directe

 • De laatste Partij.

  Er was een tijd dat een koning alle partijen op zich was.

  Een netwerk van adelen bezat boeren als aandelen.

  Revoltes werden afgeslacht, plantrekkerij vervolgd.

  Ambacht werd meer en meer macht.

  Feodale heersers in vraag gesteld, verjaagd...

  met de steun van de onderste klassen...

  beklom de geld burgerij de troon en eenieder werd een 'burger', woord vandaag van echte betekenis ontdaan.

  Er was veelal een partij van ouwe adelijken en kerken terwille van de oude koek.

  Er waren de liberalen die steeds meer van de koek wilden. Het ene land tegen het andere op.

  De eerste socialisten vonden mekaar, stichten de eerste internationale en gingen weer een tijd uit mekaar...tot en met de vierde en men zoekt nog steeds éénmaking.

  Deze laatste soort partij, bleef zich voor de kar van de vorige spannen...verhinderde oorlogen niet, nam er aan deel, kwam niet tot een algemeen systeem om het samenleven te beheren van uit haar eigen visie op het speculatieve aan geld : papier en metaal. 

  Geld als recht of rechtvaardige verdienste, het blijft een moeilijk, ook subjectief gegeven.

  Veelal zagen de 'echten' met het hart op de tong toe hoe de hebzucht en waanzin van anderen hen meezoog.

  Gelukkig, de tijd draagt in zich dat hij voortdurend veranderd.

  Waar het écht veranderen kan ? We kiezen zelf ons programma en duiden dan per project de dirigenten aan...en niet andersom.   http://bloggen.be/conscience2008

  octo

  bijlage : uitgebreid verslag werkgroepen 'dag van het socialisme'

  http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-tv-initiatiefnemers-dag-van-het-socialisme-blikken-tevreden-terug.html?utm_source=pvda100326&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

 • Stemkeuze NigelWilliams,niet GodfriedVBouilon

   100_1095

  foto filoview : een trotse Notenboom in een heerlijk landschap, de wonden uit het verleden doen er niet meer toe, wij rijten de onze soms onnodig open

  1op6 van 4op10Nederlanders stemden voor GodfriedVBouillon !

  Als U een buurman had die uit traditie in de Koran geloofd, zou U hem dan schoferen door hem regelmatig uit te maken voor achterlijke. Zou U zijn vrouw bespotten om haar hoofddoekje en alle mogelijke minder fraaie citaten uit de Koran opzoeken en citeren om ze te vernederen ? Zou U uw katholieke buurman ook met de genante dingen uit de bijbel ambeteren. Nee, U zou de mensen niet nodeloos willen provoceren en geen moeilijkheden zoeken. Geert Wilders wel. De man maakt zelfs provocerende films die hij internationaal promoot. De man lijkt wel een middeleeuws ridder die de oproep om ten strijde te trekken om 't 'heilig',reeds neoliberaal NL-land te bevrijden wil propageren.

  Waanzin blijft dus wel van alle tijden. Het kan nog altijd wel een beetje neoliberaler. Al moet Europa juist socialer worden, Europa afbreken en elke natie naar zijn eigen navel laten staren en het qua produktie het goedkoopste land van Europa laten worden en bezuinigen op Jannemie met de Pet zijn uitgaven en hem een dure privéverzekering van 240euro de maand opsolveren...dat en veel meer is de bedoeling van mensen als hem en JM Dedecker...een klein prutske belastingen minder beloven om de mensen te lokken en ze langs de andere kant dik en dubbel doen betalen aan de aandeelhouders van de nieuwe sociale zekerheid. In Nederland is het al een feit, maar het gaat sommige nog niet ver genoeg. Met hem een dag als premier in onrustige sociale tijden, gaat hij zijn anti-multicultureel betoog misschien wel in meer steun aan de NAVO-kruistochten vertalen. Laat landen die oorlogen beginnen daar maar voor betalen, herstellingsbetalingen incluis. Sorry Obama, al heb je gelijk dat het hoofddoekverbod een dom iets is. Dat iedereen eens op zijn hoofd zet wat hij wil, al is het een pispot. Elke bevolking zal op termijn wel met eigen tirannie afrekenen.

