extremisme

 • Oorzaken&oplossingen gewapend extremisme

  IMGA0019


  Oorzaken en oplossingen voor gewapend extremisme

  Bij het overschouwen van de geschiedenis van de landen van de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Somalië...)of bij uitbreiding Irak, Afghanistan, Pakistan...valt op dat hoe meer gewapende buitenlandse interventies en binnenlandse slachtoffers er vielen, des te meer steun het gewapend verzet er kreeg, alhoewel bommenleggers die de eigen bevolking decimeren, nergens als alternatief gezien worden...behalve voor de krijgers zelf, die meer dan de gebruikelijke 2 euro per dag kunnen verdienen door te gaan vechten voor, zogezegd,'de oprichting van godsdienstige staten'. De échte leiders van dat soort verzet zijn altijd grote spelers in de plaatselijke economische belangen.

  Alle nog heersende gewapende conflikten zijn boomerangs van een reeks beslissingen uit het verleden die de overheersing van economische en daarom politieke belangengroepen als inzet hadden. Telkens regeringen, beleid en economische omstandigheden veranderen, verschuiven de militaire taktieken, de doelen; een zo groot mogelijke koek van de afzetmarkten en de beste strategische stellingen innemen, blijven de leidende motieven. Vóór en sinds Viëtnam is men ongeloofelijk beestachtig veel geld blijven steken in het onveiliger maken van de wereld met alle escalaties en ontaardingen vandien. Met het opzetten van bevolkingensgroepen tegen mekaar luidde men altijd net die oorlog in, die men voor het veroveren van meer invloed wilde.

  Een ander vorm van verzet dringt zich voor al die landen die door oorlog geteisterd worden op. Indien er niet meer eenheid komt in het zelf in handen nemen van de verbetering van de dagelijkse levensvoorwaarden, zullen de werkloze en werkenden massa's voor een stuk achter de oorlgsheissa en religieuze waanzin blijven aanhollen, aangevoerd door de klassen die het meest baat hebben bij collaboratie met de grootmachten en bij het blijven leiden van de economische gevechten. Vermits de concentratie van de rijkdom in handen van bijvoorbeeld mensen als de Indische staalmagnaat Mital blijft voortduren, heeft dit ook gevolgen voor de meer welvarende landen. Alle problemen hangen uiteindelijk samen en vragen om eengemaakte programma's en acites in alle landen. Alle landen hebben mogelijkheden genoeg om hun bevolkingen te voeden, de stadsvlucht tegen te gaan en zelf af te rekenen met hun dictators en menswaardige samenlevingen te ontwerpen. Ze moeten daar niet bezig zijn met 'Iran kan ons bombarderen' of de 'Taliban kan Pakistan in handen krijgen', maar met het sociale verzet tegen hun levensvoorwaarden, waardoor, mits het aanwenden van de oorlogsinspannigen voor andere doelen, de invloed van oudbollige kruisvaarders metertijd zal afnemen...zeker als ook en vooral de jongere generaties de oude hierarchische denkwijzen en economische en politieke systemen naar de prullenmand verwijzen.

  Ook wij in het Westen moeten ons vragen stellen bij feiten zoals deze die zich in de automobielindustrie voordoen. Een aantal groepen azen op de overname van OPEL en kondigen doodleuk aan van bij het begin van een nieuwe start alvast een tienduizend banen te schrappen. Dat 'recht' moet op de één of andere manier in vraag gesteld worden, want het leidt naar verarming en verarming naar nog meer ellende. Hoe kan een eenheid in praktijk, een eenheid van diverse groepen die de gewone mens claimen te vertegenwoordigen, er uit gaan zien. Moeten ze niet gezamenlijk, buiten de economische deelstrijd die iedere sector voert, ook politieke standpunten gaan innemen ?Bijvoorbeeld : De eenheid in praktijk eisenbundel : de overheid moet geduwd worden in de richting van durven ingrijpen en internationaal initiatieven nemen : (of vervangen worden)-per produkt één wereldwijde produktiegroep
  -drastische verhoging tax op superwinsten,
  -strikte reglementatie of opschorting beursgebeuren,verbod van spekulatie op energie, voedsel...
  -huurprijzen halveren = huizen goedkoper, sociale woningbouw...
  -internationale invoering sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen
  -zelfde werk voor zelfde loon wereldwijd,superbelasting op superlonen en superontslagpremies
  -internationale afbouw en omschakeling wapenindustrie en idem dito wapenhandel
  -ecologisch leefbaar houden samenleving -
  -naar een nieuw verkiezingssysteem : eerste ronde : het programma, tweede ronde de dirigenten met rechtstreekse verkiezing minister voor landbouw, sociale zekerheid... op projektllijsten 'landbouw', 'sociale zekerheid'...Mensen aller landen socialiseer, telematiseer, internationaliseer .Octo23/05/09Zaterdag