gastauteurs en linken

 • Waar is bestuurlijke elite mee bezig ?

  Waar is de bestuurlijke elite mee bezig ?

   S5000015

  Gelieve eerst de volgende wereldkaart aan te tikken en de percentages honger dat er per land geleden wordt eens te bekijken.

   http://maps.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=8 (met dank aan http://vooruwordpress.com )

  Zo zou je kaarten kunnen maken per gemeente met het aantal daklozen, het aantal zich blauw betalende huurders, het aantal leningen dat niet meer aan de banken kan worden afbetaald , het aantal werklozen, de uitbuitingsgraad per werknemer, het aantal wapenfabrieken, oorlogen en zo verder.  Belangrijke uitdagingen in de geschiedenis van de menselijke beschaving blijven zonder oplossing, dreigen te verergeren.  Waar zijn de leiders van de ‘fortuinlijker’ gebieden dan wel mee bezig ? Wat moet men wel niet weer van België denken in ’t buitenland ?

  Wie momenteel op het nieuws uit België tikt, valt van de ene verbazing in de andere.  Men stelt een nieuwe premier voor die té links zou zijn voor de liberalen. Bij mijn weten zit er zelfs geen enkele linkse in dat hele parlement.  Een echte linkse verkozene zou immers, zoals enkele SPA’ers die nog op de lijsten moeten geraken en linkser partijen voor een minder duizelingwekkend bedrag gaan zetelen.  Niet te geloven, de man in kwestie zou het Fortisdossier moeten oplossen, terwijl hij bij Dexia werkzaam is. Nog altijd denkt men er niet aan van met de miljarden die men in de redding van banken en relance wil steken een degelijke overheidsbank op te richten (had men al kunnen doen).  Men maakt elk probleem juridisch en politiek zo ingewikkeld dat de gewone man afhaakt en zijn menig dreigt te laten afhangen van hoe sympathiek of antipathiek iemand in de media overkomt.  Toch daar zou wel eens verandering in kunnen komen. 

  Meer en meer hoor je mensen zich mengen in het politieke debat dat in de keukens, werkplaatsen en cafés gevoerd wordt.  SPA’ers die geen plaats voor SPA-rood binnen hun partij willen maken, krijgen te horen dat ze salonsocialisten zijn.  Iemand houdt zelfs een instant referendum in de kroeg ‘hoeveel van die hier zitten hebben aandelen’, na het klassieke sociaal-democratisch argument dat de arbeiders zelf kapitalisten geworden zijn.  Een andere vindt het niet kunnen dat onze levens afhangen van een economische groei die gewoon niet zonder steeds meer groei en winst kan.  Inderdaad, het kan de bedoeling van het leven niet zijn dat we ons afbeulen (‘afjakkerren’) ten bate van en ten koste van anderen. Ook niet dat rechters door advocatenbureaus en belangenorganisaties geschreven wetteksten voorgelegd krijgen en niet zozeer door dat overbetaalde parlement eigenlijk.

  Toch zijn er nog belangrijke hindernissen op de weg naar beter.  Een vakbondsman klaagt over het feit dat er nog te weinig actiebereidheid is als het om de problemen van anderen buiten de eigen fabriek gaat.  Gevangen in het feit dat er lageloonlanden mogen bestaan of in de filosofie van het ieder voor zich. ’t Zal noodgedwongen niet blijven duren, maar het kan natuurlijk dat men de moderne mens weer de duimschroeven van vroeger aandraait, zo in de zin van zelfstandigen tegen werknemers op te zetten, werklozen tegen vreemdelingen…terwijl het dictaat van de beursbelangen verder de plak blijft zwaaien…onder de vorm van de steeds meer kibbelende politiek van het redden van de meubels in plaats van meubels te maken.

  Iemand moet ooit geschreven hebben dat de laatsten de eerste zullen zijn...na de adel, de militairen, de rijke burgerij  en andere bovenlagen eindelijk de gewone, vredelievende, graag werkende, maar zich niet afjakkerrende mens aan de macht ?

  http://www.bloggen.be/conscience2008

  Octo 22/12/2008

  gastauteurs KERSTVREDESaktie filosofisch verzet

   : axci 

  "Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen."

  Wij willen een open, warm en solidair Vlaanderen, in een hervormd België, in een gastvrij Europa. Om daaraan te bouwen wijzen we de verenging van onze identiteit af: elke mens is een kruispunt van vele identiteiten en facetten. Taal is er daarvan maar één. We stellen ook vast dat de gemeenschappen en gewesten in dit land op vele manieren met elkaar verbonden zijn en gemeenschappelijke geschiedenissen hebben. Dat geldt ook voor onze culturele identiteiten. De wortels van onze cultuur lopen onder de taalgrens door.

  Dat willen we erkend zien in een nieuw cultuurbeleid dat op Belgische basis gefundeerd wordt en niet langer (uitsluitend) op basis van taalgemeenschappen. Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen. Mensen die, over de grenzen van taal en afkomst heen, streven naar eenheid en samenwerking: dat is onze gemeenschap.

  Wij vragen met aandrang dat het Vlaams parlement concrete stappen zet om te komen tot een overkoepelende structuur voor het cultuurbeleid in België. Bedoeling moet zijn om de verschillende aspecten van onze gemeenschappelijke achtergrond te belichten en deze rijkdom samen te houden in plaats van te versplinteren.

  Met 15.000 handtekeningen leggen we deze vraag voor aan het Vlaams Parlement.

  (Naam, woonplaats en e-mailadres invullen. Enkel naam en woonplaats worden gepubliceerd).

   http://www.axci.nl/?ln=ned&id=3448  Initiatiefnemers:
  C_kata_C v.z.w.  Contact:
  info@rarejongensdiebelgen.be

  Meer informatie:
  http://www.rarejongensdiebelgen.be

  andere gastauteurs via link

  http://www.fernandronsmans.web-log.nl/  LouisPaulBoon achterna

  en over in de boeien geslagen filosofen anno 2008 : eric rosseel

  http://ericrosseel.blogspot.com

   NOG MEER

  http://vlaams-brabant.pvda.be/nieuws/article/palestina-en-afghanistan-in-de-straten-van-leuven.html :

  wanneer kunnen we eens onbezorgd op reis in PalestinaIsrael?

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2008/12/18/ainur.html  :

  vastzitten in Kazachstan!

  http://www.sap-rood.be/cm/index.php?view=article&id=891%3AVerdriet+en+woede+in+Griekenland&Itemid=53&option=com_content :

  wat gebeurd er in Griekenland ?

  http://www.sp-a-rood.be/trekderodekaart.html  :

  hopelijk raken ze op verkiesbare plaatsen.

  Gastauteur : over Darwinisme http://blog.seniorennet.be/darwinisme_guido_k/archief.php?ID=88679     evolutie naar meer en meer fijnzinnigheid laat ons hopen

  EN VELE ANDEREN __ZIE LINKS RECHTS OP BLOG

  gastaffiche :

  cap :Uitnodiging voor een gespreksavond over :

   

  Vechten voor

  onze jobs !

   

  Delegees, arbeiders en bedienden van bedreigde bedrijven getuigen .

   

  Roberto D’Orazio en Jef Sleeckx reageren.

   

  VRIJDAG 6 FEBRUARI 20 u

   

   in het Volkshuis
  Rozenberg 115
  2400 Mol

   

   

   

  info en organisatie: CAP

  Theo Mewis

  info@anderepolitiek.be

  www.anderepolitiek.be

  0497/23.07.60.

  OOK NOG Vrijdag 23 januari 19u 30 Centrum Ten Berg Halve Maanstraat  96 9040 GENT