filosofie

 • Nieuwste citaten Octo

  IMG_0524

   Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

  Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren door uitproberen.

  Er zijn altijd speciale en gewone redenen waarom mensen niet met mekaar omkunnen.

  De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

  Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

  Denk aan 'n personage uit je leven,'n biblioteek met boeken,hoofdstukken opent zich.

  Hoe hoger de wijsheid,hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

  Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

  Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

  Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurdt soms op lange termijn,achteraf.

  Positief leren denken heeft soms eigen conflikten nodig.

  Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

  Bestaan, altijd in functie van de energie die je overal achterliet,altijd weer opwekt.

  De ziel in een biologsch huis, embryo van of transformator naar een spirituele wereld ?

  Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze,Fantasie en baren inspiratie.

  Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

  Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

  Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

  Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

  Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

  Wat gebeurdt, gebeurdt op tijd op de schaal van evolutie.

  Ineens kan er iets totaal vergeten opnieuw opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

  Orienteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

  Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

  Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

  Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

  Gewicht loslaten door lachen, observeren,douchen, bewegen,wc....

  Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

  Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

  Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

  Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

  Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

  Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

  Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

  Je innercommunicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

  Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

  Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

  Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

  Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

  Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

  Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

  In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

  Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

  Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

  Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden kunnnen veronderstellen.

  Een opdracht als positieve wens in de richting van een andere aanvaarden, brengt heil.

  Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

  De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten,er zijn geen studies over.

  In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

  Gedachteöverdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

  Geheel der gebeurtenissen en toestanden,onlosmakelijk met evolutie personages.

  Het DNA,waar het verleden woont en werkt

  Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

  Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

  Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

  Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

  Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

  Dood.Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan,ben je nog ergens.

  Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.Straling.Eenheid.

  Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

  Barst maar eens goed uit dat het over is.

  Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

  Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de groffe materie.

  Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

  Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest,straling. Heilige drievuldigheid.

  Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

  Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

  Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

  Leven, levens, voortdurend voorbereid.

  Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

  To be or not to be, but what is to be ?

   

  vervolg

   

  Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

  Ook jij bent een stuk van de oplossing.

  Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

  Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

  Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

  't Meeste confronterende waarheid te verwerken,grootste kans op verdringen.

  Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

  Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf dat we proberen het door te geven.

  Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

  Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

  Produceert onze biozielspirit niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

  Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt en waar je staat.

  Van jongsafaan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet,al kloppen vermoedens eens.

  Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren,geleidelijk weten waarom.

  Dood.Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid.Uitwisseling ?

  Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

  Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

  Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen,stijgen,rusten,bezinnen... .

  Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

  Mensen, op hun best wanneer je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

  Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

  Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

  Het verleden, 'heengeganen', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

  Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

  Energie is ook : uiten woorden,handelen,geloof in het mooie en goede,hoop,... .

  Inzicht dat tot +Energie leidt,wordt gedeeld, uitgewisseld,ervaren,niet zomaar afgetapt

  Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

  Onnodig blijven slikken en incaseren zonder te leren...ach kom nou !

  Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

  'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

  Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

  Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf intereseren...is bijna leegte.

  In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

  Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

  Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

  Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

  Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks,je kan het wel leren verwerven.Wat ?

  De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker.

   

  Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

   

  Is alles dan toch te gek voor woorden ?

  'Relier' is zich bijvb.verbinden met het geheel van 'zijn',kerken maakten er 'religion' van.

  Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

  Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden.Opgave !

   

  Gezondheid is een onderschat geluk.

  Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

   

  octo 31/05/2010

 • Filosofische Gastbijdrage : wordt Bankier !

  P1080099

  filoview comment : Zij hoeft geen spiegel,geen eten te kopen, geen badkamer, geen zoveel meer...niks van dat alles heeft ze en toch ziet ze er veelal guitig uit. Als ze de bomen onderste boven wil zien dansen, dan hoeft ze zelfs niet op haar kop te gaan staan.

  Het ligt er dik op, telkens er voor een bepaald probleem oplossingen moeten worden gevonden, mag een ernstiger deel van de winsten van de concerns niet aangeraakt worden. Melkboeren in nood, geen probleem als ze blijven staken geven we ze Europese Steun, moeten de overheden van in 't begin al gepland hebben. De tussenhandel komt er weer gratis van af. Ook voor de banken heeft men oplossingen op maat :

  gastbijdrage : Masereelfonds : 

  Een kort maar sprekend fragment uit een interview met vooraanstaande Vlaamse economisten (De Tijd, zaterdag 10 oktober, p. 31):

  De Grauwe: "Ik wil bankier worden! Ik krijg van de ECB miljarden euro's tegen een rente van 1 procent en ik beleg die in staatsobligaties met een opbrengst van 4 procent. En je hoeft niets te doen! Je kunt slapen!"

  Van Overveldt: "Misschien zit daar wel een bewuste strategie in om de banken er weer bovenop te helpen."

  De Grauwe: "Misschien moeten we ondertussen gewoon een clubje oprichten en bankier worden."

  Maar er is goed nieuws voor wie geïnteresseerd is in economie en met verbijstering het nieuws erover volgt. We bieden een vormingspakket "Economie is geen natuurwet" aan. Wie interesse heeft in één of meerdere onderdelen van dit pakket kan terecht op ons nationaal secretariaat, 02 502 38 80 of brussel@masereelfonds.be.  (bijdrage gevraagd)

   

  Een blog voor filosofen die van de filosofie liefst geen wiskunde maken. Vanaf heden regelmatig een reeks  eigentijdse essays  :

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/#

   

 • Licht op ons Leven, Licht ons leven op.

