kwesties

 • Mijmeringen bij het afscheid van een pater

  youtube opname :jongeren zingen 'what if God had a name...just a stranger in a bus, trying to make his way home...'

  Mijmeringen bij het afscheid van een pater

  Pater Jozef was volgens menig oude dorpsbewoner een man van de daad, die midden de armsten der samenleving ging wonen en waar je al eens iets tegen kon zeggen dat je nomaal niet tegen een 'eerwaarde' zegt. Als hij eens vroeger vertrok, mocht je gewoon vragen of zijn vrouw soms op hem wachte of zo. Hij was ook iemand die niet van onenigheid tussen mensen hield.

  Buiten was het na de regen van vanacht veel gezonder dan binnenin de broeierige kerk, waarvan men het deurtje vooraan niet meer openzette, omdat men de voormalige pastoorswoning aan particulieren heeft verhuurd en hun tuin er op uitgeeft. Dit moet toch te regelen zijn met deze mensen.

  Buiten de kerk, speelden twee op de grond zittende jongens een spel met dinosaurussen, het leek wel een prehistorisch slagveld. Toen velen van de jaren vijftig en zestig hun ouderdom hadden, werd hun verteld over het aards paradijs en Adam en Eva, de appel en de slang. Al heeft de kerk al toegegeven dat de aarde rond is, zou men onder bepaalde theologen niet blij zijn met zo van die onderzoeksresultaten die willen bewijzen dat het geloof in de evolutieleer afneemt. Op basis van het feit dat 15% van de jongeren zegt er niet in te geloven (waaronder het grootste deel kinderen van ouders met moslim achtergrond), concludeerde een krantentitel onlangs in vette titels dat de evolutieleer op zijn terugweg was. Hoe kan het idee 2 plus twee = 4 op zijn terugweg zijn, denk ik dan ?

  Niet alleen qua formules die men in misvieringen gebruikt, maar ook qua inzichten in hoe de evolutie van ieder mens als wezen in mekaar zit, is de kerk aan een andere aanpak toe. Er zijn natuurlijk geweldige leefregels die niet stuk te krijgen zijn, zoals 'doe niet aan een ander wat ge zelf niet wil dat U overkomt'...maar de praktijk wijst al eens uit dat sommige mensen daarvan eerst iets snappen als het hen zelf overkomt...en soms is dat sterker dan onze beste bedoelingen. Assertief leren zijn, heet het nu, weerbaar leren worden, opkomen voor jezelf in relaties waarbij de emotioneel zwakkere kanten van anderen (of jezelf) één of meerdere anderen overschaduwen en domineren blijven. Soms is het dan al eens gedaan met geduld en medelijden en hebben de meestal veelal softer ingestelde mensen er soms danig genoeg van en begint er ergens een onderhuidse actie-reactie te broeden. Zonder alles al eens weg te zalven en vergeven, kom je er echter niet en zeker niet door overdreven eisen te gaan stellen aan je medemens...al zal dat in uitzonderlijke gevallen ook al wel eens nodig zijn. Emotionele dingen los je overwegend niet met cijfers op.

  Toch zijn sommigen op zoek naar strikte etische richtlijnen, die ze in woorden willen uitgeschreven zien...en sommige geleerde mensen onder ons, lukken daar in zeker mate in.http://www.kuleuven.be/cbmer/ bijvoorbeeld...maar uitzichtloos langurig vergaan van de pijn, is niet nodig, abortus zonder levensbedreigende of andere fundamentele reden (incest...) evenmin, embryo's 'kweken' om ze daarna te vernietigen en te gebruiken om mensen mee te genezen ? ...nee je mag daar niet lichtzinnig mee omgaan, als waren mensen koopwaar.

  Dat wat de dingen betreft waar weinigen mee in aanraking komen te staan. Menselijk-Filosofisch gezien is datgene wat een mens tot mens maakt, het geheel van verhalen die aan ons voorafgingen en die resulteerden in onze schepping...op deze creatie inspelen, dat zijn wij en dat doen wij, met een bepaalde evolutie in dezelfde of andere richtingen tot gevolg.

  Naarmate we opgroeien (h)erkennen we bepaalde karaktertrekken, energieën van onze ouders bijvoorbeeld in ons eigen of helemaal niet en leren we ons door ons eigen gedrag van hen te onderscheiden, onze eigenheid te zoeken. Soms zijn ze het helemaal niet eens met ons en begrijpen ze niet dat wij als anti-these eigenlijk hun onopgeloste tegenstellingen of conflikt geworden tegenstellingen op een andere manier aan het oplossen zijn. Hoe vlugger we het plaatje doorhebben, hoe effectiever onze beslissingen zullen zijn, hoe beter we ons in ons vel voelen en al wat daaruit volgt. Om dat plaatje door te hebben moet je soms wel in scenario's stappen waar je al het positieve in jezelf aanwenden moet om in interactie te gaan met bepaalde dingen die je in mensen ergeren.

  Dus, het leven is niet uitsluitend iets zoals een verkeerscode of een rechte weg zonder bochten. Schuld en boete, ongelukkig zijn, een mens doet het voor een stuk zijn eigen aan op emotioneel vlak althans,... het sociaal-economische is een wat ander terrein dat door multinationals wordt gedomineerd en door de politiek geärangeerd en in mindere mate, geregeerd. Octo 13/08/09