engagement

 • Opmerkelijke feiten.

  100_2282

  filoview pictures : ze lieten het leven omstreeks de aardbeving in Haïti, bleven onder het winterijs van 2009-2010 goed bewaard tot het ijs begon te smelten, ze hebben omwille van onze band bij leven, nog een gedicht van mij tegoed. 't Is al af in 't klad en het gaat over hun kunsten en over de ongenaakbaarheid van deze door stoffelijkheid en ogenschijnlijke vergankelijkheid geregeerde wereld. Zijn ze in paniek aan het ijs blijven plakken ? In twaalf jaar nooit voorgehad.

  -In Groot Britanië zoeken 2 miljoen mensen een woonst en 1 miljoen huizen zouden er leeg staanIn bepaalde dure wijken is het zelfs zo erg dat een miljonair er Robin Hood speelt en zelf huizen kraakt voor anderen. De man, Mark Guard, speelt tevens taxinner, want veel eigenaars zetten de huizen op namen van firma's die als dekmantel dienen..

  -Duizenden werklozen vinden niet de weg naar organisaties andere dan die, partijen of een vleugel van een partij bijvoorbeeld, die wél structuurveranderingen en verdergaande oplossingen voor hun probleem hebben. Hun probleem is niet alleen dat ze werkloos zijn, maar ook hoe ze over hun probleem denken en alles valt onder de huidige maatschappelijke krachtsverhoudingen niet met vrijwilligerswerk op te lossen.

  -En, om vlug af te ronden, want de computer lijkt er genoeg van te hebben, misschien nog dit : het belang van zich te informeren en organiseren rond wat er zich op materiëel (economisch-politiek) vlak in de wereld afspeelt, is er daar al onderzoek naar gedaan of het in de lift zit of niet ? En waaraan ligt dat dan buiten het feit dat bepaalde media meesurfen op de golven van onverschilligheid en het huidige democratische systeem er door gegijzeld wordt ? In het land der blinden... hebben de eenogen het voor het zeggen...ook omdat het zieleleven, de minder stoffelijke kant van het bestaan, onderhevig is aan tal van andere objectieve en subjectieve factoren.

  oc