democratie

 • De laatste Partij.

  Er was een tijd dat een koning alle partijen op zich was.

  Een netwerk van adelen bezat boeren als aandelen.

  Revoltes werden afgeslacht, plantrekkerij vervolgd.

  Ambacht werd meer en meer macht.

  Feodale heersers in vraag gesteld, verjaagd...

  met de steun van de onderste klassen...

  beklom de geld burgerij de troon en eenieder werd een 'burger', woord vandaag van echte betekenis ontdaan.

  Er was veelal een partij van ouwe adelijken en kerken terwille van de oude koek.

  Er waren de liberalen die steeds meer van de koek wilden. Het ene land tegen het andere op.

  De eerste socialisten vonden mekaar, stichten de eerste internationale en gingen weer een tijd uit mekaar...tot en met de vierde en men zoekt nog steeds éénmaking.

  Deze laatste soort partij, bleef zich voor de kar van de vorige spannen...verhinderde oorlogen niet, nam er aan deel, kwam niet tot een algemeen systeem om het samenleven te beheren van uit haar eigen visie op het speculatieve aan geld : papier en metaal. 

  Geld als recht of rechtvaardige verdienste, het blijft een moeilijk, ook subjectief gegeven.

  Veelal zagen de 'echten' met het hart op de tong toe hoe de hebzucht en waanzin van anderen hen meezoog.

  Gelukkig, de tijd draagt in zich dat hij voortdurend veranderd.

  Waar het écht veranderen kan ? We kiezen zelf ons programma en duiden dan per project de dirigenten aan...en niet andersom.   http://bloggen.be/conscience2008

  octo

  bijlage : uitgebreid verslag werkgroepen 'dag van het socialisme'

  http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-tv-initiatiefnemers-dag-van-het-socialisme-blikken-tevreden-terug.html?utm_source=pvda100326&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

 • Sleet op gangbare vormen democratie

  zie http://filosofischverzet2.skynetblogs.be 

  X aantal landen willen oh zo graag onze vorm van samenlevingsbeheer door middel van verkiezingen waarbij een aantal partijen het tegen mekaar opnemen en dan achteraf een politiek programma uitdokteren dat op de meeste punten ingaat tegen het algemeen belang. Niet dat men in het groeiende China in de meeste fabrieken of velden niet even hard moet werken als in het Westen of dat men in het, ten opzichtige van echt arme landen, vrij sociale Cuba, als kiezer, de commissaris voor Openbare Wegenwerken de laan kan uitsturen, indien die niet goed presteerde.  

  In alle landen waar men militair tussen komt om ‘onze’ bestuursvorm op te leggen, effent men het pad voor een aantal krijgsheren en andere nationalisten of zogezegd ‘religieuzen’ waar naar de  99,9% van de rest van de bevolking zich dan te schikken heeft.  In plaats van een cementfabriek… op te richten, bombardeerde men vandaag in Afghanistan nog maar eens per vergissing een aantal ‘burgers’. “Sorry”. “Verkeerd doelwit”. In Zuid-Amerika kregen progressiever Latino’s de laatste jaren de kans om de opbrengsten van de economie meer ten goed van de bevolking doen te komen.             De andere kant van de burgerlijke krachten loeren op het moment waar zij electoraal een percentje meer hebben om het roer weer richting verleden te sturen. Op sommige continenten is het verschil tussen links en rechts al duidelijker als op andere, maar globaal gezien zit de wereld gevangen binnen de oude grenzen. Met als cipiers ondermeer de bankwereld en de opleggers van budgetaire evenwichten die voorlopig niet eens de spelregels van de intresten op schulden kunnen of willen standaardiseren…wegens de grote winsten die er mee gemoeid zijn weer.   Men laat, ondanks de massabetogingen toch niet na om in de grote media doen uit te schijnen dat de Grieken bijvoorbeeld deemoedig de toekomstige bezuinigingen aanvaarden.                     De overschakeling van het vroegere Oostblok naar de burgerlijke democratie werd een succes voor ondermeer Russische multimiljonairs, voor de regeerders in Kazachstan enz… .  Niet voor de gediplomeerden uit vele landen die op honderden kilometers van huis werk moeten zoeken.  Is er iets nieuws uit Afrika te melden ?  Chinezen proberen op er op een niet militaire manier, geld te verdienen en ontwikkeling te brengen, maar ook de meeste regimes aldaar leven bij de gratie van diegenen die op topvlak aan de economische en politieke touwtjes trekken.

