filipijnen

 • Belgen willen moorden op Filipijnen stoppen !

   

  Belgen intensief bezig met Filipijnen

  Gisterenavond vond er een voorstelling plaats van een door EPO uitgegeven boek van Joris Smeets ('Vriendschap en moord in de Cordillera' over de verdwijningen en moorden van en op syndicale en politieke leiders. Aanleiding en rode draad doorheen het boek is de moord op één van zijn persoonlijke vrienden. De organisatie 'stop the killings' mobiliseerte hier te lande en brengt syndicalisten in contact met de rauwe leefwereld van een ontwikkelingsland als de Filipijnen.

  Verder waren ook bijdragen van Jos Hennes van EPO, Gie Goris (mo) en Stijn Sintubin, alsook een film van Roel Nollet over de problematiek aldaar en een warme oproep tot solidariteit vanwege Tine Van Rompuy.

  Een uitreiksel uit een deel van het verslag van de inleefreis van vorig jaar :

   

  Maandag 27 oktober staat al lang aangekruist in de agenda van

  deze 9 mensen. Dan vertrekt deze groep vakbondsmilitanten

  immers op reis, geen gewone vakantie naar de zon, maar een

  inleefreis van 18 dagen naar de Filippijnen. De eilandengroep

  in Zuid-Oost Azië waar mensen in krottenwijken leven

  en vermoord worden omdat ze opkomen voor een ander.

  acv-Visie peilde voor de afreis naar hun verwachtingen en

  reisprogramma.

  Van 27 oktober tot 13 november gaan 10

  syndicalisten van het ACV op syndicale inleefreis

  naar de Filippijnen’, kan je lezen in een nieuwsbrief

  van LBC-NVK. De christelijke bediendevakbond

  heeft immers een structureel partnership

  uitgebouwd met Alliance of Healthworkers, de

  Filippijnse vakbond van het personeel in de

  gezondheidszorg.

  Zoek de fout… Het zijn inderdaad geen tien,

  maar negen syndicalisten en er zit een ABVVer

  bij. De tiende man was reisbegeleider en

  LBC-vakbondssecretaris in de non-profit

  Johan Fobelets, maar hij moet omwille van

  gezondheidsredenen thuis blijven. Zijn vrouw

  Tine Van Rompuy (53) gaat wel mee en neemt

  de taak op zich van reisbegeleider. “We zijn drie

  jaar geleden ook al met LBC naar de Filippijnen

  geweest. Hoe meer mensen naar de Filippijnen

  gaan, hoe meer er nadien kunnen getuigen over

  het leven en het syndicale werk in dat land, dat

  is heel belangrijk voor de solidariteit met de

  Filippino’s”, zegt de syndicaal afgevaardigde van

  het UZ Gasthuisberg in Leuven. “Als er iets is dat

  ik onthouden heb van drie jaar geleden, dan zijn

  het de woorden van de Filippino’s. Zij zeiden: We

  want a decent life and decent work. Het is daarvoor

  dat de volksorganisaties ginds en wij hier vechten.

  Zij vinden het belangrijk dat wij de boodschap van

  waardig werk en leven uitdragen”, aldus Tine.

  Familieziekte

  De Filippijnen, dat is bij ons een familieziekte”, laat

  ze zich ontvallen. Haar echtgenoot Johan Fobelets

  is de initiatiefnemer van de organisatie www.

  stopthekillings.be dat op de mensenrechtendag van

  10 december het vermoorden van syndicalisten

  en journalisten in onder andere de Filippijnen

  aanklaagt. En bij hun dochters ligt het lot van de

  Filippino’s ook na aan het hart. “Sara (24) heeft

  in 2006 twee maanden in een gewoon Filippijns

  gezin geleefd. Voor haar was dat een echte

  inleefreis. En het is de bedoeling dat Maaike (22)

  tijdens onze reis één week in één van de armste

  openbare ziekenhuizen in de hoofdstad Manila

  gaat werken. Het Tondo-ziekenhuis ligt vlak

  naast de smokey mountain, de rokende gigantische

  vuilnisbelt waarop ganse families overleven.

  In dat ziekenhuis werkt ook radiologe Emma

  Manuel, de voorzitster van de Filippijnse vakbond

  in de gezondheidszorg. Het is via haar dat Maaike,

  die halftijds vroedvrouw is in het UZ van Jette, er

  gaat proberen aan de slag te raken”, legt mama

  Tine uit.

  Studiereis

  Voor de andere Filippijnreizigers

  wordt de trip een studie- en

  solidariteitsreis. De eerste dagen

  zullen ze er deelnemen aan een

  congres, een tegentop als het ware.

  Want in Manila vindt dan immers

  het intergouvernementele Global

  Forum Migration and Development

  (GFMD) plaats. “Nadien gaan

  w e e e n a a n t a l Fi l i p p i j n s e

  volksorganisaties bezoeken zoals

  een basisgezondheidsorganisa

  tie, een vrouwenorganisatie en

  een mensenrechtenorganisatie”,

  overschouwt Tine het reisplan. Ze

  heeft hier in België ook geld

  ingezameld om af te geven in de

  Filippijnen. “Op het personeelfeest

  van het UZ Gasthuisberg heb

  ik geld ingezameld voor CHD,

  dat is een koepelorganisatie

  v a n v e r s c h i l l e n d e b a s i s -

  gezondheidscentra over heel de

  Filippijnen”, zegt het diensthoofd

  van het centraal patiëntenvervoer

  in Gasthuisberg.

  Moorden

  Naast een beklijvend bezoek aan

  de smokey mountain staat er ook een

  lange busreis naar de stad Baguio,

  250 km ten noorden van Manila

  op het programma. In Baguio

  willen de Vlaamse syndicalisten

  de inheemse bergbevolking

  ontmoeten en een ziekenhuis

  bezoeken waar een arts gewerkt

  heeft die zijn vrouw verloor bij

  een aanslag. “We gaan nadien

  terug naar Manila waar we het

  vliegtuig nemen naar het eiland

  Negros waar ook veel moorden

  gebeurd zijn. We zullen daar ook

  contact hebben met de vakbond

  van de suikerrietarbeiders

  alsook de families bezoeken van

  vermoorde syndicalisten”, vult

  de reisbegeleidster aan. “Terug in

  Manila gaan we ook op bezoek

  bij families van vermoorde

  syndicalisten en we trekken er

  naar een bedrijf dat rubberen

  laarzen maakt en dat onlangs nog

  staakte”, besluit Tine.

  Filip Bellemans (met dank aan R.I.)

  http://www.bevrijdewereld.be/pages/prog/News/Noordwerking/prog_belgie%20taxi%20filippino%20in%20de%20media%2028052009%20.aspx

  http://www.stopthekillings.be

  http://www.youtube.com/watch?v=ZNDHcuUjI3U&feature=channel

  octo 26/06/2009 vrijdag