economische

 • Verontrustende Toestanden en Hoop.

  filmpje :

  Louis De Wijze, Auswitch overlevende, overleden in Nederland. Het ging toen enorm slecht met de economie in de jaren dertig,(sommigen beweren dat de crisis nu even groot is, of dreigt te worden)...en het werd oorlog toen. Voor miljarden is er na de 2de  wereldoorlog twee nooit verbetering gekomen en miljoenen kwamen na die oorlog nog altijd door fascisme en oorlog om...vaak geholpen door die grotomachten die zich nu nog altijd de kampioenen van de democratie noemen.

  Verontrustende Toestanden en en hoop.

   Het zat er al een tijdje aan te komen, bij overname van Opel zal men het bedrijf in België misschien wel laten uitdoven. De beurs en de aandeelhouders dicteren nog altijd zonder veel overheidsbemoeienis wie werkt en wie hoeveel verdient en wie best werkloos is. Internationale aanpak van de crisis...?

  In de vrijhandelszones van de Dominicaanse republiek is 65% van de arbeiders werkloos geworden.Ze hadden al maar een minimumloon van 150euro. De vakbonden vragen peulschillen in plaats van de lonen internationaal af te spreken. Het leger van Honduras bereid zich voor op de aangekondigde mars van president Zelaya naar het land. De sociale bewegingen zijn er momenteel aan het staken, internationaal spreekt men raar genoeg niet van afdoende maatregelen tegen de coupplegers.


  In Zuid-Afrika zijn er rellen uitgebroken, mensen zijn het beu om op een verbetering van hun vaak miserable levensomstandigheden te wachten. Een omwenteling die alleen gelijke burgerrechten impliceert is niet voldoende. Het afdwingen van meer economische democratie zal de agenda van de toekomst moeten gaan bepalen. Op de zwarte markt in Caïro worden nieren voor 100.000euro verkocht, donors krijgen 1800 euro. Oxfam becijferde dat Afrika, bezuiden de Sahara in de toekomst door de klimaatsverandering pakken minder maïs zal kunnen oogsten. Afrikaanse boeren zouden meer gebaat zijn met organische landbouw (biologische bemesting) en zo op termijn hun opbrengsten kunnen verhogen en gezonder eten. Vaak zijn het de kleine moestuintjes die de honger er weghouden, zonder gif, kunstmest en genetisch gemanipuleerde zaden. Ook op gebied van export zou er een markt voor deze produkten zijn.Zo zijn er nog tal van voorbeelden op de MO-link te vinden. Overal waar dat een logische oplossing voor is, ligt het politieke verlengstuk van de economische grootmachten dwars.

   

  Ondanks alle euforie met betrekking tot de economische groei van India, blijkt bij nader onderzoek hoeveel massa's mensen ginder uit dat elitair bootje vallen. Net als in Pakistan, Indonesië en nog een pak andere Aziatische landen, had de situatie er nu heel anders uit gezien indien vooral in de tweede helft van vorige eeuw niet overal massaal jacht werd gemaakt op die mensen en groeperingen die los van de plaatselijke elites en godsdienstige en nationalistische opdelingen, in de eerste plaats voor meer welzijn en welvaart opkwamen. Hun fout was het van teveel met dergelijke bewegingen samen te werken en zodoende vooral door het Britse Imperium 'uitgeschakeld' te worden. Een uitgebreide artikelenreeks daarover, vindt je deze week op de lsp-link. octo24/07/09