obama

 • Goed dat McCain geen VSpresident werd !

  100_1206

  foto  : de geschiedenis zit vol met enorme foute beslissingen, die gezien het feit dat ze telkens op herhaling gebasseerd zijn een nieuw spreekwoord in het leven mogen roepen : "leiders stoten zich meermaals aan dezelfde steen"of zoiets. Leve de onschuld van deze ezels die voor ons moeten sjouwen. (PS. het kleintje, 24uren oud)(PS.de democraten in de VS hebben die de ezel niet als symbool en de republikeinen de Olifant...in de poreleinenwinkel)?octo filoview pictures unlimited

  De neoconservatieven in de VS vinden Obama's aanpak van de respons op de crisis in Iran heel zwakjes.  ZIj waren natuurlijk gewoon van met de militaire spierballen te rollen en zelf incidenten uit te lokken zoals om de oorlog in Vietnam te beginnen. Een positie van niet-inmenging had vele tienduizenden miljarden gespaard om de wereldbevolking echt vooruit te helpen. Maar nee, de Sovjetunie moest op de knieën, met vele burgeroorlogen tot gevolg. Latijns-Amerika, decennialang in de wurggreep van militaire dictaturen en paramilitaire dictatuur. Afrika werd aan de bedelstaf gehouden. Miljoenen levens hebben ze op hun geweten.

  En dan te weten dat enkele van onze Vlaamse politici destijds McCain prefereerden boven Obama, Wilfried Martens en Bart Dewever op kop. McCain wil nu een Noord-Koreaans schip laten enteren, de man zit nog met zijn oorlogstrauma's van Vietnam in zijn kop...land alwaar hij bommen op Vietnamese rijstboertjes ging droppen en land dat hem in krijgsgevangenschap hield, als dat dan al niet mag. Zijn verontwaardiging zal nog wel zeer groot zijn. Hoeveel mensen die best bij een psychiater langs zouden gaan, regeren deze wereld eigenlijk, buiten de op groot geld belustte machtswellustelingen ? Hoe normaal is deze wereld als we het al normaal moeten vinden dat de cdv-fractie in Europa onder Wilfried Martens zoete broodjes bakt met de patroon der patroons van Italië die in zijn partij ook de neofa/cisten aldaar heeft opgenomen ?

  De grote wereldmedia hemelen politiekers op die de bestuursmandaten in private en openbare bedrijven aaneengeregen hebben en de privatisering van het openbare bezit hebben bewerkstelligt.  Velen zullen er deze dagen weer intrappen.  De subtiele verleidingstrukken van menselijke charmeurs met een hele zakelijke superwinstagenda, we trappen er massal in, in plaats van een beetje nuchter te blijven.  Niet Jan met de Pet is gediend met hun show, maar Jan DeMan...en wanneer ben je volgens een bepaalde burgerlijke etica een man ?...als je hopen geld op tafel kunt leggen.  De kleine man die een huisje wil kopen ondervindt dat, de boer die gisteren in Het Laatste Nieuws geen letter over de grote Europese boerenkrijg van vandaag de dag te lezen kreeg, ondervindt dat...en toch zal hij die gazet wel blijven lezen zeker, net zoals het Vlaamse stemgedrag niet over om naar huis te schrijven is .

  http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=25487&cHash=9094cbbfc0 

  octo 23/06/2009 dinsdag

 • Het wereldgebeuren vandaag.

  100_0992

  foto 01/05/09 octo's filoview : de meikevers zijn terug, vier op één dag gevonden, jaren geleden was dat, zijn ze voor een stuk immuun geworden voor de sproeistof die werd uitgevonden om ons fruit als vlekloze schoonheidskoninginnen te kunnen presenteren ?

  Het wereldgebeuren vandaag.

  Terwijl sommige vice-premiers nog altijd hun partijvoorzitterschap cumuleren, draait de wereld verder. Britisch Airways vraagt zijn personeel een maandloon in te leveren om de onderneming te redden, gespreid over een half jaar weliswaar; daar bovenop stelt het bedrijf voor dat meer mensen half time zouden werken. Weinig bevorderlijk voor de veiligheid, denkt een mens dan. Maar ja, misschien een stap naar het vrijwillig maken van alle werk als die recessie zo blijft voortduren.