  IMG_0151
   

  LICHT OP ONS LEVEN
  LICHT ONS LEVEN OP
             

  Er bestaan enorm veel mogelijkheden om te leren begrijpen waarom ons leven ons leven is. De wetenschap kan ons evengoed nauwkeurig uitleggen hoe een cel van bijna niets een mug werd als diezelfde wetenschap ons kan verklaren hoe ook wij langs gedeeltelijk dezelfde wegen straling, atoom en cel enzoverder werden. ‘Werden’ is hierbij een verkeerd gebruikd woord, want we zijn nog altijd onze oorsprong. Ook over de rol van de geschiedenis die grotendeels aan de evolutie van de ekonomie gebonden is, kunnen we in dit negende jaar van de éénentwintigste eeuw enorm veel vernemen.  Mits een op het positieve, het sociale gericht uitgangspunt, kunnen we daar een enorm klare kijk op ontwikkellen. Licht op ons leven dus. ‘Licht ons leven op’, kan ook, maar neemt ons hele gezamenlijke leven met onszelf en anderen in beslag.

  Uit welk godsdienstig of filosofisch of psychologisch werk je ook je inspiratie haalt, de echte waarheden zoals ‘doe een ander niet aan wat je zelf niet graag hebt’, zijn eerst ervaardbaar in je leven zelf.  Veel van wat er in ons leven gebeurt, is een onvermijdelijk gevolg van wie ons voorafgingen; net alsof allen die onmiddellijk aan ons voorafgingen ook nog ergens meedoen in dat dagelijkse theater waar we onze rol in te spelen hebben, of we nu willen of niet. 

  De holbewoner uit de prehistorie heeft nooit een computer gehad. Zonder de holbewoner waren wij er ook niet geweest. In feite heeft de holbewoner ook zijn stukje computer, hij heeft er hard genoeg voor ge-overleefd. Er  zijn nog andere vormen van overleven en doorgeven. Indien de aarde zoals een stervende ster zou ontploffen, dan zouden we weer mineralen en straling worden en dan begon alles weer opnieuw, gemaakt van materiaal en straling die ooit de onze was. “Is er ergens een energie die een met ons vergelijkbaar bewustzijn heeft en die heel de weg van straling, atoom en cel enzoverder niet hoefde af te leggen om aan dat bewustzijn te komen” ? 
  Ik denk van niet. Zoals alle planeten en elektronen rond een kern draaien, zo draait het zijn of niet-zijn gewoon rond het niet aan nul gelijk willen worden Inhoudsloosheid is geen optie voor de materie die we zijn, en wie we nu zijn verdraagt ook al niet teveel druk voordat we doordraaien. Nee, kleiner of gelijk aan nul, gaat niet op.  Als je dreigt van honger om te komen, doe je er alles aan om weer te eten, want anders benader je de nul. Als je je relatie omwille van welke redenen dan ook wil redden, ga je een deel druk wegnemen voordat je beiden ‘ontploft’. 

  De wetten van de natuurkunde werken ook in het psychologische door. Licht ons leven op. En het spirituele dan, hetgeen dat verder dan het biologische leven reikt? Hoe kunnen we daar ons licht laten op schijnen via al wat we kunnen weten en meemaken en voelen?  Dat, waarde lezer, is waar ‘ons leven oplichten’ om draait.  Hoe goed je daar in bent?  Je kan dat veel of weinig, te weinig of teveel zelfs. Hoe bekwaam je daarin kan worden, heeft te maken met de mate waarin je je negatieve emoties overwonnen hebt en hoeveel kennis je bereid bent om op te doen.  Hoe sterk je daarin bent heeft dus ook te maken met de mate van filosofisch, daadwerkelijk verzet dat je tegen bepaalde alles overwoekerende meningen en maatregelen kunt opbrengen of nog kunt opbrengen.  Het heeft ook te maken met de oerreligieuse, niet godsdienstige betekenis van ‘geloof’.  Geloof in het leven en de oneindigheid ervan. Oneindigheid in de wetenschappelijke en menselijke betekenis ervan.

  Ook dieren kunnen na de zoveelste big-bangcyclus wel ergens op een planneet opduiken en met wat ‘geluk‘ kan er uit de oermaterie waar wij ook deel van uit maken weer een soort ‘mensdom’ ontstaan. Het belangrijkste uit heel het gebeuren dat ik hierboven schetste, blijft echter het ‘hoe’ dat we er met z’n allen en individueel dagelijks in slagen van ons leven ‘op te lichten’, hoe dat we in onze woon-en werkrelaties ageren om ons die inzichten bij te brengen die we nodig hebben om te begrijpen wie we zijn, en van welke wegen we komen om die dingen te doen en zeggen, die we doen en zeggen, en zullen doen en zullen zeggen. Iedere nieuwe dag in ons leven is gebasseerd op al diegenen die we ontmoeten en op alle informatie die we hebben opgedaan. Die komt dan bij mekaar en resulteert steeds weer in nieuwe gedachten en woorden en daden.

