opel

 • Werknemers Carrefour, pak het anders aan !

  BRON DAYLY MOTION : de wereld van toen en die van nu. de klassieke recepten om de golf van ontslagen tegen te gaan, riskeren er ons weer korter bij te brengen

  Waarschijnlijk heeft men nog niet bekend gemaakt wie er de laan uit moet daar waar de vestiging open blijft.  Je kan bang afwachten of je er bij bent of niet en hopen op het laatste. Daar waar de vestiging dicht gaat kan je afwachten hoe de vakbonden zullen reageren. Betogingen, onderhandelingen over afdankcadeaus zullen de jobs niet behouden. Waarom de winkel niet van naam veranderen, een rekeningnummer openen en zelf een plaatselijke directeur aanstellen tot dat de politiek gedwongen wordt om de keten in gemeenschapsbezit te brengen, zonder schadeloosstelling. Dit is geen winkeldiefstal, de echte dieven zetten duizenden zonder werk en dwingen de overblijvenden om nog goedkoper te werken.

  De politieke partijen vinden het allemaal jammer, de rechterkant van de SPA bij monde van haar voorzitster lanceert een oproep zonder uitweg. De grote media hebben het over het falend management, het design van de winkels, de properheid, ja zelfs die oh zo dure werknemers...en willen doen geloven dat andere winkelketens nu wel gaan aanwerven. Allerlei spreekbuizen van het patronaat worden opgetrommeld om het zogezegde onvermijdbare van de sluitingen aan te tonen.  Superflexibel zijn en om de haverklap van werk veranderen, zijn ineens weer de wonderrecepten om meer banen te scheppen. In heel Europa pleiten sociaaldemocraten er voor om langer te werken en de Grieken staken en verbinden hun lot aan de waarde van het geld op de geldmarkten. Hun enige eis : 'diegenen die de crisis veroorzaakten, moeten betalen'. Daar kunnen we inkomen, maar dat is in de grote media geen debat waard. Als die vraag er dan toch gesteld wordt is het laconieke antwoord dat er niet genoeg multimiljonairs zijn om te taxeren. (Nochthans in België alleen al 88.000, een tax van 2% boven de 20 miljoen zou zo een 8 miljard opbrengen.) Alleen als werknemers van bedrijven die sluiten het op een andere manier gaan aanpakken dan hun vakbondstop voorstelt en de organisatie van hun strijd in eigen handen nemen én het eigendomsrecht in de praktijk in vraag stellen, zullen ze de grote media wél halen en kan er een echt debat ontstaan.

  Het lijkt er sterk op dat de grootkapitalisten in feite zelf meer en meer socialisme willen. Zonder staatsingrijpen zaten we nu zonder banken en leningen. De banken hadden moeten worden genationaliseerd. Jaren was het taboe om nog subsidies aan de industrie te geven...de automobielindustrie kreeg pakken overheidspoen, sluit bepaalde fabrieken en durft er nog te vragen.              In gemeenschapsbezit brengen zonder schadeloosstelling. Politiek gezien is daar niet eens een parlementaire meerderheid voor nodig. 'Volmachten' heette dat in de tijd van Wilfried Martens I tot XVIII zeker. Hoe krijg je dan een regering zo ver om echt voor de wereld van de arbeid en niet meer voor de wereld van het geld op te komen.  Het warenhuis, de autofabriek bezetten en zelf beheren en zo bijdragen aan de veruiming van het zelfbewustzijn van de werkersklasse.  Als je dan als winkel de zuivelindustrie kan verplichten van de boeren meer geld voor hun melk te geven, heb je die alvast aan je zijde. De regeerders van nu gebruiken hun macht niet om ten gunste van de gewone mens in te grijpen in de economie. Diezelfde regeerders durven geen referendum rond een aantal eisen van algemeen belang organiseren...politieke democratie via het internet (voor een voorbeeld,zie derde link rechts).     

