kranten media criminaliteit

 • De krant, de plezantste thuis

  DSCN0718

  foto : dansende Cubanen, vorig jaar

  De krant, de plezantste thuis

  Er zou een krantje moeten bijkomen.  Zo één alleen met alle moorden en vieze dingen in.  Echt alleen voor liefhebbers van het genre.  Een horrorkrantje met een monopolie op die dingen zou een deel van de mensen die ’s morgens niet in de ogen en de ziel van de persoonlijke veroorzakers van rottigheid willen kijken, onbevlekter en met meer appetijt aan de dag kunnen laten beginnen.  Probleem is natuurlijk dat zo een krantje zo een sukses zou hebben dat het met bijna alle reclameinkomsten zou gaan lopen...hopelijk vergis ik me hierin. 

  Over diegenen die op collectieve schaal andere miserie weigeren in te dammen, zou dan in de andere kranten meer moeten worden geschreven.

  Zo blijkt Vlaanderen volgens het Vlaams Vredesinstituut, een ditmaal nuttige soort commissie van ons Parlement, drie maal meer lichte wapens ingedaan te hebben sinds 2005 en vijf keer meer munitie.  Bravo Instituut, bedankt om eindelijk eens naar buiten te komen… en nu nog wetten en maatregelen. 

  Je zou zeggen, met ouder worden wordt men wijzer, niet zo voor de kerkvorst in Rome die nog altijd iets tegen condooms heeft en dat in Afrika gaat uitbazuinen.  Ook het geld achter de terreurorganisaties blijft een stuk van de wereldpolitiek onder het mom van ‘het geloof’  verzuren.  Een beetje meer rationeel, menselijk en filosofisch tegen het leven aankijken, kan er uiteindelijk toe leiden van iedereen die omwille van het eigen dikke profijt met God dweept, door de eigen bevolking aan de kant wordt gezet, zodat de bezettingslegers en de eigen legers hun tijd aan nuttige infrastructuurwerken kunnen besteden om alle vernielingen goed te maken.  Zelfs een kind dat iets moedwillig stuk maakt, weet dat.

  Verder verneem je dat de Russische leiders een proefballon oplaten, ze willen namelijk hun kernarsenaal moderniseren.  Ware het niet eenvoudiger geweest als de Nato gewoon gezegd had van ‘ok, het Westen heeft jullie de laatste 100 jaar reeds tweemaal aangevallen, zand daarover en ook over Napoleon destijds, we nemen geen staten die aan jullie grenzen meer op’ ?  Dan zouden ze pas echt goed vertrokken zijn met hun rommel op te ruimen, gelijktijdig met de rotzooi van nog andere landen.  Er moet echt een hoek komen aan militaire productie.

  Je houdt het niet voor mogelijk dat al die verschillende soorten organisaties zoals de maffia en wereldwijde drugskartels nu nog kunnen bestaan en floreren en infiltreren.  Zou men in al die landen en parlementen ook niet gewoon het roer omgooien en debatteren over de oorzaken en internationale remedies voor allerhande ellende, in plaats van over de  nasleep van de gevolgen ervan, parlementaire commissies op te richten ?  Als je de batterij van je auto vervangt ga je ze toch niet openbreken en onderzoeken wat er niet werkt en versleten is…nee je plaatst een nieuwe batterij.  Als oude maatregelen niet werken, moet er niet oeverloos over gepraat worden, dan moet je andere maatregelen nemen in plaats van op de oude manier bandietenbendes de samenleving te laten controleren. Waarschijnlijk heeft men in Italië, Columbië ,Mexico en steeds meer landen geen politie, gerecht of leger.  In Madagascar , dat voor het eerst in decennia het nieuws haalt wel dus, alle hoop is eens te meer op één man gesteld…als dat maar weer goed afloopt.  Merkwaardig dat zolang een onderdrukt volk lijdzaam zijn opgedrongen lot ondergaat, dus weinig van zich laat horen, dat je daarmee dan het nieuws niet haalt.  Gewoonlijk moeten er dan eerst doden vallen voor de niet-toeristische documentaires worden gemaakt.  Morgen ander nieuws, hopelijk moordt er niemand een half bejaardenhome uit of we krijgen in ’t journaal weer maar twee minuten blitz-sociaal nieuws over wat er echt in de wereld aan positiefs en negatiefs gebeurd.  Hoe gekker de wereld draait, des te sterker maag moet je hebben bij het krantenlezen.

  Octo 18/03/09