  Zelfs zonder dat we praten is er op een bepaalde manier wel een soort uitwisseling tussen mensen. Die uitwisseling zal zich al of niet in woorden en daden vertalen, maar wel altijd ergens sporen nalaten die in toekomstige ontwikkellingen toch via gebeurtenissen en woord-gebeurtenissen aan de oppervlakte zullen komen. Zelfs ons innerlijke wensen speelt hierbij een belangrijke rol. Schrijf ik dan de ‘godsdiensten’ af, zal je vragen? Je gaat mij niet horen zeggen dat er geen energie is met een bewustzijn dat geen Einsteinachtige of Darwinachtige evoluties nodig gehad heeft om te ‘zijn’, maar zelfs dan is het belangrijk om aan te voelen of aan te kunnen tonen dat zo’n energie buiten proporties ‘scheppen’ ook ‘richten’ kan.

  En dat ‘richten’ hangt zéker van ons af van ons en ons geloof, wat de cirkel weer rond maakt natuurlijk. Dit soort filosofisch willen begrijpen werd alleen maar mogelijk door kennis op te doen en om te gaan met mensen en hun verhalen die al van zover kwamen en steeds maar doorgaan op pararelle of andere kruisende paden. Echt verstaanbaar worden deze inzichten in je eigen leven en dat van anderen. In het verhaal van de kleinzoon die zich nog steeds afvraagt hoe z’n grootvader was toen hij in het verzet tegen de oorlog in een kluwen van hem omringende tegenstellingen zat.  In het verhaal van al die mensen wiens liefdesleven zich soms aan sommige van die liefdeslevens van vóór hun tijd probeert te ontworstelen. In het verhaal van alle mensen die opkomen tegen kortzichtigheid en onrechtvaardigheid. In het verhaal van zij die alle dorpen en steden bouwden, in het verhaal van hen die zorg dragen voor produktie en vooral zorg om mekaar dragen. 

  Vele verhalen werden al in romans verteld. Het verhalen van het echte zijn heeft echter ook z’n grenzen.
  Het échte zijn. Je ziet en voelt en denkt het overal, dat échte zijn. 
  De eend die in de regen met haar of zijn snavel op een tak in het water zit, is niet die eend die ergens droog zit te broeden. Net als alle bioleven is ze op dit of dat moment altijd het meest aktuele vervolg van een reis die al vóór het ontstaan van de eerste cellen begon. Die cellen stierven af en konden zich niet door deling, door voortplanting vermenigvuldigen. De energie die ze bij leven vormden bleef echter bestaan en begeleidde hen, begeleidde ons tot in het nu en vandaaruit over het einde van ons zonnestelsel heen bij de volgende poging tot het laten ontstaan van leven. 

  Dit uitgangspunt houdt in dat er geen leven mogelijk is zonder het afgestorvene dat als een soort intuïtie funktioneert. Niet alleen de overgang van de straling naar het atoom en de molekulen en sterren en planeten en het biologische leven is op dat soort onzichtbare ‘energetische wijsheid’ gebasseerd. De energie van al wat vóór dit moment van schrijven bestond, blijft bestaan en we zijn ermee verbonden zoals de radio die wel speelt dankzij het feit dat hij in de stroomstekker steekt, maar hetgeen hij laat horen hangt af van van het soort straling dat ‘radiogolven’ noemt. Voor wat de inhoud van wat er uitgezonden wordt betreft zijn het de mensen van de media die verantwoordelijk zijn voor wat ze met de info van de mensen en maatschappij rondom hen doen.  

  Die verantwoordelijkheid werkt trouwens in beide richtingen: als wij als individuen én als kollektief niet tegen oorlog, armoede, vervuiling of honger ageren, zal daar in de media ook weinig om te doen zijn. Het échte zijn werkt dus zowel op een zichtbare, gedeeltelijk zichtbare als onzichtbare manier. Je kan me nu zien zitten schrijven, wat ik schrijf komt langs vele kanalen en ervaringen tot mij, je kan jezelf het zien lezen maar wat het met je doet en wat jij er mee doet, zal niet altijd geheel zichtbaar zijn. Vanwaar komt die briliante kreativiteit van onze geest? 

  Stel: je wil aardbeien planten en scheuten gaan kopen; maar terwijl je de voederplank voor de vogels met de recentste broodkruimels verrijkt, overvalt je het idee om er ook een overgebleven aardbei op te leggen. Op een dag kom je dan wel ergens wilde aardbeien in het bos achter je chalet tegen denk je dan met binnenpret. De gedachte komt zomaar ineens, je hebt er niet eens een vogel moeten voor zien poep lossen vanop een tak. Zo zit de ganse dag vol met van dat soort influisteringen die je niet met iedereen kan delen, of  die toch zo moeilijk navertelbaar zijn; men zou je dan op z’n minst raar bekijken. 

  Een ander voorbeeld van één van de manieren waarop ‘het échte zijn’ werkt is het meest wezenlijke aan ons: ons levensverhaal en hoe dat met andere levensverhalen verbonden is. Een deel van de mensen die eigenlijk vrij ongelukkig zijn, heeft dat niet zozeer te wijten aan sommige negatieve emoties waar ze teveel blijven in vastzitten, maar vooral aan het feit dat ze vinden ergens ‘mislukt’ te zijn in het leven. Je kent dat wel, die hardnekkige gedachten die iedereen wel eens heeft, zo van “had ik dat toch maar gedaan toen of dat niet gezegd, of dat zo niet geschreven…”. 