  Bij het bekijken van verkiezingsuitslagen, valt altijd op dat die of die de 'grote' winnaars zijn. Larie eigenlijk. Als 1op6 mensen(4zetels op 25 van Europa)voor de PVV van Wilders stemt, en 40% van de Nederlanders gaat stemmen...ben je dan een groot winnaar ? 'Je hebt gewonnen'. Bon. Toch maar even een brief schrijven aan de Belgische minister van binnenlandse zaken, die naar de toekomst toe verkiezingen vanaf de PC bij u thuis wil mogelijk maken. Heel progressief voor een liberale minister...ik kan hem ook het filosofisch verzet-referendum (onderaan platformtekst FV links vanboven blog) aanbevelen vóór dat we eventueel in één moeite achteraf zelf de ministers per project mogen verkiezen...maar dat zal misschien eerst aanslaan als de oude politiek en de oude economie er een complete puinhoop van gemaakt heeft.

  Heeft U uw keuze reeds gemaakt voor zeven juni ? Sandup comedian Nigel Williams wel, hij en een hele reeks BV's voegden hun naam op de steunlijst van de PVDA toe , dat was de 'kleine' partij met 3560 leden van de 'stop het politieke circus'-campagne, lijst 17., waar hij het over had. Nu had hij eens de kans om JLDehaene helemaal in te pakken, want hij kon in het jongstePhara-debat geen kant meer op met zijn blijven rond de geldvetpotten te draaien. Ook Geert Noels was er, hij gaat een vermogensfirma oprichten om U raad te geven hoe dat U uw gegantische vermogen dit maal moet beleggen om er niet te veel van kwijt te raken. Hij rekent op klanten van orde van grote van het koninklijk paleisfortuin. JLDen JMDD en chien JR van het rijkemansfeuilleton 'Dallas' waar men de Vlamingen vroeger aan verslaafde, toonden al duidelijk sympatie voor de man.

  Als de 17 succes heeft en dat zit er dik in als we bepaalde commentatoren zoals professor Carl Devos horen (“eindelijk heeft de ontevreden linkse kiezer de kans om zijn foertstem niet aan rechts te geven”) én een paar ex-buurmannen dat niet in politiek geïnteresseerd zijn, die me daar vandaag nog op wezen...zullen ze de samenwerking met de hopelijk aangegroeide linkerzijde van de SPA naar de toekomst toe, zeker verder gaan uitbouwen. Een voorbeeld zijn van hoe het ook anders kan dan het uitsturen van privé-dedectives en dergelijke meer, moet kunnen. Van de regio's weer één geheel maken...met dat geheel een eendrachtig sociaal Europa maken en daarna een eengemaakte wereld waar de Verenigde Naties beslissen welk land ze met ontwikkelingshulp gaan helpen en niet de NAVO over waar dat ze bombarderen gaan. Piloten die landen en hun bevolkingen bombarderen moet een anachronisme worden, iets compleet uit de tijd. Het parlement moet maar eens echt de politiek controleren dat ware interresanter voor de media...hiermee weer gecorrigeerd.

  Eén ding nog vergeten, er kwam een goudkleurig vliegtuig aan op Zaventem, vol arbeidersbewoners, zo wordt geschreven, van een wijk in Polen ergens, allemaal in nepgoud gekleed om de ondergang van het communisme(?), 20 jaar geleden te vieren. En ik die dacht dat 'communisme' een  soort futuristisch systeem was zonder loonarbeid en handel, alleen met produktie en distributie, nergens gerealiseerd, een utopie.  Dat beeld moest natuurlijk vandaag op de voorpagina van dé krant om sommige, gewone sociaalvoelende groene en rodere politiekers wat te kunnen duiden bij de kiezers.

  octo 05/06/2009 vrijdag

   

 • Toekomst en Verleden Stemrecht

  100_1046

  Toekomst en verleden van het stemrecht

  Velen onder ons gaan tegen hun zin of ongemotiveerd stemmen of foertstemmen of zijn vol twijfel en onbeslistheid. Waarom niet iedereen op 15 projectlijsten, ipv partijlijsten laten stemmen en de kandidaten rangschikken per project (ministerie), makkelijk te onthouden als 'ww.e.tt.g.e.vv.i.n.ggg' : werk,wonen, energie,telecom,transport,gezondheid,ecologie, veiligheid,voedsel, internationale betrekkingen,nieuw onderwijs, goederen,geld, gemeenschapsmandaten(de 'regering', de verkozenen uit alle projecten samen). Uzelf, partijlid of niet, zou volgens uw specialiteit kandidateren op één van de pojectlijsten.

