geen genetisch gepruts etische standpunten

 • Geen Genetisch Gepruts ! GGG.

  Afbeelding 073

  Geen Genetisch Gepruts !GGG

  Stamcelonderzoek op basis van embryo’s mag weer in de VS…,Obama blijft een betere keuze dan een nieuwe, door vaak waanzinnig religieus rechts gesteunde republikein; maar is het wel zo aangewezen om mensen te proberen genezen op basis van  therapieën waarbij je  genetische intelligentie moet vernietigen of delen ervan in anderen moet overplanten ? Ruikt dit niet naar nieuwe winstgevende markten ?  Zou men de ziel der eigenheid der wezens niet laten rusten, zoals we dat ook met onze doden doen ?

  Op gevaar af van voor een rechtse zak te worden versleten, durf ik in één adem ook gerust te stellen dat ik principiëel tegen vruchtafdrijving ben als daar geen medische redenen voor zijn…allerhande misvormingen , gevaar voor het leven van de moeder.  Diegenen die toch voor abortus kiezen, buiten voornoemde gevallen van misvorming of levensgevaar, desnoods verkrachting; moeten dat onder de huidige  wetgeving kunnen blijven doen; maar persoonlijk en filosofisch gezien ben ik tegen…hetgeen me hoegenaamd niet op één lijn zet met het door mij verafschuwde rechts extremisme.  Het is niet omdat zij tegen het koningshuis zijn dat ze mijn stem ooit zullen mogen hopen te hebben.  De tijd van het preken op de kansel en het in de ban slaan is gelukkig al op veel plaatsen verleden tijd.  Je gaan laten afslachten in een oorlog mag trouwens nog altijd volgens de conservatieve denktanken, waar ik ook al niet toe behoor. 

  Wat in dit artikel op het eerste zicht lijkt als een etisch conservatief standpunt, zou in feite wel eens progressiever kunnen zijn dan die houding die we alleen op basis van de logica van de paniek, gemakzucht of schrik voor derden aannemen.  Allemaal menselijk begrijpelijke dingen, behalve de gemakzucht dan, en mij ga je niemand  dienaangaande  horen verwijten maken.  Dingen om de verkeerde redenen doen, wel die kunnen in een aantal situaties tussen mensen, een levensfase lang, of een leven lang tot veel verstoring van de innerlijke rust bijdragen.  Vraag me niet naar het waarom daarvan, dat heeft met té gevoelige aspekten uit het wezenlijke zijn en evolueren van mensen te maken. 

  Met dit soort van etische zaken is het zo’n beetje als met het feminisme.  Zonder afbreuk te willen doen aan het feminisme moeten ook de grootste auteurs en pleitbezorgsters ervan,  na jaren strijd, ook toegeven dat het niet altijd een voordeel is dat opgroeiende kinderen zich te vaak aan de wisselende partners van hun ouders moeten aanpassen.  Je kan dit soort van ‘verkeersregels’ niet met ‘gebod’ of ‘verbod’ oplossen.  Als het uiteindelijke resultaat van complexe ‘zijns’ toestanden , ‘problemen’ ,zich via wederkerende confrontaties tussen mensen in evenwichtige positieve emoties en evoluties vertaalt; is er niks aan de hand, alhoewel er soms veel tussen mensen, al of niet klassieke familie, aan de hand lijkt.   

  Wat heeft dit alles nog te maken met het uitgangspunt ‘geen genetisch geknoei GGG’, zal U zich afvragen ?   De kracht die in onze genetische intelligentie verborgen ligt,  zal er op termijn wel voor zorgen dat mensen door het leven  zelf ‘gezonder’ worden, het is een kracht die mensen verliefd en gelukkig kan laten worden, of om andere redenen ongelukkig maakt en andere, daarom niet mindere wegen naar bewustzijn laat volgen.  

  Prutsen met genetische intelligentie is eens te meer een ‘’handelswaar’ maken van de mens…en als het dat niet zou zijn, wel filosofisch is het een onetisch iets…een diploma van bloedgever heb ik nog ergens liggen, maar van cellen die je met anderen deelt blijft men best af als daar geen goede medische redenen voor zijn.  Versta dit betoog niet mis en verdraai mijn woorden niet, ik ben in mijn leven ook met soms hele fijngevoelige gehandicapte mensen omgegaan, en vindt hen niet teveel in onze maatschappij.  

  Daarenboven, zaken zoals euthanasie voor mensen met een niet meer te dragen lijden, dat zijn geen dingen die moeten verboden worden.  De ‘vrije keuze’ is een veel meer filosofische dan wel een louter juridische keuze.  Papier en wetten zijn verduldig.  Iedereen die je op straat tegenkomt, heeft dankzij de genetische intelligentie al minstens één bigbangcyclus en 15 miljard jaar evolutie achter de rug, niet zomaar iets dat je zonder gegronde renden afbreekt of verstoort.