  Eigenlijk is dat voor een stuk verspilde tijd en ook weer niet omdat iets niet eerder een andere, meer positieve wending kan nemen dan dat wijzelf en de tijd er rijp voor zijn; er ondertussen ons hoofd mee breken heeft als funktie van dat leren te beseffen. Je kunt zoveel van het leven houden en er zoveel mogelijk willen over weten dat je daardoor met een berg aan uitdagingen zult komen te zitten.  Zo plots als paddestoelen in de herfst zullen die uitdagingen onder tal van giftige en niet-giftige soorten op je weg komen onder de vorm van gedachten, personen, projekten. Als bloemen in de lente zal het leven je tegemoetkomen, je zal de passie van de zomer ontdekken, zowel als de nattigheid of de koude hun échtheid ervaren, familie van al wat je binnenin voelen kan.


  Onder categorie 'filosfie'  de rest van het filosofisch verhaal

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be 

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

 • Blijven bedenkingen bouwen verhoogt gezondheid

  100_1456

  Blijven Bedenkingen Bouwen verhoogt weerbaarheid

  Een dikke vijftig en veertig jaren geleden, begon ik aan een ontdekkingstocht. De wereld was al wel verkend en hij bleek tegelijk simpel en complex in mekaar te zitten. Voor een dikke ronde sik (kauwgom), had je een groot stuk metaal met een gaatje in het midden nodig, ‘geld’, noemde men het. Voor een klein pakje slaag moest je zo’n geldstuk nemen en betrapt worden nadat je het zonder vragen genomen had. Was je een zoon van zelfstandigen, dan moest je in je vrije tijd heel hard werken, terwijl andere kinderen konden shotten en ravotten.

  Ging er iemand dood, werd hij nog in zijn eigen huis opgebaard, want begrafenisondernemers, waren nog geen multinationals. Nu mag je, zoals in Leuven nog geen schop aarde meer zelf op de kist werpen en vindt haast niemand het nodig om nog een bloempje op de neergelaten kist te werpen, zo haast men zich naar de koffietafel…waar vreemd genoeg, hast niemand meer over de overledene spreekt. Zalig erfgenamen die geen ruzie om het achtergelatene maken, want die snappen er helemaal niks van.  Maar ja, wat er nu eenmaal ter evolutie van de menselijke karakters gebeuren moet, gebeurt nu eenmaal.

  Alle vragen die door mij aan onderwijzers en pastoors werden gesteld, kregen altijd wel een antwoord, …niet altijd heel bevredigend en vaak nieuwe vragen oproepend. Waar men die antwoorden  dan wel vandaan had gehaald, was mij ook niet altijd duidelijk.  Veel touw kon ik niet knopen aan die visie van alle doden die op de dag van het laatste oordeel uit hun graven gingen komen. Ik ben dus noodzakelijkerwijze meer in mezelf gaan geloven en hopen. Wat was, zo vroeg ik me af, de zin van het bestaan, buiten al dat gewerk om centen en de ‘dood’ die ik bijvoorbeeld in essays en theaterstukken, met hulp van de wetenschap ‘dood’ verklaarde, om ?

  Gedreven betrad ik de paden der wetenschap en kon dus,geleidelijk, hopelijk de eerste helft van mijn leven, op meer en meer vragen een antwoord geven. Voor diegenen die mijn theoretische uitleg te moeilijk vonden, schreef ik al eens een gedicht, een theatermonoloog, enkele romans, brieven of korte verhaaltjes. Was er veel oorlog en sociale onrust, spitste ik me meer op de geschiedenis en actualiteit toe dan op psychologische studies en items, dingen  die me dan weer meer aantrokken toen ik merkte dat mensen meer met emotionele dan met sociale problemen bezig waren. Ook op dat vlak was er een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk waar uit te leren viel.  Zoveel, dat je er best niet alles van onthoudt, want het leven zet niet altijd aangename scenario’s in de steigers en niet iedereen kan niet alle ‘waaroms’ en waarvoors’ in zijn eigen leven aan.  Een mens moet altijd verder immers, en gelukkig is de mens die weet dat wanneer de liefde voor de medemens geduldig is, dat die dan op termijn zijn of haar vruchten draagt. Ook een beetje filosofisch met de mensen omgaan en hun diepere zelf leren kennen en er al relativerend kunnen mee omgaan, helpt al wel eens.  De andere praktijk, de opvoeding van kinderen, was er destijds dan ook nog dagelijks, jaar in , jaar uit weer, om me eraan te herinneren dat je daar zeker nog het meeste uit de praktijk leren kan.

  Natuurlijk zijn er dingen waar een mens niet altijd aan uitkan. Als het om persoonlijke, menselijke contacten gaat, zie je onder invloed van steeds wijzigende omstandigheden , steeds weer dat mensen hoe dan ook het negatievere tussen hen achter zich willen laten, breken met het donker, op naar het licht-ere. Het zwaardere van anderen en jezelf lichter maken, de ontstane vreugde delen.

