genen

 • 20%van genen zijn al gepatenteerd...gevaren

  100_0863

  20% van onze genen zijn al gepatenteerd…

  In de Verenigde Staten hebben 150.OOO genetici, pathologen en laboratoriumonderzoekers samen met de ACLU ( Amer.Civil Liberties Union) en vrouwengroepen voor gezondheid en individuele kankerpatiënten een rechtzaak aangespannen tegen pharmaceutische bedrijven die wegens het patentbezit bijvoorbeeld tot 3000dollar vragen voor tests die je genetische aanleg voor bepaalde ziekten kunnen aantonen. Op basis van de vrije uitwisseling van informatie en het recht op onderzoek voor iedereen, hopen ze met deze zaak een statement naar de toekomst toe te maken.

  Inmiddels zijn er al duizenden patenten toegekend op menselijke genen. Patenthouders hebben het recht om ieder ander uit te sluiten van studie, testen of gewoon maar het bekijken van een bepaald gen. Deze toestand verhindert het onderzoeken en uitwerken van alternatieve geneeswijzen. Ook de toegankelijkheid voor de modale patient is door de hoge vraagprijzen voor tests, medicamenten en behandelingen, een enorm obstakel,vanwege de monopolievorming.

  Heel deze toestand komt er op neer dat de kennis over ons lichaam en de genezing ervan een dure, via de beurs verhandelde zaak geworden is. Oorspronkelijk waren patenten bedoeld om uitvindingen te ‘beschermen’, niet om bestaande, in de natuur voorkomende fenomenen in eigendom te verkrijgen.

  Ook in de veeteelt hebben grote bedrijven ondertussen de gewoonte om bepaalde dierensoorten als hun eigendom te claimen.  Indien daartegen ook niet meer verzet komt, zal men blijven proberen van de varkenskwekers bijvoorbeeld te doen betalen voor hun eigen arbeid en bezit. Waar is de tijd dat ‘Europa’ absoluut tegen de genetisch gemanipuleerde gewassen en hun toepassingen was ?  Sinds men in Frankrijk na lobbying het verzet opgegeven heeft, blijft deze patentkanker rustig zijn weg naar de wetgeving zoeken. Weten wat je eet, wordt steeds moeilijker en niet alleen omdat mensen die een bril nodig hebben de kleine lettertjes niet meer kunnen gelezen krijgen.

  Toch komen er regelmatig figuren een hele uitleg over die dingen doen in de media.  Het is allemaal niet zo erg en dit en dat zijn de voordelen en zo verder.  Voor wie begint te zoeken achter de financiële voordelen en gigantische winsten die met die zaken gemoeid zijn, wordt geleidelijk duidelijk dat men ook op dit domein van ons leven serieus bezig is met ons een loer te draaien. Het motief van ‘winst maken’ moet altijd wijken voor andere argumenten.  Ook al komt men dan ook nog af met het argument ‘nieuwe werkgelegenheid’ of zo…het is alleen al etisch gezien allemaal niet verantwoord wat men ons probeert te verkopen. Laatst las ik nog dat men bloedbanken wil maken, met bloed, geproduceerd door…embryo’s!!! octo22/05/09   vrijdag