  Bij ‘ons’ in ’t Westen dan.  Walgelijk met welke thema’s conservatief rechts Amerika in de US afkomt om zich weer als redder van de natie op te werpen.  Niet slim van de regeerders aldaar om een aantal van de hardere republikeinse strekking van de partijen van het grootkapitaal in de regering op te nemen en niet echt met de heersende logica van het systeem van maximumwinsten en minimum bescherming te breken. Nog altijd heeft men niet door dat geld in oorlogen alleen winst oplevert voor een zeer beperkte groep. Met dat geld had iedere sukkelaar in Vietnam, Irak enz…al lang een huisje met stromend water kunnen zetten en maakte de Taliban geen enkele kans om populairder te worden.  De VS en GB-leiders veroorzaakten 95%  van de oorlogsellende met hun ‘weapons of mass destruction’-waan. In Nederland is men daar na jaren toch gevoeliger voor geworden; wat ook in de verkiezingsuitslagen zal blijken…als men zich er niet door moderne rechtse demagogen gaat laten vangen.

  België dan, met zijn bijna vijf dozijn ministers, staatssecretarissen… . Zijn drang om openbare gebouwen te verkopen en dan te gaan huren (iets waar geen meerderheid van de bevolking achter staat, totaal niet), zijn drang om maar te privatiseren en een onderneming als de spoorwegen in stukken te zagen als aanloop naar privatisering, waarvan is bewezen dat ze tot meer ongelukken leidt.  Ik hoop het nog mee te maken dat ik eens op een hele andere manier kan gaan stemmen voor een ander beleid op een aantal domeinen.  Telematisch gezien kan men de hele wereld op dezelfde dag naar de stembus roepen, de 1ste mei bijvoorbeeld.  Men zou de kiezers zelf over een aantal dingen hun mening kunnen vragen.  Ze zouden dan ja of nee kunnen zeggen tegen een aantal beleidsopties in het algemeen belang voor een echte vooruitgang op wereldvlak. In een tweede ronde zouden ze dan per projekt (ministeriëel departement) zelf hun beleidsverantwoordelijke dirigenten kunnen aanduiden.  Zo zou de wereld uiteindelijk op basis van andere beleidskeuzes (gelijk loon voor hetzelfde werk wereldwijd, rechtvaardig belastingsstelsel,…) voor de eerste keer een wereldregering kunnen hebben, in het teken van echte samenwerking i.p.v. competitie tot der dood, op kleine en grote schaal.

  Dan zou  het ook niet meer kunnen dat mensen met allerlei andere beroepservaringen zo maar minister of manager van de spoorwegen zouden worden.  De beste stuurlui worden immers aan wal gehouden door het systeem van partijen die enkele van hun topmensen op jobs droppen, waar ze totaal geen beroepservaring mee hebben. Om je verkiesbaar te stellen, zou je dan moeten bewijzen ervaring te hebben op een bepaald project. Dan zou het ook gedaan zijn met al die Vlaamse rechtse partijen die mekaar de titel van het liberaalst of het nationalistisch te zijn bestrijden, maar dan zou men in zijn eigen project moeten laten zien wat men waard is als men aan politiek wil doen. http://bloggen.be/conscience2008   octo 22/02/2010

 • Verontrustende Toestanden en Hoop.

  filmpje :

  Louis De Wijze, Auswitch overlevende, overleden in Nederland. Het ging toen enorm slecht met de economie in de jaren dertig,(sommigen beweren dat de crisis nu even groot is, of dreigt te worden)...en het werd oorlog toen. Voor miljarden is er na de 2de  wereldoorlog twee nooit verbetering gekomen en miljoenen kwamen na die oorlog nog altijd door fascisme en oorlog om...vaak geholpen door die grotomachten die zich nu nog altijd de kampioenen van de democratie noemen.

  Verontrustende Toestanden en en hoop.

   Het zat er al een tijdje aan te komen, bij overname van Opel zal men het bedrijf in België misschien wel laten uitdoven. De beurs en de aandeelhouders dicteren nog altijd zonder veel overheidsbemoeienis wie werkt en wie hoeveel verdient en wie best werkloos is. Internationale aanpak van de crisis...?