  Je kan  dit niet altijd met je verstand alleen. Het hart en de geest in zijn totaliteit werken ook langs andere wegen. Als je honderd bomen hebt, kan je die in rijen van tien planten, of je laat de bomen op een braakliggend, ontboste grond, zelf het werk doen om te beslissen waar ze naar het licht zullen zoeken…nooit zullen ze in rijen van tien staan…zo een manier van denken is goed voor mensen in een koekjesfabriek misschien, maar zuiver persoonlijk, kom je er niet ver mee om mensen in hokjes in te delen en op voohand te oordelen en veroordelen.

  ‘Voedsel voor de Geest’, het leitmotief van filosofisch verzet, is in onze maatschappij voor te veel mensen iets bijkomstig aan het worden. We riskeren alleen consumenten te worden, wezens zonder eigen mening en gedachtengoed…zelfs de weerbaarsten onder ons. Net zoals je met van die straffe lantaarns in het donker kunt schijnen, kunnen we best af en toe ons licht eens laten schijnen op al wat er in onze grote en kleine wereld op ons afkomt. Weerbaarder worden verhoogd de immuniteit tegen een aantal kwakzalverijen en is biologisch ook wel heel gezond als je tenminste de kunst onder de knie of maag krijgt, van je niet teveel aan dingen en mensen te ergeren. Doe je dat toch, dan heeft dat vaak wel een reden, waarvan je als je ze door hebt, ook zelf beter van kan worden.  Octo 3/08/2009 mondaymonday.

   link van de dag : ook John Satyricon probeert op zijn manier weerbaar te blijven !

   

 • Herdenk het scenario van het leven !

  100_1453

  Herdenk het leven

  Herdenk jouw leven, het leven; op de plaats waar je je nu bevindt. Een leven boordevol met andere mensen erin. Andere mensen die deel uitmaakten, uitmaken, van één grote estafettewedstrijd, die begon toen alle elementen van de ogenschijnlijk geestloze natuur, samenwerkten om de eerste levende cellen te kunnen laten geboren worden.

  Ondertussen zijn ze nog met weinig, de jagers en diegenen die in primitieve stammen samenleven.  Op bloedige en sinistere wijze, smeedde de jacht op geld en macht, de wereld aaneen.  Aangezien het niet kon verhinderd worden, moest het al gebeuren.  Alhoewel alles is veranderd, is er veel hetzelfde gebleven. Nog altijd zijn we om te kunnen overleven, verplicht van het grote spel mee te spelen, volgens de regels die ons door onze gezamenlijke geschiedenis zijn doorgegeven. Niet iedereen op deze planeet, heeft al het recht op een menselijk aandeel in de productie en distributie van alles wat er nodig is om een beetje menselijk te leven. De middelen om van deze wereld een waar paradijs te maken, werden vorige eeuw aan wapens en door speculatie verkwanseld…en het gaat maar door.

  Het welvarendste deel van onze medewereldbewoners bleef relatief kalm, want zo goed had een groot deel onder hen het nog niet gehad. Het armere deel van de wereld installeerde zijn eigen door speculatiewetten gedomineerde staten op de tronen van het zuiderse deel van de aarde en toen bleek dat wat voor socialisme moest doorgaan toch niet zo een rijkdom produceren kon, liet de armere wereld zich vangen aan hoe de oliebezittende elites wilden dat de Koran moest worden geïnterpreteerd of zich vastzetten door schulden die aan banken moesten worden afbetaald. Nooit meer oorlog, bleek een wensdroom. De beschaafd maffia regeert voor een groot stuk nog altijd de wereldpolitiek. Meer en meer barbaarse terreurmethoden gebruikt door staats-en privébenden, vechtend om de controle over de economie.  De gewone zelfstandige werkmens of diegene die nog altijd van een loon of vervangend inkomen afhankelijk zijn, dansen nog steeds mee in de gesloten rijdans van het superwinstsysteem.

  Dit gezegd zijnde, laten we dit hoofdstuk even afsluiten, zo niet kunnen we het niet hebben over de andere kant van het bestaan.  Laten we bij dit korte stuk over het herdenken van het leven; ook eens even stilstaan bij het doel dat ‘leven’ nog zou kunnen hebben, buiten de strijd om sociale rechtvaardigheid om. Laten we het soms ook hebben over wat we hier van mekaar op persoonlijk vlak kunnen leren.  Over die ene grote levensboom met eeuwenoude ringen en miljarden jaren oude wortels; waar wij de steeds opnieuw ontluikende en vallende en verrottende bladeren van zijn.  Waarom die kringloop, naar waar die kringloop ? Die kringloop van schijnbaar dood naar leven en terug, van mineralen en  zoveel andere elementen meer, naar biologisch leven en terug naar mineralen en straling in plaats van naar af, naar het onbestaanbare ‘niets’. Nooit zullen we alle vragen volledig kunnen benatwoorden, want we missen stukjes van de puzzel…maar die stukjes herkennen we in de feiten en mensen om ons heen…of we herkennen ze juist niet meer, om redenen die weeral eens een bepaalde tijd in onze levens nodig hebben om te worden achterhaald.  Zoals je ziet, op tijd het leven eens herdenken is best nuttig qua beleving van alles waar je niet alle dagen bij stilstaat.  Octo 1augustus2009zaterd.

