omventelingen

 • Ook hier plotse 'omwentelingen' voor de deur ?

  filmpje : aankondiging interview MO met president Madagascar, na een soort volksopstand aan de macht gekomen in Madagascar.

  Eén van de kenmerkende evoluties van de laatste decenia, zijn de regimewissels onder druk van betogende menigten. In tal van landen achter het ijzeren gordijn vanaf eind jaren tachtig, was dit het geval. Opvallend was ook het werk van Westerse geheime diensten om een aantal regimes die te weinig markten wilden openen ook bij wijze van regimewissel 'helpen' opzij te schuiven. Nooit werd er van officiële kant hevig geprotesteerd tegen het vervangen van op klassieke manier burgerlijk democratisch verkozen regeringen als dat 'onze' regeringen en 'onze' bedrijven beter uitkwam.

  Des te opmerkellijk dus dat de ontwikkeldste wereld wél protesteerde, onlangs in Honduras, waar een liberale president zich meer naar het Chavez-model aan het richten was. Heeft men zich misrekend, omdat men dacht dat hij net zoals Chavez na een coup door rechts, bij zijn terugkeer weer in het zadel zou komen te zitten ? Zat alleen de rechtse burgerij in Honduras achter de couppoging, zonder medewerking van buitenlandse geheime diensten ? Een volksopstand wordt meer en meer een te duchten wapen in de politieke. Tot nog toe bleef het gebeuren de Westers wereld 'bespaard'. Maar wat als de bevolkingen hier door gaan hebben dat de grote politieke redders van de bankwereld op termijn niets meer aan de stijgende werkloosheid en het financiële wanbeheer kunnen doen ?Wat indien dit wanbeheer blijkt van niet eens de oorzaak van de economische crisis te zijn en het meer en meer duidelijk wordt dat het kapitalisme in de diepste crisis uit zijn bestaan gaat komen te zitten ? De volksopstanden die men vaak in andere landen toejuicht omdat ze de eigen politieke positie en die van de avonturiers van het grootkapitaal versterkt,en buitenlandse politieke concurrenten verzwakt,  zouden dan ongetwijfeld in onze pers beschreven worden als bandietenstreken...een 'democratie' onwaardig.

  De laatste decennia werden er al veel regimes vervangen door staatsgrepen en oorlogen, zonder dat men aangevallen werd. Regimewissel van binnenuit lijkt nu wel aan krediet te winnen in de wereld van de politiek achter de schermen. De presidentsverkiezingen in Iran onlangs werden voorlopig geen aanleiding voor een regimewissel waarbij het ene regime door een ander van alles behalve economische democratie vervangen werd.

  Zolang alle grote politieke en economische beslissingen door multinationals én, of nationale burgerlijke elites gedicteerd worden, zal de politieke, economische en militaire oorlogsvoering blijven voortduren. Zolang de sociale organisaties in de welvarendste landen niet gaan eisen dat de mensen die wereldwijd voor enkele euro's per dag werken, evenredig aan de lonen hier gaan betaald worden, zal heel deze circus inclusief bewapeningswedloop blijven voortduren.     Zolang de verarmde wereld niet massaal opkomt voor een degelijk loon, in plaats van zich te laten foppen door zogenaamde religieuze of nationalistische leiders, zal de kloof tussen de arme en rijke wereld blijven bestaan. De globalisatie, zoals ze nu op speculatie met de lonen wordt doorgevoerd, zal dan niet uitmonden op het wegwerken van armoede, en het socialiseren van de grote economische sectoren en lamleggen van plaatselijke oorlogen. 

  De eenheid van de werkende klassen moet op een hoger, een internationaal niveau getild worden. Oeigoeren en Chinezen moeten samen voor een degelijk loon opkomen, niet voor religieuze vrijheid of autonomie, zo min als Vlamingen of Walen. Van alle kanten gaat de economische elite in het offensief.  Vandaag nog, de OESO, die vraagt dat de Vlaamse overheid meer fiscale autonomie zou verwerven (een vraag van het Vlaamse patronaat, 'toevallige' uitspraak midden regeringsvorming) en dat de mensen hier langer zouden werken (bij stijgende jeugdwerkloosheid). En wat doen de vakbondstoppen hier : voorzichtig wat meer bureaucratische maatregelen vragen voor bescherming van de internationale tewerkstellingsvoorwaarden (lees 'uitbuitingsvoorwaarden') in de armere wereld. Bij ons springen ze dan bij verkiezingen altijd op de wagen van met de bigbussines verankerde partijen. Ze kunnen dat blijven doen omdat het merendeel onder ons al decennia in een 'ver van ons bed'-ideologie gehouden wordt en er voor kiest van onder zo een vorm van levenshouding te blijven leven.

  De kans zit er naar de toekomst toe dik in, dat een nieuwe manier van verkiezingen organiseren zich meer en meer zal opdringen bij een eventuele escalatie van de crisis, in combinatie met mogeljke volksopsstanden, overal ter wereld. Eerst een algemeen programma voor het oplossen van de noden van de wereldbevolking als totaliteit goedkeuren en dan rechtstreeks op projectlijsten de nationale en tevens internationale vertegenwoordigers van de projecten (ministeries verkiezen). De opdrachten van deze laatsten, zouden niet langer zijn van te 'besparen' maar van de economische mogelijkheden ten gunste van de hele wereldbevolking optimaal en ecologisch te gebruiken. Dergelijke politieke manier van organiseren zou de polarisering in moedwillig gecreëerde geweldadige en vijandige  kampen, die je vaak bij volksopstanden ziet opduiken en in burgeroorlog kan ontaarden, ...neutraliseren.

  Meer info :

  http://bloggen.be/conscience.be

  octo08/07/2009 woensdag