geen nieuwe oorlog of

 • hoe dom gaan we deze keer reageren ?

   

  Hoe dom gaan we ditmaal reageren ?

  Vóór de inval in Irak, toen er zogezegd massavernietigingswapens moesten onschadelijk gemaakt worden, werden we maandenlang voorbereid op het aanvaarden van een eventuele AANVALSOORLOG.  In de US en wereldwijd kwam het wel tot miljoenenbetogingen tegen die oorlog. Van wandelingen hebben de schurken die de wereld leiden echter geen schrik.  Een intenationale algemene staking tot de aanvalsplannen ingetrokken werden had beter geweest.  In de US en de rest van de wereld kwam dat niet in gang.  Nu ineens vanop Franse bodem tegen Iran met een oorlog gedreigd wordt komt die problematiek weer wat dichter bij huis te liggen.  Men probeert de slaafste US-bondgenoot van de Irak-oorlog, de Nederlandse regering(toen)(nu weer?) te paaien om de ekonomische maatregelen tegen Iran ten top te drijven.   Het hoofd vd inspektiedienst vindt weer dat alle sankties' weer niet ten volle benut zijn en men haalt wat folkloristische uitspraken van de leider van de Iranese bourgeoisie boven  om de zaak te stutten.  De pers zwijgt bijna als vermoord van de luchtaanval op Syrie begin deze maand.  Niks aan de hand.  Iran moest dat eens doen op Israel.  Israel heeft nochthans atoomwapens.  Pakistan en Indie ook, dank zij ondersteuning van Westerse geldschieters.  Saoedi-Arabie koopt voor 6,4miljard EURO gevechtsvliegtuigen...dat mag natuurlijk want ze bezitten een flink stuk vd Westerse ekonomie en ze leven er in een monarchie zonder 'onze' zo geprezen demokratie en ze zijn expert in het met burgervliegtuigen op wolkenkrabbers en het veilig naar huis gevlogen worden als er een algeheel vliegverbod boven een grondgebied uitgeroepen wordt.  In feite betalen wij aan de pomp en via onze belastingen al deze shit.  We zouden eens een maand moeten weigeren van nog te tanken.  Onze pers zal ons niet op dat idee brengen, oh nee.  Vandaag zou uit een enquete blijken dat 1op de twee Vlamingen de splitsing van Belgie wil.  De vragen zullen wel speciaal opgesteld zijn om die duizend mensen op het verkeerde been te zetten...als dat voor de helft onder hen nog nodig is, want heel deze heisa wordt al jaren door diezelfde pers voorbereid.  Vroeger volstond één regering en 12 ministers, nu zijn er eigenlijk 7 en feitelijk 4 regeringen.  De splitsing zou natuurlijk de bourgeoisie ten goede komen : meer ministerposten en de hele aanhang, minder sociale bijdragen voor de patroons, nog meer flexibiliteit voor de arbeiders enz enz... . 

  Met andere woorden : ze denken nog altijd aan de top dat ze met ons kunnen blijven doen wat ze willen.

