electriciteit

 • Wist je dat ...?

   100_1180

  heel mooie boom, maar laat het niet de enige zijn dat overblijft..."laat ons een bos en wat land dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee...vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is...de wereld moet nog een eeuwigheid mee..." Louis Neefs

  Wist je dat ...?

  ...De ontbossing van 't Amazonewoud voor 't eerst een beetje is gestopt ?

  Door 't hardere overheidsoptreden of de crisis of door de herbossing (premies toegestopt) ?

  Ontbossing door het steeds meer eten van koe, dat wordt een mens toch moe !

   

  ...Dat er diplomatiek wordt gestreden voor de uitroeiing van de walvis ?

  Men noemt het niet zo, de walvis wordt als pasmunt voor andere belangen gebruikt.

  Het toeziend oog van milieuverenigingen door aanslepende onderhandelingen gefnuikt.

   

  ...Acht Afrikaanse landen ruzie maken over van wie het nijlwater is ?

  Volgens velen is er voorlopig genoeg voor iedereen.

  Zoniet leggen we een pijpleiding van hier naar daar of ontzouten het zeewater maar.

   

  ...In Marokka 300 Afrikaanse vluchtelingen naar een ander kamp in Noord-Afrika willen ?

  Ook daar hebben sommigen rascistische grillen.

  Afrikaanse werkers span samen, en op een dag wordt Afrika heerlijk tesamen.

   

  ...De Werelbank en het Internationale Muntfonds beweren hun leven te beteren ?

  Ze berekenen nu al het aantal hongerigen en het aantal dode kinderen naar de toekomst toe.

  Ze willen wel meer geven, maar niet voor de Minst Ontwikkelde landen met een slecht 'rapport'.

  Dat 'rapport', al die neoliberale herstructureringen,jarenlang niets gekort.

  Via belastingsparadijzen blijft wel 1000mijard dollar per jaar van Zuid naar Noord stromen.

  Ook wij hier zitten in dat IMF enzo...verheffen we onze stemmen of blijven we dromen ?

   

  ...Slimme mensen op internationale conferenties weten al dat er tegen 2030 te weinigH2Ozal zijn ?

  De helft van de wereldbevolking onvoldoende water, hoe vermijden we zo een kater ?

  Verbeterde leefomstandigheden en nieuwe technieken te laat indien altijd opschuiven naar later ?

   

  ...De IAO, arbeidsorganisatie van de VN geen echte sociale maatregelen afkondigen durft.

  Hun frank is toch al aan 't vallen, want de private pensioen die ze vroeger steunden, storten veelal in

  En oh ja, sommige groeilanden willen onze sociale zekerheid overnemen...en ...

  enkele euro's per dag blijven betalen ... ? Tijd om het bij de elites te halen of hun lot zelf te bepalen

   

  ...De VN in conferentie bijeen is om welvarende landen tot vooruitgang van d'armsten 't overhalen?

  Een commissie formuleerde voorstellen : hervorming regels, minder speculatie,coördinatie...

  VS,EU en andere landen tegen, willen in hun kleine clubjes met anderen het vloertje aanvegen.

  Eén nieuwe internationale, niet speculatieve munt ? Het weze natie Aarde een dag gegund.

   

  ...De wereldhandelsorganisatie van de VN (Unctad) ook alweer confereert.

  Gaan ze eindelijk leren van de negatieve ervaringen met het Int.Muntfonds en de Werelbank en zo?

  Ontneemt de VN de instrumenten van die grootkapitaal-lakeien...

  en laat ze het aanmodderen en vernieuwen van uitbuitingsmechanismen niet meer gedijen ?

   

  ..Er veel oppositie tegen de private kernenergie in India is ?

  Alle onderzoek en kosten voorlopig voor de belastingbetaler.

  De te verwachten winsten al berekend.

  octo 27/06/2009 zaterdag

  voor meer detail, zie de bloglink onder Wereldnieuws of MO