map

 • Onze Inspiratiemap. Map of inspiration.

  100_0864

  PS. vergeet uw moeder morgen niet

  onze inspiratiemap

  Niets is echter dan het dagelijkse leven zelf,

  hoe echt kunst ook zijn kan.

  We zijn allen personages in een echte roman,

  die al altijd bezig is.

  Personages scheppen personages en verdwijnen weer.

  Sinds duizenden jaren proberen we

  ervaringen in tekens om te zetten.

  Hoe meer je het geheel en de details begrijpt,

  hoe moeilijker soms om in woorden om te zetten.

  Het goede dat men doet, overleeft ons.

  Het slechte ook. Positief en negatief in interactie.

  De zin ervan ? Een krachtig betekenisvol gebeuren.

  Je kan alleen observeren, reageren of niet reageren...

  vanuit een etisch onverschillig evenwicht.

  Een geoefend waarnemer ondervindt meer dan de logica.

  Objectieve wetenschappen zijn gebonden aan hun vak.

  Filosofie, psychologie en geschiedenis,...

  moeten de overige logica éénmaken.

  Kennis, waarheid en wijsheid waren nog ver van

  een andere manier om de eenheid van alles uit te drukken.

  Einstein bundelde het bereikte en

  werkte een nieuwe manier van interpreteren uit.

  Tijd, ruimte en stof bleken relatiever dan we dachten.

  Religie zou moeten 'relier' (verbinden) maar raakte verstrooid

  onder de vele goden en het woordje 'God'.

  Marxisten probeerden de wetten van de geschiedenis te begrijpen.

  Het establishment was tegen de objectieve zin die zij ontdekten.

  MAAR NIEMAND kon de subjectieve factoren beheersen.

  Freud en Jung probeerden het onderbewuste te doorgronden.

  Darwin herontdekte de echte regels van het aards paradijs.

  De diepere zin van het leven kan je niet zomaar 'ontdekken'.

  We zouden allen wel eens meer zinzoekers kunnen zijn.

  Maar we zitten nog teveel gevangen in gewoonten en pijn.

  octo

  Map of inspiration

  Nothing is more 'real' then living life itself, how real art as well can be.

  We all, we are characters in a real novel,

  that has been going on since ages.

  Persons create persons and then vanish again.

  Since thousands of years we try to  put our experiences in to signs.

  The more you understand about it,

  the harder sometimes to put it down in words.

  The good man does, continues to live after him

  The evil also.  Positive and negative interact in completion.

  The sence of it all, in every way a powerfull, meaningfull something.

  One can only observe and react,

  starting from an indifferent equilibrium

  Science can give us a logical explanation about life.

  A trained observer experiences more then the logic of things

  Objectiv sciences mostly only have an eye for their field.

  Phylosophy, Psychology and history must unifie the other logic.

  Einstein put together the achieved and unveiled a new point of view.

  Time, space and matter became more relativ then we tought.

  Religion tried to make us believe in Gods and God.

  Kowledge and truth still were far away

  from proving a new kind of unity.

  Marxists tried to understand the laws of history.

  Conservative establishment  was against the

  sence of life socialism discovered.

  But nobody could controle the subjectiv factor.

  Freud and others tried to show the role of the unconscious.

  But they did not discover the deeper meaning of life.

  We all, could be more people looking for the meaning of life.

  A meaning that surpasses life and dead.

  But we are trapt in a lot of kinds of habits and 'pain'.

   100_0933
  bevruchting in de boomgaard : tussen fruitbomen van dezelfde soort  in , zie je soms andere fruitbomen staan, nog volop in bloem, dat zijn 'bevruchters' met aantrekkelijke geuren en kleuren om de bijtjes te lokken (James Grieve is een goeie 'lokker') Wunderbar.

  'Filoview Pictures' once more at your service.