 • 'Religie', niks met 'God' of de 'Duivel' te maken

  Afbeelding 046

  foto van de familie 'Soul'(e) op een kerkhof tussen Frankrijk en Spanje, foto genomen na de warmte van de slaapzak in de vriesnacht, en de thee van de morgen. Overal ter wereld begraven mensen hun 'dierbaren'(in 't beste geval) op een andere manier. Herinneringen en straling zijn niet onder de grond te stoppen, ze zijn meer 'eterisch' dan 'materie'. Over de 'esotherie' , een leven na de dood, kan niemand een zinnig woord zeggen of schrijven, hoogstens zich aan een mogelijke uitleg over iets eterisch als 'intuitie' of zo wagen. Aanvoelen is ouder dan woorden.

  Religie, niks met 'God' of de 'duivel' te maken

  Religie is niet 'godsdienst'. Godsdienst is een poging om via het denkbeeld van een 'superwezen' een aantal waarden vanuit verschillende, gedeeltelijk gelijklopende invalshoeken te benaderen. Dat leverde bijwijlen al eens heel aardige, bijwijlen vage, soms imperialistische teksten op. Religie komt echter van het woord 'verbinden' (relier). Wie de filosofie achter het wetenschappelijke geleidelijk begint te snappen en uit een aantal ervaringen zijn of haar bevindingen met het psychologische en sociale weet te verbinden, kan zich inderdaad een 'religieus' mens noemen, of men zich al of niet door het woordje 'atheïst' laat verwarren of niet.

  De echte reden van 'ontstaan' is het ontsnappen aan 'zinloosheid'. Neem nu de big-bang, in feite is die een gevolg van het feit dat kleiner of gelijk aan 'nul' niet wil, niet kan bestaan. Onder teveel druk spat een oude toestand uiteen en de deelelementen beginnen aan iets op het vorige gebaseerde 'nieuw'. Straling is ouder dan het atoom, de molecule en de cel en als wij het begeven blijven er naast de mineralen, de vloeistoffen,enzomeer ook nog wel straling bestaan. Wat er mee gebeurdt, hoe straling zich voelt, of straling nog meerdere talen spreekt...de antwoorden daarop laat ik Uw leven lang over aan Uw verbeelding. 

  U gelooft er niet in ? Straling, er zijn meerdere soorten. Straling, dat zijn niet alleen de radiogolven waarmee uw stem zich per gsm verplaatst. Misschien is het zelfs de kracht in en buiten Uw eigen, om door te gaan met hetgeen U in Uw leven als zinnig ervaart.  Vroeger aanriep men de voorvaderen, voordat men aan het fenomeen 'god' toe was. We zullen nooit juist 'weten' hoe die dingen in mekaar zitten, maar vanuit je eigen vragen om kracht om positieve dingen aan te kunnen heeft vaak een gunstige energetische werking omdat het mensen in beweging zetten kan. Geloven in het sterkere in jezelf en anderen, voorkomt veel nefaste evoluties die dan toch altijd weer het stadium van een onvermijdelijke (?) omweg doormoeten om bij een hoger begrip van bepaalde situaties te geraken. 

  Net zoals een aantal politieke visies ons een aantal alternatieven voorschotelen, zo verklaren de richtingen van wat men doorgaans 'new age' is gaan noemen, het leven op basis van een aantal vooronderstellingen die qua rationaliteit nauw bij de soms heel onwaarschijnlijke van de godsdiensten aanleunen.  Waar het uiteindelijk in de politiek om zou moeten gaan, is dat iedereen op een ecologische manier recht krijgt op zijn basisbehoeften zodat 'persoonlijke ontplooing' en cultuur veel meer kansen krijgt dan dit nu het geval is.  Wat het spirituele betreft is het de bedoeling dat men erachter komt met welke problemen de 'voorouders' op persoonlijk vlak worstelden, welk een wezen je als anti-these van het vorige, zelf vanuit die invalshoek vertegenwoordigt en in welke mate diegenen na jouw de synthese van al deze gevoelens en beslisingen zijn. Is niet iedereen een soort tegenspeler van mekaar ? Tegenspelers moet men leren waarderen voor hetgeen zij vertegenwoordigen, zich eraan ergeren is maar een fase waardoor je heen moet...al duikt die fase natuurlijk regelmatig terug op en is ze vaak op de achtergrond aanwezig, het leven wil ons vanuit deze interakties iets leren. Het 'leven', de tegenpool van het 'zinloze'.