  Het kweken van genetisch gemanipuleerde gewassen heeft  zijn  nefaste nevenwerkingen (voedselveiligheid, vruchtbaarheid) reeds bewezen.  Het draait in deze reeds om zoveel miljarden dat de veel politiekers om te kopen bleken.  Zo ook met het clonen, ‘Dolly’ die dan toch niet zo gezond bleek.  Arme miljardairs die zich laten clonen, ze denken de eeuwigheid zo ook al te kunnen kopen.  Ze nemen niets mee dan hoogstens wat hun aan straling rest.  Al menen breinchirurgen van wel, de mens zal hier nooit alles achterhalen. Octo

  toemaatje : motiverend gedicht

  realistische pooweezie

  je roerde alles, tot diep in de kern

  schreef het gebald neer

  de noodzaak aan geconcentreerde vertaling

  raak je niet kwijt

  hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden,

  hoe meer geduld om alternatieven

  leefbaar te houden, te organiseren

  ideeën laten groeien vereist discipline en inzet,

  gekruid met passie en zelfkritiek.

  anderen met bewustzijn wapenen

  streefdoelen  vooropzetten

  het gefundeerd vooropstellen en voelbaar meemaken

  't nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening

  't einde ervan vaak voor de generatie zelf nog verstoken

  't totale bewustzijn van overkoepelende kennis

  blijft vrijblijvend indien geen positieve uiting

  van ongebonden, nuttige  uitdrukkingsnood

  telkens de voldoening van 't uitgeprobeerde

  wijkt voor de synthese van 't nieuwe

  ieders keer ontgoocheling zijn onverwachte vruchten afwerpt

  komt de rijpheid, de bereidheid nieuwe vragen te stellen

  momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben

  zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven

  zelfs al botst de onoordeelkundigheid van buiten

  tegen je op

  voor een lange periode geef je het niet op

  andermans onbegrip-passiviteit-verveling,

  blijft steken in geestelijke tering

  materiële welvaart is niet ok daar waar

  't snobistisch individualisme

  de eenheidsstruktuur en 't groepsbesef vergiftigt

  octo

  gastadvertenties : LEF/MO/abvv

  6jaar Irak-oorlog debat :

  10/03/09http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1236615585&display=record

  MO*debat

  12 maart - A Green New Deal, een pragmatische stap in de richting van een sociaal-ecologische economie?
  12 maart - De ecologische ramp van het groene goud. Over houtkap en goudwinning in Suriname.
  25 maart - Universitaire ontwikkelingssamenwerking: ook voor studenten?
  26 maart - Zin of onzin van de Navo
  30 maart - Duurzame landbouw ver weg en dichtbij

  Meest gelezen artikels

  De meest gelezen artikels van de afgelopen week op MO.be op een rijtje:

  1.      Kabila dreigt Congolees parlement te blokkeren

  2.      “Nucleaire confrontatie dreigt als VS Iran niet stoppen”

  3.      Grootste aantal rokers in China en India

  4.      Shirin Ebadi: 'Militaire interventie werkt averechts'

  5.      ‘Vrouwen zijn de sleutel tot rust en vrede’

  6.      Afrikaanse boeren pleiten voor eerlijke handel

  7.      Israëli's hebben langzaam meer begrip voor Palestijnen (analyse)

  8.      Spanning loopt op in Oost-Jeruzalem

  9.      Reacties op aanhoudingsbevel tegen president Soedan

  10.  China pompt 20 procent meer in landbouwproductie

   

   

  -       Op 18 maart 2009 is het op de kop 1 jaar geleden dat het regeerakkoord werd ondertekend, met daarin de belofte dat er een regeling zou worden uitgewerkt rond de regularisatiecriteria. Een jaar ging voorbij en nog steeds is er geen rondzendbrief of besluit om dit regeerakkoord uit te voeren.

  -       Sinds 1999 – tien jaar lang al – wachten duizenden werknemers en werkneemsters zonder papieren erop dat België hen als ‘Mensen’ erkent. Als gevolg hiervan zijn de mensen zonder papieren weerloos overgeleverd aan uitbuiting en veroordeeld tot clandestiniteit.

  -       Tegenover deze weigering om hen te erkennen, gooien de mensen zonder papieren zich nu helemaal in de strijd voor hun recht op vrij en waardig werk bij ons.

  -       Zij hebben dringend nood aan onze actieve en concrete solidariteit. de strijd van de werkne(e)m(st)ers zonder papieren is ook onze strijd. allen samen tegen uitbuiting! samen opkomen voor de sociale rechten van alle werkne(e)m(st)ers!

  -       We eisen: Rechtvaardige regularisatie van de mensen zonder papieren! Uitvoering van het regeerakkoord! Duidelijke en vaste criteria!

   

   

  -       Om 10u30 spreken de VUB-studenten en –personeelsleden af op de VUB-Esplanade

  -       Om 12u start de manifestatie aan de Beurs, Brussel

  -       Na de manifestatie zijn er allerlei happenings