  Een referendum met voor de kandidaten bindende programmapunten, voorafgaandelijk aan de verkiezingen, zou de eigenlijke verkiezingen best voorafgaan natuurlijk (zie link onderaan), of het wordt weer een potje bekvechterij tussen belangengroepen of een soort regionaal getwist.

  'Werk' zou ondermeer het luik 'sociale zekerheid' omvatten,'Wonen' met kandidaten van huurdersverenigingen, partijen, onafhankelijken, bouwondernemingen, eigenaarssyndicaten... De lijsten Energie (electriciteit,gas,water...), telecom, transport(spoor,bus,auto...)met specialisten ter zake, niet alleen uit die partijen die het gemeenschapsbelang achterop stellen. Het project 'veiligheid' zou ook 'justitie','politie' en een meer op ontwikkelingssamenwerking afgestemde landsverdediging omvatten, het project 'voedsel' zou de kandidaten uit de landbouwsector groeperen. Op 'internationale betrekkingen' veel kandidaten van Niet gouvernementele Organisaties(Oxfam...) en individuen uit andere met de miserie in de wereld begane groepen. Het project 'nieuw onderwijs' zou ook cultuur en media omvatten en breder dan het jongerenonderwijs alleen zijn. Het project 'geld' met kandidaten die voor een openbare bank zijn, zou dezelfde etische normen aan privébanken moeten kunnen opleggen. Het project goederen (produktie,distributie,normen) zou i.s.m. 'internationale betrekkingen' kunnen ijveren voor invoering van wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk en de creatie van één groep automobielproducenten die in functie van de vraag aan dezelfde ecologische voorwaarden produceert i.p.v.de sociaal nefaste, moordende concurrentie nu.

  Op die manier zou de kiezer echt bewust betrokken kunnen worden bij de inhoud van waarvoor hij kiest, niet alleen tot gewillig kiesvee van het populistisch opbod worden herleid. Geen gejammer meer tussen toppolitiekers over wie op voorhand minister wil worden, de bewuste kiezer bepaald dat wel even. Wiens naam vanboven op de lijst mag prijken...een stemming onder de kandidaten misschien, of nog beter, want minder manipuleerbaar...in alfabetische volgorde...en nog beter...,zoals gezegd, de kandidaten moeten zich houden aan de bij referendum goedgekeurde programmapunten (zie link helemaal beneden)

  Ook het verkiezingssysteem heeft al een lange weg, stakingen, betogingen, doden achter de rug en is op honderd jaar aanzienlijk geëvolueerd. Zonder de eisen van het Belgische werkvolk, zaten we nu nog met het cynskiesrecht of een meerderheid aan conservatieve krachten en neoliberalen in het parlement...ik kan U natuurlijk geen ongelijk geven wanneer U zegt dat dat nu ook het geval is...maar sommige verworvenheden , tellen ook mee, al komen ze telkens bij 'crisissen' zwaar op de helling te staan. De geschiedenis van verworven rechten begon bijna altijd eerst buiten het parlement, sociaal verzet dwong de 'vertegenwoordigers des volks' bijna altijd tot toegevingen, wie er ook regeerde. 'Amsab', archivaris van de sociale beweging heeft een bondig overzicht van de geschiedenis van het stemrecht op zijn site.

  http://www.amsab.be/amsab/algemeenstemrecht/meervoudig.htm

  Tot slot enkele eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum toe.

  overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie

  -per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen

  -geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap

  -verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren

  -wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen

  -zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...

  -afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' http://bloggen.be/conscience2008 octo 28/08/09 donderdag