  Sommigen denken eraan te kunnen ontsnappen en stappen eruit,uit dat leven; hetgeen in bijna alle gevallen die men bestudeerde of zelf meemaakte nu niet bepaald verantwoordelijk te noemen viel. Afgezien van het materiële, laat je dan een aantal onafgewerkte dingen met  mensen achter...en daar gaat het leven vooral om. Vaak laat je dan een spoor van depressiviteit achter, aangevuld door de natuur of de chemie die mensen er dan weer bovenop moet krijgen. Zonder de inbreng van andere 'mensen' echter, kan iets niet volledig 'helen'. Het komt spijtig genoeg in sommige of gelukkig maar in andere gevallen, nogal eens voor dat mensen té goed door hebben hoe hun leven en dat van anderen in mekaar zit. Je kan opdrachten aanvaarden...en dan moet je er echt voor gaan...of je kan afhaken...omdat je weet tot waar je draagkracht en daadkracht reikt. Belandt je na het afhaken herhaaldelijk weer in dezelfde soort situaties...waar je uiteindelijk niet de minste vorm van voldoening van hebt; kan je al wel eens de neiging hebben om het leven als zich herhalende vorm van kwelling te gaan zien. Je kan daar alleen aan ontsnappen, door je eigen weg te vinden en aanvaarden en te volgen en vooral door voor alles je tijd te nemen. Onrust is een slechte raadgever bovendien. In het licht van het wetenschappelijke wiel der eeuwigheid, hebben we tijd zat...maar ...rust, waar vindt je die...in de drukte van Rock Werchter of op het plaatsje van het plaatje hieronder : (alles is relatief, zo wist Einstein al). Het hoeft niet altijd 'groots opgezet' en met veel decibels te zijn deze zomer. U heeft ook vaker meer aan één diep gedicht dan aan een 25ste stationroman. Dank U voor Uw tijd en nodig al eens iemand uit om in kleinere kring naar muziek te luisteren bijvoorbeeld, vaak beter dan zware filosofische beschouwingen.  Alles is relatief. Maar toch.(ps.meer van dit onder categorie 'filosofie')

  octo 4/07/2009 zaterdag

  100_1239

  foto : deze kunstkenner klapte kunstminnend en ik klikte

  gastadvertentie : nieuwe dichtblog van expert kenner van nationale en internationale bundels van nu en vroeger op onze eigenste skynetblogs : Poetry from the Grave !moderne versie van de dode dichters almanak,alhoewel er sommigen nog leven en de blogger er geen verschil tussen ziet !

  http://williamfields.skynetblogs.be/  

   Een William Fields creatie.

 • Stamkroegvergadering deel II

   100_1163

  foto : sponsor van de avond Wim, gelukkige verjaardag

  keigoed t-shirt trouwens 'FROGS SAY NO TO WAR !'

  http://wimtattoo.blogspot.com/ 

  Stamkroegvergadering deel II

  Deel I http://filosofischverzet.skynetblogs.be/post/6263905/geld-waardeloos-stamkroegvergadering-

  Deel II. Naar aanleiding van een uitnodiging van de die avond ruimschoots met bonnetjes trakterende stadsdichter W.T., kwamen een deel van de debateurs van de stamkroegvergadering deel I weer in conclaaf bij mekaar en gezien de uitzonderlijke economische toestand en politiek benarder wordende wereldsituatie, riepen ze de Republiek Orschot uit. Groot Orschot nog wel. De grondwet kon min of meer afgeleid worden uit de standpunten van de voorbereidende stichtingsvergadering, behandeld onder deel I. hierboven.

  Veel aandacht ging deze keer uit naar de regeringsvorming en de verdeling der mandaten. De enige voorbereidende actie tot het uitroepen van de republiek, had er in bestaan van op de dag van de Vlaams-Euroopese verkiezingen vorige week een ludieke tegenaktie te organiseren, namelijk, de verkiezing van diegenen die de beste tomatensaus kon maken. Deze verkiezingen waren  voor het eerst in de Orschotse Geschiedenis een ernstig concurrent voor de staatsverkiezingsmachine.

  Wat betreft de keuze voor het ambt van Cultuur, hét project bij uitstek voor de op dat vlak zeer bedrijvige gemeente, viel de keuze van het centraal comité van de nieuwe republiek op J.V., die in zijn openingsrede prompt een budget voor een op een nieuwe leest geschooid conservatorium aankondigde.  De functie van politie en tevens gemeenteverdediging werd toegekend aan D.H. vanwege zijn suksesvolle campagne voor het opsporen van gestolen voertuigen.  Opmerkelijk vernieuwend in de raad, bleken de voorstellen van de Germanist M.L. te zijn die als bevoegde voor verkeer en spirituele aangelegenheden voor de gelegenheid de titel 'rode kardinaal' kreeg.  Het kersverse raadslid bepleitte verder een deelname aan het Eurosongfestival en hoopte als oud voorzitter van de vereniging België-Rusland op veel stemmen uit de Oost Europese landen. Een zaaltje  voor de organisatie van het eurosongfestival, na een mogelijke overwinnig van Orschot, werd ook al gevonden. Verder wees hij op de mogelijkheid van slechts auto's uit  in de toekomst door de automobielarbeiders uit wanhoop gesocialiseerde fabrieken te importeren. Voorlopig besloot men gezamenlijk alle nog rijdende Zastava',s Lada's en Skoda's op te kopen teneinde de moordende concurrentie in de automobielbranche een loer te draaien. In afwachting van de anti-cumul regeling voor ministers, kondigde M.L. ook als tijdelijk verantwoordelijke voor sport een naamsverandering voor de voetbalploeg aan : 'Dynamo 'Orschot nu.