  Economische democratie...laat die maar bij Opel en Carrefour en de bedrijven uit het lijstje van de volgende weken beginnen ! Daadwerkelijke solidariteit met niet getroffen warenhuizen en autofabrieken vragen, zal in onze egocentrische wereld voorlopig nog niet haalbaar zijn waarschijnlijk, men heeft ons daarvoor te zeer geconditioneerd.  Meer en meer werklozen en bijna-werklozen staan voor uitdagingen die de voorlopers van andere visies op een deel van het samenlevingsbeheer met zich kunnen brengen.

  octo 24/02/2010

  ietwat GELIJKAARDIGE VOORSTELLEN : http://gb-campagne.blogspot.com/2010/02/oproep-aan-de-werknemers-van-carrefour.html

   

   

   

 • Andere kijk op het Opel-dossier.

  IMG_0125Op Op tien jaar tijd een daling van het personeelsbestand van 8000 naar 2700.(België) Altijd maar herstructureren, goedkoper werken, nooit genoeg. Daarbovenop nu nog massa’s overheidsgeld om nog meer mensen aan de deur te zetten. De vakbondstoppen zijn al tevreden als de ontslagen over alle fabrieken gespreid worden. Bovendien doen ze voorstellen die de Europese en andere werknemers verdelen, ‘wij (Antwerpen) kunnen dit of dat model 18% goedkoper produceren. Ho maar, is dat de weg vooruit dan, nog meer verdeel en heers ? Zou men nationaal en internationaal niet eens rond de tafel gaan zitten om het over een totaal andere boeg te gooien ? Even informeren bij wat er bij de basis leeft :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/08/02/opel.html

  Alle wereldproblemen kunnen niet worden opgelost als elke regering zomaar wat probeert te redden wat er voorlopig weer te redden valt, allemaal omwille van de heilige koe van de maximumwinsten.  Voor een stuk hetzelfde verhaal als dat van de banken : miljarden in ’t vierkant werden er in gestopt om ze te ‘redden’ en toch gaan ze lustig door met hun superbonussen en hoe zit het met die wetgeving voor ‘veilige’ beleggingen eigenlijk ?  Er word nog altijd meer geld gestoken in fictieve investeringen, dan in echte produktie.

  Ook buiten de autofabrieken staat de geschiedenis op andere continenten niet stil.

  Zuid-Amerika : http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/08/03/lamerika.html

  Midden Oosten : http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/08/03/moosten.html

  ps. voor nog meer info over Opel, probeer alle llinken van de Lef-site (m'n tweede link) maar eens uit en vergelijk...er zijn wel degelijk vele schakeringen van verzet bezig tegen structuren die zich verrijken op de miserie van een ander : de aandeelhouders en patenthouders van Tamiflu, het anti-griepvirus, zitten weer op rozen, las ik vandaag nog...speculeren maar !!!

  octo 4/08/2009 dinsd

 • LDD,NVA,VB...draaien klok civilisatie terug ?

  neem deze 10 minuten uit 'the corporation' over de banden tussen economie en fascisme, maar als 'dessert' van de tekst hieronder :

  http://www.youtube.com/watch?v=pkoM8RB-kJ0

   LDD, NVA,VB draaien klok civilisatie terug

  Anachronistische tendenzen, ze bestaan !

  De Guldensporenslag van 1302 achterna, vielen NVA-VB en 'TaalActieComité' -leden in Halle een paar affiches plakkende leden van de Union Francophone lastig. U heeft het misschien ook gezien en je kan het onderaan de link herbekijken. Het TAK, dat zijn die mensen van de clubjes die je in heel Europa kan herkennen aan het bekladden van tweetalige of eentalige verkeersborden (Baskenland,Vlaanderen,...). Ook aan de 'Vlaamsche' zaak verbonden knokkers van de blokkers duiken bij zo'n activiteiten op. De LDD'ers moeten oppassen want hun eventuele eurofractie dreigt uit te puilen van alles behalve 'democraten'. Wie gaat men fysiek in groep belagen als Opel sluit ?