  Daarom : begraaf de onderlinge famillie en vrienden...- vetes en informeer je wat meer op een aantal internationaal georienteerde linkse sites die je onder andere via skynet politieke partijen kan vinden. Luister eens naar wat diegenen die een pers met hun eigen geld organiseren (en niet met dat van geld van de machtige poenscheppers der aarde) te vertellen hebben.  Al hebben de verschillende strekkingen andere visies en taktieken soms, je kan er wat van opsteken. Doe een inspanning en informeer jezelf als je nog veilig de trein wil kunnen nemen bijvoorbeeld.  Als je je energierekeningen nog wil kunnen betalen in de toekomst of als je het afgejakker op het werk moe bent.  Organiseer het filosofisch verzet. Zeg niet altijd ja tegen overuren, leer al eens in groep neen te zeggen, met of zonder vakbond.  Of wacht je tot de wet op de vakbondsvertegenwoordiging in bedrijven kleiner dan 50 werknemers gestemd wordt ?  Wacht niet totdat de sociaaldemokraten eindelijk een linkser integer mens kiezen...men probeert hem nu al op alle mogelijke manieren te boycotten...ook in de eigenlijke basis buiten de partijen om moeten mensen zich eens solidairder met het wereldgebeuren gaan tonen.  Alle conservatieve krachten maken van belangrijke debatten ruzies en steunen soms in hun pers heimelijk eventjes de linkerkant binnen de sociaal-demokratie als eventuele gok om ze ook in de toekomst buiten regeringsvormingen te houden.  De politiek zit vol gekwiekste trukken, niet te geloven.  Men plukke de juiste details die in het geheel passen uit hun kontekst en gebruikt ze tegen anderen.  Hoe lang nog blijven we hier in dit voor steeds minderen welvarende landje nog met zo'n ouwbollige vedettenkultuur rond politiekers van de oude stempel bezig ?  De wereld lijkt terzelfdertijd aan een nieuwe bewapeningswedloop begonnen. 

  De pionnen worden verplaatst.  Er dreigt gevaar voor de bourgeoisie.  Werknemers in de US willen meer te zeggen krijgen.  In Z-Amerika wordt men zich bewuster van wat er aan de linkerkant mogelijk is.  De VS moeten vaststellen dat ze eigenlijk in Irak Iran aan de macht geholpen hebben...hun puppetregering valt uiteen.  De Russische regering hun ontwapeningsplannen hebben ze afgewezen, gevolg de Russische bourgeoisie herbewapent.  Het is hun collega's bourgeois een doorn in het oog dat ze hun grondstoffen niet willen verlappen, ze blijven nationaal eigendom in een stuk van de oude ussr (als ze ze nu nog eens ten volle voor hun bevolking zouden willen aanwenden).De Chininese  éénpartij-communisten boeren goed (ps ze bestaan eigenlijk niet want communisme heeft nog nooit bestaan...het betekent feitelijk alleen produceren en verdelen zonder loon-arbeid en handel...veel te hoog gemikt voor de mensheid ?) en maken met Rusland vorlopig een vuist tegen de arrogantie van bourgeois VS en andere bourgeoisclubs.  Onze partij-demokratie in China vestigen...laat ze daar maar met rust, wat de mensen daar nodig hebben zijn dezelfde lonen als hier ...dat zullen ze van hun eigen bourgeoisie wel moeten afdwingen zonder 'meerpartijverkiezingen' te eisen.Verder verleid men Taiwan om onafhankelijk te worden en steekt men nog zoveel andere scenario's ineen.  De Afrikaanse Unie zet men in om de grondstoffenroof niet teveel naar één bepaalde bourgeoisie te laten vertrekken.(achter een humanitair masker natuurlijk). Laat ons hopen dat er geen oorlog komt tussen voornamelijk West en Oost, de ekonomische oorlog met het Zuiden is al schandelijk genoeg.  Nationaliteiten-tegenstellingen, godsdienstverschillen, allemaal achterhaald, wij zijn voor 97 percent van dezelfde klasse.  En...voor 100 percent zouden wij allemaal het goede en solidaire in ons de bovenhand moeten kunnen laten halen...in plaats van te kankeren en op mekaar af te geven en mekaar mee kapot te konkureren door die kleine machtige klieken te willen volgen.

  Die kleine machtige klieken riepen het spook van de anonieme imperialstisch-georienteerde bedrijven in het leven...met het in stand houden van de superwinsten als drijfveer...met alle armoede en oorlog en afjagerij en kulturele en intellektuele armoede vandien.  De Staat (ons geld) gebruiken ze voor de onkosten, de winsten zijn voor hun...de persoonlijke en sociale problemen voor ons.  Tegen dat dit systeem helemaal de pedalen verliest zullen we wel een ander systeem in de plaats moeten zetten. Het zal toch iets in de richting van een technocratisch-geleid sociaal-isme moeten zijn, gene zever meer rond verdeel en heers maar iedereen niet meer wraakroepend ongelijk.