ervaringen che guevara ernesto leer van omwentelingen

 • Antwoord op lezersvraag over Ché Ernesto

  DSCN0714

  Dat wat politiekers over Che Guevara vinden, hangt af in welk hoek van het politieke spectrum ze te vinden zijn. 

  Bij het horen van een politieke mening ,moet men zich altijd afvragen welke groepsbelangen, diegene die de mening verkondigt, vertegenwoordigt.

  Uiterst rechts zal Guevara een moordenaar noemen, wegens de executie van enkelingen met veelal veel onschuldig bloed aan hun handen.

  ,terwijl de koloniale vrienden van JM Le Pen in Frankrijk in het Algerije van na de tweede wereldoorlog

  vreselijke misdaden tegen de mensheid begingen en door dezelfde rechtse hoek geen moordenaars gaan genoemd worden. 

  De maatstaf van uiterst rechts is steeds afhankelijk van welke hoogstaande economische klasse welke belangen te verdedigen heeft.  

   

  Op Cuba heerste tot vijftig jaar terug een kliek die het merendeel van de mensen tot de bedelstaf veroordeelde,net als in Haïti nu. 

  Sinds de machtsovername kregen de Cubanen het beter.

   In januari vorig jaar heb ik er zestien dagen rondgereisd en bij willekeurige gastfamilies verbleven tijdens de verkiezingen.

  Als ze op dit moment in de geschiedenis hun éénpartijsysteem zomaar opgeven voor ‘democratische’ verkiezingen ,

  dreigen ze hun verworvenheden teruggedraaid te zien en op het niveau van Haïti terug te vallen. 

  Ik raadde hen aan van eerst een degelijk referendum te eisen en op te stellen, een eisenlijst per maatschappelijk projekt : 

  betere wegen, beter openbaar vervoer, betere lonen, vernieuwing van Havana en sommige oude stadjes, meer internetvrijheid, enz…

  en na de goedkeuring van zo een referendum over het programma zouden ze moeten kunnen stemmen, niet op partijlijsten, maar op projectlijsten…

  diegenen die in ’t verleden niet voor betere wegen gezorgd hebben, zouden zo kunnen worden afgestraft

  en eerlijker en krachtdadiger mensen zouden zo een kans krijgen om een project te mogen dirigeren. 

  Meer uitleg over die reis vindt je onder de categorie ‘reizen’ op m’n blog. 

  Je kan er stressvrij leven , er is veel ruimte voor cultuur en gezondheid en onderwijs, iedereen is er goed gekleed en gevoed, maar

  breed hebben ze het er niet…integendeel, over het waarom daarvan ga ik hier niet uitweiden.

   

  Wat nu Che zelf betreft.  Naast het waarom iemand een mening verkondigt ,is ook belangrijk welke de omstandigheden op een bepaald moment in de geschiedenis zijn.

  De persoonlijke en de collectieve omgeving.  Che was een idealistische doctor die de ellende in Zuid-Amerika zag (zie film Motorcycle Diary) en besloot er iets aan te doen…

  in Cuba hielpen de guerilliatechnieken mee om de macht te veroveren, maar in feite loopt een echte sociale revolutie in idealer omstandigheden anders en zijn die omstandigheden zelden ideaal.  

  Voor een echte revolutie heb je niet alleen een materiëel ontevreden, maar vooral een heel bewuste massa en een onbaatzuchtige voorhoede nodig,  

  die zich dermate overtuigend organiseren kan, dat ze de steun van leger en politie meekrijgt.  In Cuba liep het anders…

  en Che ondervond eerst in Afrika en daarna in Bolivië dat het eiland Cuba de rest van de wereld niet was.

  Hij heeft zijn overdaad aan geestdrift voor de zaak met de dood bekocht.  Op de puinen van elk sociaal experiment groeien toch nog altijd inspirerende bloemen en één daarvan is hij. 

  Maar…in de politiek is het fout van een goeroe te koesteren, men doet er beter aan te leren van eenieders foute inschattingen.  

  Over Che in Afrika heb ik daaromtrent nog een goed boek liggen, hopelijk heeft de zoon van de oude Kabilla, oud strijdmakker van Che de omstandigheden in het Congo van nu beter door,

  hij zal die ervaringen van vroeger nog nodig hebben.  In een land als Congo is het bovendien niet genoeg van het verleden te begrijpen,

  men moet ook weten van welke imperialistische tactieken van diverse landen men de speelbal is en vooral…en dat ontbreekt…de opbrengsten van de grondstoffen voor de eigen bevolking gebruiken.

  Voor linkse revolutionairen stelt zich niet zozeer de vraag hoe ze naar het communisme kunnen overgaan, want dat woord betekent gewoon

  dat men zonder privé fabriekseigenaars gaat produceren en verdelen, en bovendien zonder een systeem van loonarbeid en handel

  …en dat is in een complexe economie als de huidige objectief maar heel gedeeltelijk  en subjectief nog niet haalbaar.   

  Indien het systeem van kapitalistische monopolievorming zichzelf verder blijft ondergraven, zal er wel een sociaal of socialistisch tussensysteem moeten komen,

  waarbij het gros van de gigantische ondernemingen overheidsbezit zullen moeten worden.  Voor wat betreft de miljoenen grote, middelgrote en kleinere ondernemingen

  zou het maken van beleidsplannen van de overheid tot teveel burocratie leiden.  Waarom Cuba het Chinese socialisme niet als tijdelijk stimulerend voorbeeld neemt…

  ze nemen het zekere voor het onzekere waarschijnlijk.  Ook de Chinese groei daalt momenteel en daar heb je dan ineens de overproductie die niet blijvend kan opgekocht worden

   binnen een kapitalistisch systeem…recessie, enz… .  Eén van de waarheden als een koe van Karl Marx, die de objectieve ontwikkelingsvoorwaarden heel goed kende en beschreef…

  maar al die subjectieve factoren die een mens tot mens en een maatschappij tot wereldsamenleving maken  spelen ook mee

  op de lange weg van het kiezen voor goede ontwikkeling en het soms wegens het peil van de ontwikkeling van het algemeen bewustzijn, gedwongen zijn om de minst kwaaie weg te kiezen. 

  Daarom zijn het ombuigen van persoonlijke negatieve emoties naar positief gerichte psychologische factoren en het zich vormen van een filosofische wereldbeeld rondom het bestaan als geheel,

   een MUST in de uitkomst van de toekomstige ontwikkeling van mens en mensheid.  

  Tot daar je vraag over Che, beste lezer, …zal ik je mailadres op de blog zetten voor als anderen nog bijkomende informatie voor je eindwerk hebben ?

  Octo 18/04/09