meditatie

 • Tips voor meditatie en vorming

  het uiteindelijke doel van de economische, politieke en sociale geschiedenis, is dat de mens op een ecologisch verantwoorde manier zou produceren en op een sociale manier zou verdelen én vooral meer tijd zou hebben om zich te verdiepen in de overige zinnen van het bestaan en het wezenlijke in hemzelf en anderen -oc

  de vakantie komt korterbij, even stilstaan tussen GERAAS/GEWEMEL EN GEWAUWEL

  vorming :

  http://www.vormingplusob.be/

  meditatie :

  http://www.freewebs.com/taovaneenvoud/