fascisme

 • Verontrustende Toestanden en Hoop.

  filmpje :

  Louis De Wijze, Auswitch overlevende, overleden in Nederland. Het ging toen enorm slecht met de economie in de jaren dertig,(sommigen beweren dat de crisis nu even groot is, of dreigt te worden)...en het werd oorlog toen. Voor miljarden is er na de 2de  wereldoorlog twee nooit verbetering gekomen en miljoenen kwamen na die oorlog nog altijd door fascisme en oorlog om...vaak geholpen door die grotomachten die zich nu nog altijd de kampioenen van de democratie noemen.

  Verontrustende Toestanden en en hoop.

   Het zat er al een tijdje aan te komen, bij overname van Opel zal men het bedrijf in België misschien wel laten uitdoven. De beurs en de aandeelhouders dicteren nog altijd zonder veel overheidsbemoeienis wie werkt en wie hoeveel verdient en wie best werkloos is. Internationale aanpak van de crisis...?

  In de vrijhandelszones van de Dominicaanse republiek is 65% van de arbeiders werkloos geworden.Ze hadden al maar een minimumloon van 150euro. De vakbonden vragen peulschillen in plaats van de lonen internationaal af te spreken. Het leger van Honduras bereid zich voor op de aangekondigde mars van president Zelaya naar het land. De sociale bewegingen zijn er momenteel aan het staken, internationaal spreekt men raar genoeg niet van afdoende maatregelen tegen de coupplegers.


  In Zuid-Afrika zijn er rellen uitgebroken, mensen zijn het beu om op een verbetering van hun vaak miserable levensomstandigheden te wachten. Een omwenteling die alleen gelijke burgerrechten impliceert is niet voldoende. Het afdwingen van meer economische democratie zal de agenda van de toekomst moeten gaan bepalen. Op de zwarte markt in Caïro worden nieren voor 100.000euro verkocht, donors krijgen 1800 euro. Oxfam becijferde dat Afrika, bezuiden de Sahara in de toekomst door de klimaatsverandering pakken minder maïs zal kunnen oogsten. Afrikaanse boeren zouden meer gebaat zijn met organische landbouw (biologische bemesting) en zo op termijn hun opbrengsten kunnen verhogen en gezonder eten. Vaak zijn het de kleine moestuintjes die de honger er weghouden, zonder gif, kunstmest en genetisch gemanipuleerde zaden. Ook op gebied van export zou er een markt voor deze produkten zijn.Zo zijn er nog tal van voorbeelden op de MO-link te vinden. Overal waar dat een logische oplossing voor is, ligt het politieke verlengstuk van de economische grootmachten dwars.

   

  Ondanks alle euforie met betrekking tot de economische groei van India, blijkt bij nader onderzoek hoeveel massa's mensen ginder uit dat elitair bootje vallen. Net als in Pakistan, Indonesië en nog een pak andere Aziatische landen, had de situatie er nu heel anders uit gezien indien vooral in de tweede helft van vorige eeuw niet overal massaal jacht werd gemaakt op die mensen en groeperingen die los van de plaatselijke elites en godsdienstige en nationalistische opdelingen, in de eerste plaats voor meer welzijn en welvaart opkwamen. Hun fout was het van teveel met dergelijke bewegingen samen te werken en zodoende vooral door het Britse Imperium 'uitgeschakeld' te worden. Een uitgebreide artikelenreeks daarover, vindt je deze week op de lsp-link. octo24/07/09

 • Sexuele verminking,misdadig machtsmisbruik

   

  Sexuele verminking,misdadig machtsmisbruik

  In landen waar men nog overgaat tot verminking van de sexe, gebeurdt dit niet alleen omwille van de fysieke en psychologische dominantie die van bepaalde mannen of famillies over de meisjes en vrouwen uitgaat. Als alibi vertrekt men dan wel van de zoveelste interpretatie van die of die tekst door de zoveelste sekte binnen een godsdienst, maar de daders zelf, zijn in de eerste plaats schuldig. Die eeuwenlange vorm van onderdrukking, die stilaan lijk af te nemen; houdt mensen onwetendend en dienbaar aan een verwrongen systeem van samenleven, zowel van vrouw en man, als van samenleving. Dit is pas een reëel probleem, niet of je al of niet gesluierd bent. Hoe beleef je de fysieke liefde als vrouw erna ? Een paar getuigenissen. Eén van de vormen van fascisme eigenlijk.

   

  http://www.youtube.com/watch?v=9334MdDwL2M

   

  boekentips bij EPO , spaar jezelf een reis uit, want je zit er echt middenin :

  -Kris Peeraer 'India' magistraal beschreven

  -Joris Smeets ' De Filipijnen'

  boeiende reisroman over hoe fascisme meerdere

  gezichten heeft...de dag van vandaag

  -Jacques R.Pauwels : Big BusineSS met Nazi-Duitsland :onthutsende waarheden over hoe politiek en economie samen de wereld in barbarij konden storten

   

  link van de dag : het Anti-fascistisch Front

  http://aff.skynetblogs.be/ Flip Dewinter en Patroon Valkeniers en hun meningsverschil

   

  analyse van de dag : de toestand in Afrika en Azië

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/07/20/afrika.html

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/07/19/azie.html

   

  octo 20/07/2009 ma

 • LDD,NVA,VB...draaien klok civilisatie terug ?

  neem deze 10 minuten uit 'the corporation' over de banden tussen economie en fascisme, maar als 'dessert' van de tekst hieronder :

  http://www.youtube.com/watch?v=pkoM8RB-kJ0

   LDD, NVA,VB draaien klok civilisatie terug

  Anachronistische tendenzen, ze bestaan !