   

  Als we onze leningen en huren enz...ook niet meer moeten betalen, is dat nog te doen, anders zever. Zoals ook Nobelprijswinaar economie Paul Krugma aanraadt...in tijden van economische neergang en na relaceplannen ging alles terug naar af van zodra men de belastingen voor de gewone man verhoogde, de sociale zekerheid kortwiekte en de begrotingstekorten drastisch te lijf ging.

   

  In de VS lanceert Obama een openbare sociale ziekteverzekering ten einde de slokkoppen van de private kassen hun tarieven naar beneden te krijgen en iedereen verzekerd te krijgen. (zelfs de Nederlanders dokken zwaar per maand voor hun privaat verzekerde gezondheid. (240euro/maand).

   

  In België wordt een rechter opzij geschoven omdat hij een GPS-dief vrijsprak daar zijn twee vorige straffen wegens drugsdelicten onbestrafd bleven,wegens geen plaats in de gevangenissen. De rechter mag zich nu met echtscheidingen met wederzijdse toestemming bezighouden.

   

  Een Duits bedrijf maakt zich sterk dat het tegen 2020 Europa voor een groot stuk met Saharazonneënergie kan voorzien. Zon genoeg in Noord-Afrika en het Midden-Oosten...maar niet voor iedereen schijnt ze, ondermeer in Iran. Na acht jaar VS gesteunde oorlog van ex-bondegenoot Sadam Hoessein achter de rug te hebben en jaren inmenging van de clerus in het politieke bestuur, wil de overwegend jonge bevolking van Iran wel eens iets anders. De kandidaat waar ze nu voor op straat komen echter, gaat misschien wel iets voor de vrijheid van de vrouw doen, maar op gebied van tewerkstelling en inkomen, zouden ze best op hun eigen klasse rekenen in plaats van hun vertrouwen in de toplagen van de economische en politieke belangen te stellen.

   

  De landen van de BRIC (Brazilië, Rusland, India, China) zijn van plan om niet alleen in Europese en VS-schatcertificaten te investeren, maar ook in de onderlinge certificaten, goed voor hun eigen munt en als reactie tegen de dollar als overheersende munt. Waarom niet meteen een aantal stappen overslaan en één niet-speculatieve, neutrale wereldmunt als betalingsmiddel hanteren en elke wereldbewoner arbeid en een vergelijkbaar inkomen per inkomensgroep geven. Concurrentie tot de laatste snik, heeft al honderduizenden banen gekost de laatste tijd. Samen rond de aarde cirkelen, alleen dat kunnen we nog zonder problemen indien de recessie ten spits gedreven wordt.

   

  LucasCathérine heeft vandaag een goede bijdrage in de Morgen over dat probleem. Zelfs onafhankelijk zal Palestinia uit teveel afgesneden eilanden bestaan. Belangrijk is dat Palestijnen en Israel-bewoners zich op klassebasis verenigen tegen hun zogezegde politieke afgevaardigden, of die nu Hamas,PLO,Likhud,zogezegde Labourpartij...of wat dan ook heten en op straat komen voor 'economische' eisen, (werk,loon,prijzen, overheidsdiensten...)geen nationalistische en hun regeringen zelf naar huis sturen, waarna de federatie Palestina-Israel de belangen van de werkmensen kan verdedigen, wars van alle zogezegde religieuze verschillen. Iedereen blijft wonen waar hij woont en de mensen in overbevolkte vluchtelingenkampen krijgen bij voorkeur de te bouwen huizen. Gronden en huizen terugclaimen is terug naar af. Werk,welzijn, inkomen.De door Hamas en actiegroepen gebruikte zinssnede "Israel zou niet mogen bestaan"...is gevaarlijk woordgebruik"en gaat de zaak ook niet vooruitbrengen.

   

  Nog enkele TV-tips vanavond :2050-2130 Ned.2, treinreisserie Indonesië 'de stille woede', Canvas 2325-0110 Darwins Nightmare. Morgen: Canvas 2115 De schaduw vh kruis(JanLeyers)

  2225 The Story of India (met dank aan DGB De groene Belg e-magazine.Octo17/06/2009woensdag

 • Filosofisch vaccin tegen houtworm in de geest

  100_1057

  test : de tekst tegen de privatisering van grote nutsbedrijven is wegens fout verdwenen,krijg hem niet terug geplaatst

  foto : grote, degelijke bedrijven als Belgacom of de Spoorwegen, de Post... kunnen opsplitsing per regio best missen, laat ze maar nationale trots blijven.