  In de vrijhandelszones van de Dominicaanse republiek is 65% van de arbeiders werkloos geworden.Ze hadden al maar een minimumloon van 150euro. De vakbonden vragen peulschillen in plaats van de lonen internationaal af te spreken. Het leger van Honduras bereid zich voor op de aangekondigde mars van president Zelaya naar het land. De sociale bewegingen zijn er momenteel aan het staken, internationaal spreekt men raar genoeg niet van afdoende maatregelen tegen de coupplegers.


  In Zuid-Afrika zijn er rellen uitgebroken, mensen zijn het beu om op een verbetering van hun vaak miserable levensomstandigheden te wachten. Een omwenteling die alleen gelijke burgerrechten impliceert is niet voldoende. Het afdwingen van meer economische democratie zal de agenda van de toekomst moeten gaan bepalen. Op de zwarte markt in Caïro worden nieren voor 100.000euro verkocht, donors krijgen 1800 euro. Oxfam becijferde dat Afrika, bezuiden de Sahara in de toekomst door de klimaatsverandering pakken minder maïs zal kunnen oogsten. Afrikaanse boeren zouden meer gebaat zijn met organische landbouw (biologische bemesting) en zo op termijn hun opbrengsten kunnen verhogen en gezonder eten. Vaak zijn het de kleine moestuintjes die de honger er weghouden, zonder gif, kunstmest en genetisch gemanipuleerde zaden. Ook op gebied van export zou er een markt voor deze produkten zijn.Zo zijn er nog tal van voorbeelden op de MO-link te vinden. Overal waar dat een logische oplossing voor is, ligt het politieke verlengstuk van de economische grootmachten dwars.

   

  Ondanks alle euforie met betrekking tot de economische groei van India, blijkt bij nader onderzoek hoeveel massa's mensen ginder uit dat elitair bootje vallen. Net als in Pakistan, Indonesië en nog een pak andere Aziatische landen, had de situatie er nu heel anders uit gezien indien vooral in de tweede helft van vorige eeuw niet overal massaal jacht werd gemaakt op die mensen en groeperingen die los van de plaatselijke elites en godsdienstige en nationalistische opdelingen, in de eerste plaats voor meer welzijn en welvaart opkwamen. Hun fout was het van teveel met dergelijke bewegingen samen te werken en zodoende vooral door het Britse Imperium 'uitgeschakeld' te worden. Een uitgebreide artikelenreeks daarover, vindt je deze week op de lsp-link. octo24/07/09

 • Ook hier plotse 'omwentelingen' voor de deur ?

  filmpje : aankondiging interview MO met president Madagascar, na een soort volksopstand aan de macht gekomen in Madagascar.

  Eén van de kenmerkende evoluties van de laatste decenia, zijn de regimewissels onder druk van betogende menigten. In tal van landen achter het ijzeren gordijn vanaf eind jaren tachtig, was dit het geval. Opvallend was ook het werk van Westerse geheime diensten om een aantal regimes die te weinig markten wilden openen ook bij wijze van regimewissel 'helpen' opzij te schuiven. Nooit werd er van officiële kant hevig geprotesteerd tegen het vervangen van op klassieke manier burgerlijk democratisch verkozen regeringen als dat 'onze' regeringen en 'onze' bedrijven beter uitkwam.

  Des te opmerkellijk dus dat de ontwikkeldste wereld wél protesteerde, onlangs in Honduras, waar een liberale president zich meer naar het Chavez-model aan het richten was. Heeft men zich misrekend, omdat men dacht dat hij net zoals Chavez na een coup door rechts, bij zijn terugkeer weer in het zadel zou komen te zitten ? Zat alleen de rechtse burgerij in Honduras achter de couppoging, zonder medewerking van buitenlandse geheime diensten ? Een volksopstand wordt meer en meer een te duchten wapen in de politieke. Tot nog toe bleef het gebeuren de Westers wereld 'bespaard'. Maar wat als de bevolkingen hier door gaan hebben dat de grote politieke redders van de bankwereld op termijn niets meer aan de stijgende werkloosheid en het financiële wanbeheer kunnen doen ?Wat indien dit wanbeheer blijkt van niet eens de oorzaak van de economische crisis te zijn en het meer en meer duidelijk wordt dat het kapitalisme in de diepste crisis uit zijn bestaan gaat komen te zitten ? De volksopstanden die men vaak in andere landen toejuicht omdat ze de eigen politieke positie en die van de avonturiers van het grootkapitaal versterkt,en buitenlandse politieke concurrenten verzwakt,  zouden dan ongetwijfeld in onze pers beschreven worden als bandietenstreken...een 'democratie' onwaardig.

