evolutie

 • De zee wierp ons het land op.

  IMGA0114.JPG

  Een plas aan zee, garnalen wachtend op nieuwe vloed.

  Toen het leven van vissen voeten kreeg...

  was dat misschien uit noodzaak...

  sterven in een plas, is maar niks als zeebewoner.

  We leerden wellicht aldus kruipen of verdrogen.

  Veroverden het land met de intuitie in de natuur.

  Veranderden van gedaanten,

  wij, de verre verwanten van de straling en dan 't atoom.

  Nog steeds houdt die straling ons mee in 't leven.

  We hadden nooit als cellen kunnen overleven, indien we niet hadden leren delen en organiseren, produceren later

  Een ander oerinstinct, de wet van de sterkste.

  Bleek steeds nefaster op sociaal, op politiek gebied.

  De mensheid kan overleven op basis van menselijkheid.

  Op deze blog al overvloedig beschreven.

  In 't leven alledaags ook te beoefenen.

  Ook bij dit hete weer op de tram.

  Stap niet over iemand die lijkt te slapen heen.

  Trek zijn oogleden open, staren ze, stop de tram.

  Kijk of hij geen medisch kaartje bijheeft...

  de ambulanciers zijn er mee geholpen, zo niet,

  ze herkennen direct de symptomen van drugsgebruik.

  Wie was de man die men hopelijk kunnen redden heeft.

  Eenieder heeft zijn eigen verhaal...

  we spelen er allemaal ons stuk of stukje in.

  Een film over de patient zit er niet in...er moeten immers aan de band geweldfilms worden gemaakt.

  Wie is  hij...niet alleen één van de 21% werklozen in Brussel misschien, maar  ook wie als mens ?

  Belangrijker nieuws dan het nieuws van de beurs.

  Wat kan ons echt wakker maken...moet eerst het gas onder de golf van Mexico ontploffen via de olieramp ?

  Gaan we dan een aantal superhebzuchtigen vervangen door die miljarden kleine stukjes onbaatzuchtigheid in ons ?

  Er is nog tijd voor andere wegen, maar het tikken ervan lijkt soms zo ondraagelijk zwaar. 

  octo 10/7/2010

   

 • Verwittiging voor onze Ogen.

  ZoenenHuilenAfgeslotenVerstomdHebberigLachenRoepenOnschuldigStoerTong uitstekenVerrast

  DSCN0529

  Ogen. Geen gen dat O noemt, maar bezielde organen waarmee we niet alleen de wereld, maar ook het uiterlijke en soms ook het innerlijke van de medemens waarnemen. Een lange reis hebben ze achter de rug. Bigbang,straling,atoom...cel...eigenlijk waren ze er al immer bij. We staan er niet meer bij stil. De evolutie ontwikkelde ze, omdat haar schepselen zich meer en meer bewust zouden worden. Eerst gebruikten we ze vooral alleen om ons te voeden en verdedigen. We leerden er ook mee schrijven en daarna lezen. Het duurde eeuwen voor we wisten dat het ei er vóor de kip al was. En toch is dat nog te moeilijk voor sommigen. Onze geest heeft onze ogen nodig om in andere dimmensies te voelen en denken...alhoewel, als je blind wordt of blind geboren wordt, is er ook al heel veel mogelijk.

  Net als onze oren de dag van heden vroeger verslijten van een een dosis overgeluid, zo vuurt de media overvloedig beelden op ons af, met een snelheid die ons bevattingsvermogen te boven gaat. CNN, AlJaeera, de VRTsoms  enz... waarom soms die race van beelden om iets te illustreren ? Het lijkt wel een propagandadoctrine. Men brengt oppervlakkig verslag over een bepaald probleem, via een documentaire en hups af en toe volgt er tussendoor een mitrailettevuur van beelden die je verplichten van even niet te kijken als je nog normaal nadenken wil. Net alsof je op het einde van een uiteenzetting de zin om bij de wortels van de problemen door te dringen, absoluut moet ontnomen worden.  Knock Out door moderne beeldenstorm in de zoveelste minuut. We matten de kijker even af en vervolgen met weer wat momentopnamen van hoe triestig het met die daar gesteld is, zonder veel aandacht aan het waarom te geven.

  'Dagelijks Nieuws brengen over', mag niet gezien worden als een soort berg die dagelijks aangroeid en waarvan alleen het topje belangrijk is. Geschiedkundige en filosofische duiding over wat er onder die toppen zit, bllijft enorm belangrijk en wordt de dag van vandaag verwaarloosd. De opkomst van het nazisme is bijvoorbeeld in de jaren dertig nooit in de grote media gepresenteerd als een machtsgreep van het financiewezen en het grootkapitaal om in de hevige crisisjaren van destijds een herhaling van de revolutionaire situaties van het Duitsland van na de eerste wereldoorlog te voorkomen. Toegegeven, zelfs nu hoor je dit bijna nooit zeggen, behalve in meer gespecialiseerde middens.   

  Ook nu vandaag lezen mijn ogen bijvoorbeeld dat sommige jongeren vinden dat zondagswerk, nachtwerk en een meer dynamisch uurrooster meer jobs voor hen kunnen opleveren; biovoedsel niet gezonder zou zijn en ontwikkelingshulp nefast. Dank dank ik mijn ogen voor hun inspanning en hou hen up to date en laat ze bij dergelijke berichtgeving wat tijd uitsparen door hen naar andere dingen laten te kijken. Een volgende keer laat ik ze dan over bepaalde krantenkoppen springen of ik zap of surf verder.   Misschien hou je ze ook fit, niet alleen door ze laten dicht te vallen, maar door ze op tijd en stond eens te troosten omeen deel van al hetgeen er via hen aan jezelf aangereikt wordt. 

  De vis zonder ogen, had ook al een bewustzijn dat zich vertaalde in lichtgevoelige cellen, stammoeders-en vaders voor het oog.  Het bewustzijn wou aan land, het reptiel stond aan zijn kant. Ogen om te kijken...de kroon op het werk van de evolutie naar dierenbewustzijn toe. Ogen om te zien, te beschouwen en te stralen volgden. Afzonderlijk bestaan kon minder en minder, we werden samenleving...met een hele geschiedenis van hierarchiën, evenwaardig aan onze algemene bewustzijnsgraad. Help U ogen steeds meer aan interessante en leuke dingen om door te geven.

  octo 31/07/2009 vr