gedichten 2008

 • realistische pooweezie

  je roerde alles, tot diep in de kern

  schreef het gebald neer

  de noodzaak aan geconcentreerde vertaling

  raak je niet kwijt

  hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden,

  hoe meer geduld om alternatieven

  leefbaar te houden, te organiseren

  ideeën laten groeien vereist discipline en inzet,

  gekruid met passie en zelfkritiek.

  anderen met bewustzijn wapenen

  streefdoelen  vooropzetten

  het gefundeerd vooropstellen en voelbaar meemaken

  't nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening

  't einde ervan vaak voor de generatie zelf nog verstoken

  't totale bewustzijn van overkoepelende kennis

  blijft vrijblijvend indien geen positieve uiting

  van ongebonden, nuttige  uitdrukkingsnood

  telkens de voldoening van 't uitgeprobeerde

  wijkt voor de synthese van 't nieuwe

  ieders keer ontgoocheling zijn onverwachte vruchten afwerpt

  komt de rijpheid, de bereidheid nieuwe vragen te stellen

  momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben

  zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven

  zelfs al botst de onoordeelkundigheid van buiten

  tegen je op

  voor een lange periode geef je het niet op

  andermans onbegrip-passiviteit-verveling,

  blijft steken in geestelijke tering

  materiële welvaart is niet ok daar waar

  't snobistisch individualisme

  de eenheidsstruktuur en 't groepsbesef vergiftigt