  De Guldensporenslag van 1302 achterna, vielen NVA-VB en 'TaalActieComité' -leden in Halle een paar affiches plakkende leden van de Union Francophone lastig. U heeft het misschien ook gezien en je kan het onderaan de link herbekijken. Het TAK, dat zijn die mensen van de clubjes die je in heel Europa kan herkennen aan het bekladden van tweetalige of eentalige verkeersborden (Baskenland,Vlaanderen,...). Ook aan de 'Vlaamsche' zaak verbonden knokkers van de blokkers duiken bij zo'n activiteiten op. De LDD'ers moeten oppassen want hun eventuele eurofractie dreigt uit te puilen van alles behalve 'democraten'. Wie gaat men fysiek in groep belagen als Opel sluit ?

  Een fascistoïde pedofiel die vandaag werd gearresteerd had in 1982, bij wijze van koude oorlogsoefening met kompanen van het extreemrechtse Westland New Post een paar totaal lukraak gekozen rustige mensen vermoord om eens te oefenen tegen dat 'de Sovjets' 'het Westen' destijds eventueel zouden aangevallen hebben (in de geschiedenis was het altijd anders). De vermoorden waren zogezegd proefkonijnen in een zogezegde operatie 'eliminatie van leden van de Russische geheimdienst KGB'. Doden met kogel en keel doorsnijden,Santé ! De staatsveiligheid was deze groep geïnfiltreerd en een aantal rechts-fanatici zou door de ultieme officiële behoeders van onze democratie zelfs getraind zijn voor dit soort praktijken. Wijlen journalist Walter de Bock heeft er heelder universiteitsbibliotheken over vol geschrijven, en over de bende van Nijvel, de neofasco's van Front de la Jeunesse(met Johan Demol destijds, Vbelang nu), Front National en zo. (lees Jos VanderVelpen 'zwarte horizonten'& 'daar komen ze weer aangemarcheerd' en Michael Parenti ('zwarthemden en roden','het vierde rijk'er maar op na.)EPO-uitgeverij. Talrijk zijn de politiemensen en rechercheurs die in al die zaken uitgerangeerd, opzijgeschoven en vergeten zijn. Dan zwijgen we nog van dé pedofiliezaak in België en allerhande troebel water en twee voetbalploegen vermiste personen. “Een arm zo lang als de Donau”,had hij, zei MichelNihoul toen aanvankelijk onbevreesd. En óók hij heeft niet lang moeten zitten.

  Waarom breng ik dit ter sprake ? In heel het Oostblok en niet alleen daar, maar ook in de oudste landen van de Euromarkt, zijn er partijen met figuren die destijds met de nazis collaboreerden en 'binnengebroken' zijn bij partijen met een belangrijke vertegenwoordiging. 'Welcome to hell',stond er op een legertent tussen de tentjes in Oekraïne tijdens de 'oranjerevolutie'...binnen in de tent, een lange tafel met hakenkruizen, white power-symbolen en de hele reutemeteut én een veertigtal 'supporters' van de oranje presidentskandidaat.(De Morgen 30/12/04). Ook in het Rusland van na de val van het fameuze Ijzeren Gordijn(zo werd dat in onze hoofden geprent) ontstonden er plots geörganiseerde rechtse benden. Zelf Duitsland blijft er, zo lang na de oorlog niet van gespaard. Het is een wereldwijd fenomeen, de grijze wolven in Turkije, de Falangisten in Libanon, paramilitairen met banden in parlementen, Jihadstrijders, allen hebben ze iets gemeen...ze teren op de uitzichtloze economische situatie van bepaalde groepen, maar worden altijd geleid door verdedigers van de orde van de allerrijksten. De rest zwijgt en steekt zijn hand schuins omhoog, en caché of openbaar. Aan de macht blijven of geraken door paniek en verdeling te zaaien. Dan is het verscheuren van affiches daarentegen een vrijetijdsbesteding van een welvarende taalfanatici.

  LDD zit binnenkort misschien in een op te richten eurosceptische fractie tussen aartsconservatieven uit het Oostblok,want de eurofractie van de VLD en Verhofstad zullen hen liever kwijt dan rijk zijn. Alle rechtspopulisten gaan welicht in een fractie komen te zitten met homofoben en anderen die zich situeren tussen extreem rechts en de Europese christendemocraten. De LDD-kandidaat spreekt nog geen voorkeur uit voor een bepaalde fractie om bij onderhandelingen te 'kunnen wegen' (werkingsgeld binnenrijven). Welke parlementairen kunnen ook nog LDD-collega's worden ? De Letse ultranationalisten, die pronken met de collaboratie met de SS tegen de Russen (standbeelden van collabo's werden in meerdere staten heropgericht), of zoals Ivo Belet (cd&v) zegt ,(jaja één keer om de vijf jaar moeten onze verkozenen wel iets durven zeggen) :“de LDD'er Eppinck zal terrechtkomen tussen louche, bizarre figuren, bijeengeharkt uitschot”. Zal Geert Wilders(NL) zich daar wel thuisvoelen...misschien wel, als je dan toch gewoon bent van bevolkingslagen onnodig te provoceren met een parlementair mandaat in de hand, kan je niet vervolgd worden zeker. Link naar de Guldensporenslag 711 jaar later :

  http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=107666525844&h=AHDdG&u=v58fE&ref=mf 

  octo 04/06/09 donderdag, met dank aan Jan Loeckx voor de link