economisch

 • Armere VN landen willen nieuw econ. model !

  IMG_0225

  foto filoview : onze fruitoogst kan ook dank zij hen beginnen...het zou heel leerrijk zijn van eens een maand bij hen in de werkkampen van Indonesië, Filipijnen,...te gaan werken...misschien kunnen wij hen wel helpen zich van onder af aan te organiseren

  Armere landen willen nieuw economisch model op VN-top

  Gesteld dat de proleten in het armste deel van de wereld zich, ondanks het manifest duidelijke failliet van het neoliberalisme aldaar (voor de betrokkenen, niet voor de multinationals)…gesteld dat ze zich toch zouden kunnen opwerken tot de relatieve welvaart van een deel hunner soortgenoten uit de hoog geïndustrialiseerde gebieden op aarde…zouden zij dan hun strategisch sterkere positie dan benutten om het systeem dat hun grondstoffen roofde en voor zoveel ellende zorgde…te bekampen…of zouden ze zich ook beperken tot de intelligentie nodig om zich alle modern comfort aan te schaffen ?

  Zouden zij ook voor een deel vluchten in drugs en saai amusement en met mekaar een niets ontziende concurrentie in het productieproces aangaan en via het oude partijpolitieke spel zoveel mogelijk macht en invloed voor hun eigen kennissenkring proberen te verwerven ? De meeste van hun elites hebben het ‘ons kent ons’-systeem uit het Noorden al vroeger dan na de dekolonisaties overgenomen en bij het opmaken van begrotingen blijft er nog wat over voor het gewone volk ook. Niet dat we hier bij ons de halve , in de regeringen opgenomen top van het patronaat en Unizo verdenken van potentaten à la Mobutu te zijn…maar ze krijgen er hun plannen om meer en meer van de koek voor zich op te eisen toch gewoonlijk vlotjes door, na wat in goede banen geleide overlegpolitiek die zich weinig om de ‘onderlagen’ van de samenleving bekommert en steeds meer neerkomt op fiscale geschenken voor hen en langer en harder en goedkoper werken voor ons.

  In hoeverre wegen de penibele levensomstandigheden van de armsten op deze planeet door op hun huidige quasi politieke inactiviteit als klasse ? Niet dat er niks aan ’t gebeuren is op het sociaal-politieke vlak (zie tweede link hieronder), maar gewoonlijk moeten wij Westerlingen buiten onze grote media om, op ’t internet nog zelf gaan uitzoeken wat.   Terug naar onze hypothese nu :  indien het Zuiden een stijgende levensstandaard zou kunnen verwerven (een toegenomen arbeidsdruk en zeer lage lonen hebben ze al) , zullen de meest bewuste vertegenwoordigers der proleten aldaar evenzeer sociaal en politiek omkoopbaar zijn als een pak ‘vertegenwoordigers’  in het qua Bruto Nationaal Product rijkere Westen ? Gaan ze zich in het door het ‘verdeel en heers’-geleide proces der verrijking van elites ook gedragen als wij veelal ? De door factoren als  ondermeer automatisatie en superuitbuiting veroorzaakte vervreemding met het werk dat je doet, en het weinig in media en onderwijs aangemoedigde kritische denken hebben van een pak mensen onder ons steriele sociale individualisten gemaakt.  De ontmenselijking van het produktieproces rukt maar op ten dienste van het maximale winstbejag. Het economische aspect van het samenleven verdringt alle andere aspecten.  Het merendeel van de werkers trapt in de val van de jacht op zoveel mogelijk goederen…zonder plaatselijke solidariteit aan de dag te leggen; want diegenen die zijn nek uitsteekt… . 

  De vertegenwoordigers van die landen die niet in de G.20 vertegenwoordigt zijn, worden het onder druk van hun bevolking en ook in het belang van persoonlijke agenda’s goed zat en belegden een VN-top van niet wereldtonoren, waarbij de bestaande machtsverhoudingen in vraag gesteld worden.  De reactie van de dominerende landen : voorlopig een beetje minder van hetzelfde om de, het merendeel van de bevolking van de  193 VN landen herbergende feitelijke meerderheid, een beetje te sussen…ook zoals in België ten dienste van een klein onderdeel van een percent van de bevolking die allemaal de grootste bank ter wereld en het grootste en snelste bedrijf ter wereld willen worden…alsof wij daar van wakker liggen. Het is wel die groep die ons via hun Staat gaat proberen langer dan 65 te laten werken bijvoorbeeld.  Hoe gek moet dat hier nog worden ? Hoe lang houdt men de situaties ginder nog uit ?  Ook internationale solidariteit is geen luxe, zo zal meer en meer blijken.