  De laatste decennia werden er al veel regimes vervangen door staatsgrepen en oorlogen, zonder dat men aangevallen werd. Regimewissel van binnenuit lijkt nu wel aan krediet te winnen in de wereld van de politiek achter de schermen. De presidentsverkiezingen in Iran onlangs werden voorlopig geen aanleiding voor een regimewissel waarbij het ene regime door een ander van alles behalve economische democratie vervangen werd.

  Zolang alle grote politieke en economische beslissingen door multinationals én, of nationale burgerlijke elites gedicteerd worden, zal de politieke, economische en militaire oorlogsvoering blijven voortduren. Zolang de sociale organisaties in de welvarendste landen niet gaan eisen dat de mensen die wereldwijd voor enkele euro's per dag werken, evenredig aan de lonen hier gaan betaald worden, zal heel deze circus inclusief bewapeningswedloop blijven voortduren.     Zolang de verarmde wereld niet massaal opkomt voor een degelijk loon, in plaats van zich te laten foppen door zogenaamde religieuze of nationalistische leiders, zal de kloof tussen de arme en rijke wereld blijven bestaan. De globalisatie, zoals ze nu op speculatie met de lonen wordt doorgevoerd, zal dan niet uitmonden op het wegwerken van armoede, en het socialiseren van de grote economische sectoren en lamleggen van plaatselijke oorlogen. 

  De eenheid van de werkende klassen moet op een hoger, een internationaal niveau getild worden. Oeigoeren en Chinezen moeten samen voor een degelijk loon opkomen, niet voor religieuze vrijheid of autonomie, zo min als Vlamingen of Walen. Van alle kanten gaat de economische elite in het offensief.  Vandaag nog, de OESO, die vraagt dat de Vlaamse overheid meer fiscale autonomie zou verwerven (een vraag van het Vlaamse patronaat, 'toevallige' uitspraak midden regeringsvorming) en dat de mensen hier langer zouden werken (bij stijgende jeugdwerkloosheid). En wat doen de vakbondstoppen hier : voorzichtig wat meer bureaucratische maatregelen vragen voor bescherming van de internationale tewerkstellingsvoorwaarden (lees 'uitbuitingsvoorwaarden') in de armere wereld. Bij ons springen ze dan bij verkiezingen altijd op de wagen van met de bigbussines verankerde partijen. Ze kunnen dat blijven doen omdat het merendeel onder ons al decennia in een 'ver van ons bed'-ideologie gehouden wordt en er voor kiest van onder zo een vorm van levenshouding te blijven leven.

  De kans zit er naar de toekomst toe dik in, dat een nieuwe manier van verkiezingen organiseren zich meer en meer zal opdringen bij een eventuele escalatie van de crisis, in combinatie met mogeljke volksopsstanden, overal ter wereld. Eerst een algemeen programma voor het oplossen van de noden van de wereldbevolking als totaliteit goedkeuren en dan rechtstreeks op projectlijsten de nationale en tevens internationale vertegenwoordigers van de projecten (ministeries verkiezen). De opdrachten van deze laatsten, zouden niet langer zijn van te 'besparen' maar van de economische mogelijkheden ten gunste van de hele wereldbevolking optimaal en ecologisch te gebruiken. Dergelijke politieke manier van organiseren zou de polarisering in moedwillig gecreëerde geweldadige en vijandige  kampen, die je vaak bij volksopstanden ziet opduiken en in burgeroorlog kan ontaarden, ...neutraliseren.

  Meer info :

  http://bloggen.be/conscience.be

  octo08/07/2009 woensdag

 • Stemkeuze NigelWilliams,niet GodfriedVBouilon

   100_1095

  foto filoview : een trotse Notenboom in een heerlijk landschap, de wonden uit het verleden doen er niet meer toe, wij rijten de onze soms onnodig open

  1op6 van 4op10Nederlanders stemden voor GodfriedVBouillon !