  Een fascistoïde pedofiel die vandaag werd gearresteerd had in 1982, bij wijze van koude oorlogsoefening met kompanen van het extreemrechtse Westland New Post een paar totaal lukraak gekozen rustige mensen vermoord om eens te oefenen tegen dat 'de Sovjets' 'het Westen' destijds eventueel zouden aangevallen hebben (in de geschiedenis was het altijd anders). De vermoorden waren zogezegd proefkonijnen in een zogezegde operatie 'eliminatie van leden van de Russische geheimdienst KGB'. Doden met kogel en keel doorsnijden,Santé ! De staatsveiligheid was deze groep geïnfiltreerd en een aantal rechts-fanatici zou door de ultieme officiële behoeders van onze democratie zelfs getraind zijn voor dit soort praktijken. Wijlen journalist Walter de Bock heeft er heelder universiteitsbibliotheken over vol geschrijven, en over de bende van Nijvel, de neofasco's van Front de la Jeunesse(met Johan Demol destijds, Vbelang nu), Front National en zo. (lees Jos VanderVelpen 'zwarte horizonten'& 'daar komen ze weer aangemarcheerd' en Michael Parenti ('zwarthemden en roden','het vierde rijk'er maar op na.)EPO-uitgeverij. Talrijk zijn de politiemensen en rechercheurs die in al die zaken uitgerangeerd, opzijgeschoven en vergeten zijn. Dan zwijgen we nog van dé pedofiliezaak in België en allerhande troebel water en twee voetbalploegen vermiste personen. “Een arm zo lang als de Donau”,had hij, zei MichelNihoul toen aanvankelijk onbevreesd. En óók hij heeft niet lang moeten zitten.

  Waarom breng ik dit ter sprake ? In heel het Oostblok en niet alleen daar, maar ook in de oudste landen van de Euromarkt, zijn er partijen met figuren die destijds met de nazis collaboreerden en 'binnengebroken' zijn bij partijen met een belangrijke vertegenwoordiging. 'Welcome to hell',stond er op een legertent tussen de tentjes in Oekraïne tijdens de 'oranjerevolutie'...binnen in de tent, een lange tafel met hakenkruizen, white power-symbolen en de hele reutemeteut én een veertigtal 'supporters' van de oranje presidentskandidaat.(De Morgen 30/12/04). Ook in het Rusland van na de val van het fameuze Ijzeren Gordijn(zo werd dat in onze hoofden geprent) ontstonden er plots geörganiseerde rechtse benden. Zelf Duitsland blijft er, zo lang na de oorlog niet van gespaard. Het is een wereldwijd fenomeen, de grijze wolven in Turkije, de Falangisten in Libanon, paramilitairen met banden in parlementen, Jihadstrijders, allen hebben ze iets gemeen...ze teren op de uitzichtloze economische situatie van bepaalde groepen, maar worden altijd geleid door verdedigers van de orde van de allerrijksten. De rest zwijgt en steekt zijn hand schuins omhoog, en caché of openbaar. Aan de macht blijven of geraken door paniek en verdeling te zaaien. Dan is het verscheuren van affiches daarentegen een vrijetijdsbesteding van een welvarende taalfanatici.

  LDD zit binnenkort misschien in een op te richten eurosceptische fractie tussen aartsconservatieven uit het Oostblok,want de eurofractie van de VLD en Verhofstad zullen hen liever kwijt dan rijk zijn. Alle rechtspopulisten gaan welicht in een fractie komen te zitten met homofoben en anderen die zich situeren tussen extreem rechts en de Europese christendemocraten. De LDD-kandidaat spreekt nog geen voorkeur uit voor een bepaalde fractie om bij onderhandelingen te 'kunnen wegen' (werkingsgeld binnenrijven). Welke parlementairen kunnen ook nog LDD-collega's worden ? De Letse ultranationalisten, die pronken met de collaboratie met de SS tegen de Russen (standbeelden van collabo's werden in meerdere staten heropgericht), of zoals Ivo Belet (cd&v) zegt ,(jaja één keer om de vijf jaar moeten onze verkozenen wel iets durven zeggen) :“de LDD'er Eppinck zal terrechtkomen tussen louche, bizarre figuren, bijeengeharkt uitschot”. Zal Geert Wilders(NL) zich daar wel thuisvoelen...misschien wel, als je dan toch gewoon bent van bevolkingslagen onnodig te provoceren met een parlementair mandaat in de hand, kan je niet vervolgd worden zeker. Link naar de Guldensporenslag 711 jaar later :

  http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=107666525844&h=AHDdG&u=v58fE&ref=mf 

  octo 04/06/09 donderdag, met dank aan Jan Loeckx voor de link