nu reeds jaarverslag2009 filosofisch verzet

 • Nu reeds jaarverslag 2009 bij filosofisch verzet!

  Afbeelding 080

  Nu reeds het jaarverslag2009 !

  www2009wiewilwerken?  Overal waar er nog geen waterleiding en watertorens genoeg waren, rukten mensen uit om er aan te leggen.  Materiaal was er genoeg want alle fabrieken zaten met overproduktie en een geweldige produktiecapaciteit. Er werd een plan opgevat om woningen zoveel mogelijk van wind-en zonenergie te voorzien. Betaalkracht werd gegarandeerd door iedereen wereldwijd een goed loon te betalen en de militaire industrie kostte de belastingbetalers geen cent meer.

   

  Een Nederlands topman bij een topbank kreeg na een rechtszaak, in plaats van de 2,4 miljoen euro die de overheid hem wou geven …8 miljoen euro…wat die overheid toch onredelijk hoog vond…of ze ook nog in beroep kan of wil gaan die overheid ? De Nederlandse justitie ging in 2009 toch ook nog in beroep…want de wereld had dat jaar begrepen dat het zo niet verder kon.

  Goud werd alleen nog maar bovengehaald voor industriëel gebruik en als grondstof voor sieraden of in kunstprojecten gebruikt.  Sinds men het speculatieve gebruik van het geld had afgeschafd en het slijk der aarde alleen nog administratief bezigde, hoefde men geen gigantische goudvooraden meer op te slaan.  Overal ter wereld instaleerden een deel van de vroegere gouddelvers dus tegen het eind van 2009 zonnepanelen op hun huisjes en het jaar daarop zaten ze meer op het internet dan in de mijnen. Ongeloofelijk welk een vooruitgang de wereld vanaf 2009 maakte.

   

  De laatste dagen van 2008 was namelijk een groot deel van de wereldbevolking uit protest tegen de jongste oorlog, massaal en kwaad naar de ambassades van alle oorlogvoerende en wapens exporterende landen getrokken.  Daarvan  waren sommige bewindvoerders zo geschrokken dat men via de Verenigde Naties voor de eerste keer de nodige bindende maatregelen trof om daadwerkelijk tot een verandering van politieke strategie over te gaan.

   

  Alle milities werden door woedende menigten ontwapent en in mekaar geklopt en aan het echte werk gezet. Diegenen met echt sadistische inslag werden naar heropvoedingskampen gestuurd, de meelopertjes mochten naar heropvoedingsscholen.  Na de liefde en wijsheid die ze daar hadden opgedaan, zette men het merendeel van hen aan het werk in de produktie. Na enkele maanden goed gedrag konden ze dan reeds opteren voor de ouderenzorg, de gezondheidssector of andere projecten van de meest humane aard. Hun voormalige bevelhebbers konden rekenen op een proces in het internationale gerechtshof te DenHaag.  Jaja, 2009 werd ook het jaar waarin voor het eerst een president van de Verenigde Staten voortvluchtig was en politiek asiel zocht…

   

  Octo 30/12/2008