  Een lid van de boerenvereniging, met een spandoek van 'wij werken niet meer voor een appel en een ei' op zijn erf, eiste van de kersverse dirigent van het project landbouw dat het tot een gemeenschappelijke samenwerking tussen alle bijna failliete en failliete boeren zou komen...met steun van de makrobedrijven. Ook de verantwoordelijke voor de audivisuele sector JL, kondigde een resem alternatieve plannen aan,net in een periode dat de enige alternatieve Orschotse filmclub de boeken wou toedoen. De onderverantwoordelijke voor cultuur, MM bedankte de zeer ludiek wordende vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen en onderhandelde al meteen van bij de afkondiging van de republiek Orschot met de kersverse verantwoordelijke van Horeca MH over een integratie van het bibliotheekwezen in de plaatselijke privé Horeca zaken.

  Even was er een interpelatie van iemand van de grootste Orschotse fabriek, die een evenredige afvaardiging van de arbeiders in de raad der nieuwbakken republiek voorstelde.  Als minister voor buitenlandse zaken kreeg O.C. de beschikking over een oude mobilhome (en tevens kantoor en diplomatieke ruimte) om bij hoogdringendheid een aantal buitenlandse reizen te maken. (het regelen van de afscheiding van de provinciale instanties, een reis naar Poetin in Rusland om te bekomen dat het gas vooral niet zou worden afgesloten, een reis naar Evere om het Orschots ontslag uit de NAVO in te dienen enzomeer)/

  De vergadering werd bekrachtigd door het verkiezen van de president en tevens premier van de nieuwe republiek Y.J.   die internationale erkenning tot zijn eerste prioroteit uitriep. Hij riep tevens de jarige stadsdichter W.T. op het podium teneinde een volkslied te declameren en de vlag van de republiek voor te stellen, waarop er dan met bons als lokaal betalingsmiddel (het voorstel van de Roebel en de Jack Up werd afgeschoten) nog een glas gedronken werd; waarna het ook makkelijker werd om meteen ook maar een aantal vrijheden in de taboesfeer af te kondigen. Teneinde een zekere discipline te waarborgen werd het sluitingsuur van cafés door Horecabaas en verantwoordelijke voor de volksgezondheid MH op 2 uur vastgelegd.  Wijsheid zegevierde over de hele lijn die avond. Ontroering alom ook toen dichter-schilder WT de aanwezigen op zijn nieuwste bundel trakteerde.

  octo 14/06/2009 zondag

   

 • Vlamingen aan rust toe en blik op de wereld

  100_1162

  foto filoview : kleurenspel in kleurloze wind en wit licht : van het rood van de ratio, het blauw van de liefde, het groen van gezondheid, het geel van het vuur en het oranje van de sensualiteit...en binnen enkele uren, valt het zwart weer in de regen

  Vlamingen, ga eens meer de natuur in en kalmeer. Antwoord de telefoon niet als men je vraagt of de NVA mee in de regering moet, want 7 op de 10 zo blijkt uit weer zo'n tendensieuze peiling, vindt U van wel, zo overwerkt dat U de initiatieven tot het uiteenvallen van de gemeenschappen bij de vorige regeringsvorming al lang vergeten bent. Ik denk dat U en mijn gezondheid het niet langer toelaat van nog langer deze communautaire onzin op te volgen.

  Dringender zaken :

  In Peru worden inheemse mensen vermoord omwille van hun claim op een deel van de inkomsten uit grondstoffen.

  In Zimbabwe zijn ze nog altijd niet tevreden met hun aan ons systeem verkochte politieke klasse. In Thailand was er weer een zogezegde bomaanslag van 'religieuzen'.  In Nigeria geeft Shell wat geld als vergoeilijking voor de moord op een destijds opgehangen politiek voorman van diegenen die ook wilden dat de opbrengst van de olie in het land bleef. In Engeland haalt de xenofobe partij BNP 2 zetels. In de VS willen de door de staat geredde banken af van het juk van de overheidsbetutelling, je moet maar durven.  In Duitsland vraagt de firma Arcandor overheidssteun of ze moeten 56000 mensen ontslaan. De Duitse export is met 30%gedaald. Een voetbalploeg wil 50miljoen euro voor KAKA geven, shit zeg !In de luchtvaarsector zouden 100.000 banen bedreigd zijn.

  Voor wie stemde U zondag ook al weer ? Dan U wel kiezer, wij gaan weer een potje inhoudsloos ruzie maken !

  U deed er mee wat U wil, beste Nederlandskundigen.  Voor nadere en toekomstige details verwijs ik U naar bepaalde van m'n links, makkelijk bereikbaar door deze blog in uw favorieten te zetten. Dat uw eventuele maagzweren of zo ,bij het aanschouwen van het wereldtoneel, U er bijtijds mogen aan herinneren dat U het rustiger aan moet doen en de natuur in moet of rusten en U niet meer laten opjagen door zoveel tegelijk. Bent U eenzaam ? Maak dan vrienden en vriendinnen, maar wordt zo min mogelijk verliefd op iemand die niet vrij of onbereikbaar is...en hoedt U Vlaming, om niet even onhandelbaar als de politiek te worden. Wees kieskeurig wat cultuur en het mediagebeuren betreft.  Alé dan, tot ook U eens wat uitgeruster bent. Ik ga al vast weer even zitten herkomen. Alvast weer een tijd niks irriterends als koffie, of het gezaag van wat voor politiek moet doorgaan voor mij.

  MAAR VOORAL, vergeet niet te glimlachen naar mekaar, voor je spreekt !

  octo 09/06/2009 dinsdag