwam doen is duidelijk, weer eens tussendoor naar het niet ter zake doend experiment van de Sovjetunie verwijzen, en duidelijk niet om het over de overwinning op de nazi's of het voorkomen van de latere nationalistische oorlogen te hebben. Dan was iemand van de LSP uitnodigen passender geweest.

  Langs Franstalige kant beslissen de twee grootste partijen via hun handlangers op de RTB-RTL, welke partijen uitvoerig en eventjes op de buis mogen komen. Andere klokken dan die het over het redden van de economie via nog meer schuldenbergen zonder veel zeggingsschap hebben, komen ook daar nauwelijks aan bod. Misschien moeten meer linkse jouralisten ook eens met de juiste mensen op de juiste plaats gaan tafelen.

  Ook op micro-niveau zit het politieke leven vol trukjes. In een hagelandse gemeente ging er 1 bedrijvencentrum komen en maandenlang hingen er overal bij de mensen zwarte vlaggen uit. Nu de provincie die plannen dan toch heeft afgewezen en er overal witte plastiek vlaggetjes hangen, heeft er een snuggere een groot bord getimmerd, met daaop de eigenhandig geschilderde slogan “ Gezond Verstand wint altijd”. Van recuperatie gesproken...zo de draak steken met al die partijloze mensen die hier zeker niet van gediend zullen zullen.

  Niet alleen mensen spant men voor een bepaalde kar, die ons in het LDD geval 240euro de maand aan verzekeringen voor onze gezondheid zal kosten, zoals in Nederland. Ook woorden als 'vrijheid', 'christelijkheid', 'morele waarden'...lijken door de grote partijen wel gepatenteerd, dixit een uitspraak van een links schrijver op een heel druk bijgewoonde lezing in een studentenstad. De 'vrijheid' om rond te komen eens de huur betaald ?

  Voor wie vanavond niet voor de zoveelste keer de grote nationale tenoren wil zien  : hierbij wat gedachten van mensen van groen, spa-rood, pvda, ptb en andere 'afwijkende' meningen die in het licht van wat er op monetair gebied en op gebied van tewerkstelling nog te gebeuren staat, helemaal niet radikaal meer lijken. Misschien een tip voor hen : organiseer zelf een ernstige inhoudelijke stemtest en enquetes...en desnoods internetverkiezingen, om aan te tonen dat men ons als onmondigen behandeld en dat we het land niet willen splitsen en de miljarden voor miljardairs als Graaf Lippens maar niks vinden. Volledigheidshalve nog een paar andere linken naar mensen zonder 25.000euro de maand en driedubbele weddes. Handig aan tv kijken op internet is dat U het voortgang-hendeltje kunt gebruiken als er gezeverd wordt. Eén van de volgende dagen een theoretische bijdrage van de jouralisten van 'Internationalisme' over waarom we er in 2008 economisch minder goed voor staan dan in 1929...

   http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen09/090517_vk_debat_zevendedag

   http://video.rtlinfo.be/Video/22923.aspx

   http://www.rtbf.be/info/elections/mise-au-point-les-petits-partis-109150

  octo 19/05/09 dinsdag