modern geloof leven liefhebben religie

 • Leven liefhebben, grootste kunst

  100_0013

  Loving live is the greatest art. Living together also. Het moderne geloof, wat is het ? Een enorm bewustmakend gevoelen zal je deel worden telkens je via studie en ervaring ontdekt en beleeft welke band, jezelf en de collektiviteit rond je, met de geschiedenis van het ontstaan en die van het zijn en die van het worden deelt.

  Scheiding tussen verleden (ontstaan), heden (zijn) en toekomst (worden) , heeft echter geen zin. In het heden zit immers zowel
  'wat was' en 'wie was', als het alternatief vervat. Dát leren zien is leren met andere ogen kijken of...dimmensionaal leren begrijpen.
  Het gaat er in 't leven om van te leren hoe je met je verstand en je andere antennes kunt leren aanvoelen wie wat en WAT wat eigenlijk betekent. Hoe passen wij daar NU echter individueel in...in dat kollektieve verhaal dat zich op deels identieke, deels verschillende manier in ons vertaald ? Hoe beweegt en werkt en herwerkt onze, onder bepaalde omstandigheden zo soms zo negatief beinvloedbare en soms zo konservatieve geest ? Welke invloed heeft dat op onze individuele en kollektieve besluitvorming ?

  Onder welke voorwaarden zijn wij bereid ons echt voor iets kollektiefs of voor individuele relaties in te zetten ?

                       
  Hoe zwaar weegt het bewustzijn van vergankelijkheid op ons ? Waarom ervaren sommigen het bestaan als zinloos :
  omdat zij de link met de wetenschappelijke en intuitieve kennis daarrond niet willen of kunnen opnemen...of gewoon omdat biologische, ekonomische en andere kulturele verschijnselen nog teveel op ons psychologisch gedragspatroon drukken ?
  Korter gezegd : hij of zij die de vrijheid van denken en de liefde niet ontwikkellen kan...piekert teveel.


  Over energieen als 'geluk' en 'vrijheid'
  Je kan maar echt gelukkig zijn als je geen pijn en negatieve emoties als onvermijdelijk leraar meer nodig hebt.


  Wees je ervan bewust dat je deel uitmaakt van 1 grote energie die in grotere en kleinere delen tussen wezens en
  objekten onderling beweegt. Alles wat je denkt en zegt is een mengeling van energie en verlaat je gedeeltelijk onder de vorm van weer een andere kompositie dan die mengeling die op een of andere manier door je aura drong...jij en niemand anders moet dit proces leren sturen. Jouw persoonlijke geluk hangt samen met de graad en verscheidenheid aan soorten van bewustzijn in jouw omgeving.

  Liefde is een energie die iedereen die ervoor open staat dwingt van steeds nieuwe dingen over haar te leren...indien je je
  kan leegmaken van al de oude ballast, overstroomt ze je met voelbare gelukzaligheid. Laat niemand zomaar over je beslissen. Net als jij is de samenleving voortdurend in evolutie, zelfs als de oude strukturen
  lijken vast te zitten. Het leven vergelijk je best met 1 geest die zijn liefde op zeer verschillende, soms schijnbaar shokerende manieren probeert duidelijk te maken. Op zoveel mogelijk manieren als er kombinaties tussen het aantal wezens en objekten mogelijk zijn.
  Iedereen vindt er altijd wel een bondige samenvatting in zijn omgeving van. Er is niet alleen 'goed ' of 'slecht' , alleen verschillende stadiums in evolutie naar meer en meer bewustzijn.
  De meest aangewezen manier om relaties te verdiepen is de onbevangen konversatie tussen mensen die onbevangen in mekaars ogen durven kijken en leren te luisteren en spontaan te reageren.

  octo

   waarlijk waardevolle www-ers : weg ben ik voor een tijdje, snuffel bij afwezigheid maar wat rond, iets wat je nog niet vond, daar wordt ondertussen over nagedacht...nu even een ander oord en een andere computer zoeken !