  Meer over de VN-top die wil breken met de neo-liberale mantra’s :

  http://mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=25951&cHash=2de38d0399

  Wedden dat U niet weet waar uw collega’s in de rest van de wereld mee bezig zijn op sociaal vlak :   http://www.labourstart.org

  Octo 28/08/2009

 • Oorzaken&oplossingen gewapend extremisme

  IMGA0019


  Oorzaken en oplossingen voor gewapend extremisme

  Bij het overschouwen van de geschiedenis van de landen van de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Somalië...)of bij uitbreiding Irak, Afghanistan, Pakistan...valt op dat hoe meer gewapende buitenlandse interventies en binnenlandse slachtoffers er vielen, des te meer steun het gewapend verzet er kreeg, alhoewel bommenleggers die de eigen bevolking decimeren, nergens als alternatief gezien worden...behalve voor de krijgers zelf, die meer dan de gebruikelijke 2 euro per dag kunnen verdienen door te gaan vechten voor, zogezegd,'de oprichting van godsdienstige staten'. De échte leiders van dat soort verzet zijn altijd grote spelers in de plaatselijke economische belangen.

  Alle nog heersende gewapende conflikten zijn boomerangs van een reeks beslissingen uit het verleden die de overheersing van economische en daarom politieke belangengroepen als inzet hadden. Telkens regeringen, beleid en economische omstandigheden veranderen, verschuiven de militaire taktieken, de doelen; een zo groot mogelijke koek van de afzetmarkten en de beste strategische stellingen innemen, blijven de leidende motieven. Vóór en sinds Viëtnam is men ongeloofelijk beestachtig veel geld blijven steken in het onveiliger maken van de wereld met alle escalaties en ontaardingen vandien. Met het opzetten van bevolkingensgroepen tegen mekaar luidde men altijd net die oorlog in, die men voor het veroveren van meer invloed wilde.

  Een ander vorm van verzet dringt zich voor al die landen die door oorlog geteisterd worden op. Indien er niet meer eenheid komt in het zelf in handen nemen van de verbetering van de dagelijkse levensvoorwaarden, zullen de werkloze en werkenden massa's voor een stuk achter de oorlgsheissa en religieuze waanzin blijven aanhollen, aangevoerd door de klassen die het meest baat hebben bij collaboratie met de grootmachten en bij het blijven leiden van de economische gevechten. Vermits de concentratie van de rijkdom in handen van bijvoorbeeld mensen als de Indische staalmagnaat Mital blijft voortduren, heeft dit ook gevolgen voor de meer welvarende landen. Alle problemen hangen uiteindelijk samen en vragen om eengemaakte programma's en acites in alle landen. Alle landen hebben mogelijkheden genoeg om hun bevolkingen te voeden, de stadsvlucht tegen te gaan en zelf af te rekenen met hun dictators en menswaardige samenlevingen te ontwerpen. Ze moeten daar niet bezig zijn met 'Iran kan ons bombarderen' of de 'Taliban kan Pakistan in handen krijgen', maar met het sociale verzet tegen hun levensvoorwaarden, waardoor, mits het aanwenden van de oorlogsinspannigen voor andere doelen, de invloed van oudbollige kruisvaarders metertijd zal afnemen...zeker als ook en vooral de jongere generaties de oude hierarchische denkwijzen en economische en politieke systemen naar de prullenmand verwijzen.

  Ook wij in het Westen moeten ons vragen stellen bij feiten zoals deze die zich in de automobielindustrie voordoen. Een aantal groepen azen op de overname van OPEL en kondigen doodleuk aan van bij het begin van een nieuwe start alvast een tienduizend banen te schrappen. Dat 'recht' moet op de één of andere manier in vraag gesteld worden, want het leidt naar verarming en verarming naar nog meer ellende. Hoe kan een eenheid in praktijk, een eenheid van diverse groepen die de gewone mens claimen te vertegenwoordigen, er uit gaan zien. Moeten ze niet gezamenlijk, buiten de economische deelstrijd die iedere sector voert, ook politieke standpunten gaan innemen ?Bijvoorbeeld : De eenheid in praktijk eisenbundel : de overheid moet geduwd worden in de richting van durven ingrijpen en internationaal initiatieven nemen : (of vervangen worden)-per produkt één wereldwijde produktiegroep
  -drastische verhoging tax op superwinsten,
  -strikte reglementatie of opschorting beursgebeuren,verbod van spekulatie op energie, voedsel...
  -huurprijzen halveren = huizen goedkoper, sociale woningbouw...
  -internationale invoering sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen
  -zelfde werk voor zelfde loon wereldwijd,superbelasting op superlonen en superontslagpremies
  -internationale afbouw en omschakeling wapenindustrie en idem dito wapenhandel
  -ecologisch leefbaar houden samenleving -
  -naar een nieuw verkiezingssysteem : eerste ronde : het programma, tweede ronde de dirigenten met rechtstreekse verkiezing minister voor landbouw, sociale zekerheid... op projektllijsten 'landbouw', 'sociale zekerheid'...Mensen aller landen socialiseer, telematiseer, internationaliseer .Octo23/05/09Zaterdag