een aantal 2007 gedichten

 • een verjaardagsgedicht en andere

   

  jouw nieuwe jaar gedicht

  een wens voor heel veel evenwichtigheden

  tussen heden en verleden

  vermijden en vermeden

   

  een hoop op gezondheid

  leren leven op golven van tijdloosheid

  begaan blijven met verscheidenheid

   

  een berg toverdozen

  geen gezaag, minnen, geen kozen, de juiste poze

  geen ongelukken, overal doorheen ,zozèh !

   

  een aantal rechten, aangename plichten

  voor 't onverwerkte in jezelf en anderen niet zwichten

  dagelijks wat praktisch uitrichten

   

  een hoop inspiratie, je eigen verbazen

  over wat je aankan in je leven zonder bazen

  er niet bijzijn als een ander wil razen

   

  een vriend die past in jouw perspektieven

  kameraden die je dubbel en dik verdiende

  familie mede de knopen ziende

   

  een gelukkig en vinnig hondje

  het teveel voor jou, verdwijnend in zijn mondje

  een immer tevreden staartje op haar kontje

   

  een aantal seizoenen die aan je voorbijschuiven

  niet teveel koude, geen regensluizen

  ontspannen spieren, kracht om te kuisen

   

  een quasi onaantastbaar zelfbeeld

  weinig momenten waarop je je verveeld

  je je afvraagt, 'wat loopt er nu verkeerd'

   

  een aantal volle kastrollen

  voor ieder die bij jou aan komt rollen

  met grappen en grollen

   

  een onuitputtelijke voorraad lichte momenten

  geen last van jezelf of soms serpenten

  een goeie verstandhouding tussen vrouwen en venten

   

  een aantal reizen om goeie luim uit te dragen

  geen dingen die blijven knagen

  meer van het duidelijke dan van het vage

   

  een bewust weten hoe anders anderen willen zijn

  waardevolle inzichten, ook in momenten van pijn

  dan krijgt het negatieve z'n reden van zijn

   

  een rustige geest, op tijd ergens zijn geweest

  door helder analyseren onbevreesd

  kalm blijven vóór je er bijna bent geweest

   

  een ingehouden band met verwachtingen en teveel romantiek

  overdreven wensen maken ziek

  niet alles is haalbaar, zelfs niet op een piek

   

  een hele sterke longinhoud, nooit benauwd

  leven al was je niet gescheiden of getrouwd

  met iemand die soms wel van je houdt

  't is allemaal zo ingewikkeld niet die politiek

  Samenleving. Verschillende inkomens, verschillende banden, belangen.

  'We hebben het toch goed' geeft socio-democraten.

  'Kijk toch ook eens naar de onderste lagen bij ons en elders' geeft echte socialisten,'melders'.

  'Tussenschakeringen van 'wij zijn toch veel beter en knapper' geeft soorten rechts 'klaag-gezapper'.

  Interpreteer en laat je niet verdelen.

  Interpreteer juist of je wordt de peer en niet de linkse vuist.

  De linkse rode vuist, ontspannen door een nachtzoen van kieskeurig groen.

  Vandaag gehoord hoe men in het US-land minder wil gaan consumeren, meer rekuperen

  Gehoord hoe soms mensen-moeilijk- voor -hun -eigen, 'gratis' maar niks vinden

   

  aan een heengegane oude vrouw 

  Op fruitkoop of in de kerk van 't dorp

  Vergroeid met haar famillierol, aanvoelend waar iemand plezier aan had

  Naast haar kachel temidden van haar kollekties

  Kindertekeningen, foto's, krantenartikels

  Fier op wat man en kinderen hadden bereikt

  Met altijd een wijsgerig oog voor het detail in voorvallen

  Met bijna verloren gegane oorlogsverhalen

  Filosofisch terugblikkend op het leven als verleden

  Toch gelijke tred houdend met het positieve uit het nu

  Het negatieve wordt wel overwonnen wist ze zeker

  Iedereen altijd in een gesprek voornaam met voornaam noemend

  Onze Julien en al haar andere 'onzen', mezelf en zovelen meer

  Al diegenen die ze graag zag komen

  Om een fiets te zetten of wat dan ook

  Ik had ze nog zo graag voor wat zitten tussen water en bomen meegenomen

  Maar ook haar tijd was gekomen, wist ze

  Doch van niks had ze schrik

  Leefde boven de dwang van het tijdperk-ik

  Een grote geest heeft ons lijfelijk verlaten

  Al voel ik niet dat ze er niet meer is

  In feite is ze er nu meer

  Het zeer vloeit langs de ogen weg, komen we zoals zij wel altijd weer te boven

  Door in een vorm van zin en eeuwigheid te blijven geloven

  Al heb ik over een aantal dagen tesamen maar 24 uur van m'n leven met haar gedeeld

  Heb me geen moment verveeld, lijk wel een leven te hebben gedeeld

  Ze had nog die begeestering immers voor wat echt telt in 't leven

  Moeilijk onder woorden te brengen, 'beyond words'

  Ze zal ons allen wie ze graag had, blijvend inspireren in wat we doen

  Danke GvC

   

  Voor Jen en Dré, 50 jaar tevree

  Formidabel kalm buren.
  Altijd bezig met hun tuin.
  Vandaar misschien hun goede luim.

  Ze nestelden zich in onze straat.

  Deden nooit iemand kwaad.

  Hielpen buren waar ze konden.
  Zo heeft Dré menig elektrieken draad verbonden.

  Ook Jen kwam regelmatig de straat over.

  Tussenin al haar huishouden-getover.

  Ze zetten twee meisjes op deze aarde.

  Waardoor ons straat bij tijd en wijle flink opklaarde.

  Dré z'n duiven vlogen op tijd de hemel in.

  Jen zat soms gezellig bij de vriendin.

  Zo draagt een straat mekaars wel en wee.
  Blijven mensen gelukkig en tevree.

  Mensen komen en ze gaan.

  Zo zie ik Jen nog aan pa's hospitaalbed staan.

  Gaat het jong? Hoor ik haar nog vragen, gemeend.

  Mooie, eenvoudige, diep betrokken woorden,

  in m'n geheugen als een spreekwoord versteend.

  Ach zoveel kleine dingen, een mens vergeet ze niet.

  Iets te zeggen om 't lachen,

  daar heeft Dré hier z'n hemel mee verdiend.

  In een tijd waar mensen er zo weinig voor mekaar hebben...

  was het goed zo'n geburen te hebben.

  We wensen ze beiden een helen ouden dag...

  en dat de dagelijkse dosis geluk ze dikwijls vergezellen mag.