eengemaakt oorlogsverzet

 • priester françois

  Hem gedenken stopt niet bij deze week vh heengaan van deze man met z'n eigen hoogstpersoonlijke stijl in vele dingen.  We zullen nog terugdenken aan hoe hij de dingen taalvaardig, naar believe uitte.  Gewichtige, gewone, humoristische dingen : "zet het raam maar open, dat het geurtje kan buitenwaaien", klonk het dan voor de refter in lachen uitbarstte.  In een strenge bui dierf er daarentegen bijna niemand nog veroeren. We kwamen  hem later nog graaf tegen, deze, ook zoekende mens. Ikzelf met m'n pogingen 'geloof' eigentijds te vertalen, breder dan godsdienst, wetenschap, filosofie en psychologie.  Of met m'n pogingen de geschiedenis van het drama van ons oorlogsdorp in het licht van de zin en onzin van de vroegere en huidige wereldgeschiedenis te houden.  Mogen wij allen samen, die hem hebben gekend, verder bouwen aan een wereld zoals hij die zeker ook graag had gezien toen hij twaalf jaar voor de tweede wereldoorlog geboren werd. Ieder op z'n eigen manier...zoveel mogelijk samen, in tolerantie.

  Octo, de dag dat ik alle omgewaaide bloemstukken op het oorlogskerkhof *rechtzette(*lees ook Rhode Kermis onder History op Octo's poetry page), wijl het bebloemde grote novemberkerkhof hem verwachte.  Er klonken geweerschoten, eerst dacht ik dat het om een soort saluutschoten waren, maar het waren jagers, zo bleek uit het hondengeblaf op de achtergrond. En 'sanderendaags, na de begrafenisweek, de dag nadien, was het wapenstilstand.  Mooie link voor wie in een eengemaakt verzet tegen alle oorlogen, die uit het verleden en nu blijft geloven. So does 'filosofisch verzet'.

  Toendertijd in de tweede wereldoorlog jaagde men hier ook op mensen.Filosofisch Verzet wil bijdragen tot het stoppen van diezelfde waanzin, maar dan de dag van vandaag.

  Vanuit zijn geloof, lazen we het volgende op zijn afscheidskaartje :

  Jezus'droom proberen te vervullen, dag na dag

  attent en met een luisterend oor mensen nabij zijn

  op de wegen van vreugde en verdriet

  zien hetgeen onzichtbaar is

  woorden uitspreken die Gods nabijheid doen vermoeden

  enthousiasme uitstralen

  stil worden om het mysterie

  geloof uiten in rituelen

  trouw aan traditie, als ze scheppend is

  met geduld en eerbied voor diegenen die twijfelen en zoeken

  met begrip genoeg om veel te kunnen vergeven

  vasthouden aan wat goed is

  bemoedigen in ontmoediging

  komen tot de kern

  aanzetten tot mee zorg dragen voor

  kiezen voor het nieuwe, als het opbouwend is

  actief doorwerken en initiatief bevorderen

  oog hebben voor wat ontluikend en groeiend is

  vertrouwen in de toekomst

  gemotiveerd verder doen...

  Fr.Cr.