  Filosofisch Vaccin tegen houtworm in de geest

  Als je alles slikt wat er op een dag via je brievenbus en je schermen binnenkomt, krijg je misschien na enkele jaren wel houtworm in je geest en moet je de ontstane gaatjes injecteren met een bestrijdingsmiddel of je kritisch denkvermogen zal het nog enkele jaren verder begeven. Zo kwam ik als één van de miljoenen ‘gelukkigen’ dank zij mijn belastinggeld te weten hoe het Vlaams Blokland over de 1mei-stoet van de socialisten in Antwerpen denkt. Op hun ‘familliedag’ zou 5000man geweest zijn, veel meer dan ‘die armzalige stoet van de ‘socialisten’.

  Aangezien ik geen zin meer heb om te repliceren op al die propaganda om van ‘ons’ landsdeel het goedkoopst producerende en meest geprivatiseerde stukje Europa te maken, zal ik maar overwippen naar de laatste mail die Obama zijn Amerikaanse en buitenlandse abonnees zond, de man probeert warempel een vorm van directe democratie uit.  Hij heeft wat problemen om zijn gezondheidshervorming door het Congres te loodsen en vraagt daarom aan ons om zo veel mogelijk conservatieve democraten en republikeinen met mails te bestoken, mails waarin ze ook hun persoonlijk wedervaren met de US –stijl van sociale zekerheid mogen neerpennen.  Niet dat de velen malen harder dan Bush junior werkende Obama de privésector uit de ‘health care’ wil gooien… nee, hij vindt de premies veel te hoog en voor een grote groep US citizens niet haalbaar. Wat hij met ‘kosten reduceren, keuzevrijheid en gegarandeerde kwalitatieve zorg’ bedoelt, valt dus nog af te wachten. Alle partijen met Vlaams en liberaal in hun naam maken zich op om het gedeelte werkgeversbijdragen terug te schroeven en het Nederlandse privéverzekeringssyteem à rato van een 240euro per maand en per gezin over te nemen.  Misschien krijgen varkensboeren wel vermindering toegezegd.

  De diamanthandelaren gaan ook een dossier indienen om zo’n 200miljoen euro staatswaarborg binnen te halen…afwachten of ze vlugger dan de zorgsector gaan worden bediend. Het voorlopige record staat nog altijd op naam van de banken…onder het motto ‘privatiseer de winsten’, ‘nationaliseer de schulden’. Ondertussen brandt bedienaars van het politieke ambt waarschijnlijk kaarsjes in Scherpenheuvel opdat er vóór de verkiezingen niets drastisch met Opel zou gebeuren en laten ze wat ballonnetjes op om de imagoschade te herstellen. Wij kijken benieuwd uit naar wie nog op welk moment met het juiste schandaaltje gaat uitpakken. De kans zit er in dat we bij gebrek daaraan weer naar de gewone soaps op TV gaan kijken. Minder kans op houtworm oplopen misschien. Er zijn grenzen aan onze sociale weerbaarheid en vroeg of laat, als we het onder de overvloed aan info over de gevolgen en nepoorzaken en nepoplossingen van van alles en nog wat begeven…leggen we ons neer bij wat een deel van ons ego via onze gemakzucht opgedrongen wordt. Sluip maar binnen wormpjes en vreet ons sociaal denkvermogen maar aan.

  Je kan het mensen veelal niet verwijten dat ze het begaven, want vaak is ook hun emotionele weerbaarheid ten prooi gevallen aan de milver (dialect voor ‘houtworm’)…met tot gevolg …laag zelfbeeld of allerlei negatieve emoties die te vaak gaan overwoekeren.  Dan zoekt men op de duur zelfs in het stemhokje naar zondebokken, om hetgeen anderen je al of niet vermeend ten goede of kwade hebben aangedaan…via een soort irrationele asociale proteststem te wreken.  Het vaccin tegen dit alles, naast de liefde tot de medemens en een afkeer van inhaligheid, goede achtergrondinfo, zinnige linken, tussen de regels leren lezen en luisteren, tijd voor een goed boek en een cursus onzin wegzappen volgen. Je hoeft er niet voor naar de dokter of naar de apotheek. Weer bedankt dat je keek !

  Octo 21/05/09 donderdag