  Als U een buurman had die uit traditie in de Koran geloofd, zou U hem dan schoferen door hem regelmatig uit te maken voor achterlijke. Zou U zijn vrouw bespotten om haar hoofddoekje en alle mogelijke minder fraaie citaten uit de Koran opzoeken en citeren om ze te vernederen ? Zou U uw katholieke buurman ook met de genante dingen uit de bijbel ambeteren. Nee, U zou de mensen niet nodeloos willen provoceren en geen moeilijkheden zoeken. Geert Wilders wel. De man maakt zelfs provocerende films die hij internationaal promoot. De man lijkt wel een middeleeuws ridder die de oproep om ten strijde te trekken om 't 'heilig',reeds neoliberaal NL-land te bevrijden wil propageren.

  Waanzin blijft dus wel van alle tijden. Het kan nog altijd wel een beetje neoliberaler. Al moet Europa juist socialer worden, Europa afbreken en elke natie naar zijn eigen navel laten staren en het qua produktie het goedkoopste land van Europa laten worden en bezuinigen op Jannemie met de Pet zijn uitgaven en hem een dure privéverzekering van 240euro de maand opsolveren...dat en veel meer is de bedoeling van mensen als hem en JM Dedecker...een klein prutske belastingen minder beloven om de mensen te lokken en ze langs de andere kant dik en dubbel doen betalen aan de aandeelhouders van de nieuwe sociale zekerheid. In Nederland is het al een feit, maar het gaat sommige nog niet ver genoeg. Met hem een dag als premier in onrustige sociale tijden, gaat hij zijn anti-multicultureel betoog misschien wel in meer steun aan de NAVO-kruistochten vertalen. Laat landen die oorlogen beginnen daar maar voor betalen, herstellingsbetalingen incluis. Sorry Obama, al heb je gelijk dat het hoofddoekverbod een dom iets is. Dat iedereen eens op zijn hoofd zet wat hij wil, al is het een pispot. Elke bevolking zal op termijn wel met eigen tirannie afrekenen.

  Bij het bekijken van verkiezingsuitslagen, valt altijd op dat die of die de 'grote' winnaars zijn. Larie eigenlijk. Als 1op6 mensen(4zetels op 25 van Europa)voor de PVV van Wilders stemt, en 40% van de Nederlanders gaat stemmen...ben je dan een groot winnaar ? 'Je hebt gewonnen'. Bon. Toch maar even een brief schrijven aan de Belgische minister van binnenlandse zaken, die naar de toekomst toe verkiezingen vanaf de PC bij u thuis wil mogelijk maken. Heel progressief voor een liberale minister...ik kan hem ook het filosofisch verzet-referendum (onderaan platformtekst FV links vanboven blog) aanbevelen vóór dat we eventueel in één moeite achteraf zelf de ministers per project mogen verkiezen...maar dat zal misschien eerst aanslaan als de oude politiek en de oude economie er een complete puinhoop van gemaakt heeft.

  Heeft U uw keuze reeds gemaakt voor zeven juni ? Sandup comedian Nigel Williams wel, hij en een hele reeks BV's voegden hun naam op de steunlijst van de PVDA toe , dat was de 'kleine' partij met 3560 leden van de 'stop het politieke circus'-campagne, lijst 17., waar hij het over had. Nu had hij eens de kans om JLDehaene helemaal in te pakken, want hij kon in het jongstePhara-debat geen kant meer op met zijn blijven rond de geldvetpotten te draaien. Ook Geert Noels was er, hij gaat een vermogensfirma oprichten om U raad te geven hoe dat U uw gegantische vermogen dit maal moet beleggen om er niet te veel van kwijt te raken. Hij rekent op klanten van orde van grote van het koninklijk paleisfortuin. JLDen JMDD en chien JR van het rijkemansfeuilleton 'Dallas' waar men de Vlamingen vroeger aan verslaafde, toonden al duidelijk sympatie voor de man.

  Als de 17 succes heeft en dat zit er dik in als we bepaalde commentatoren zoals professor Carl Devos horen (“eindelijk heeft de ontevreden linkse kiezer de kans om zijn foertstem niet aan rechts te geven”) én een paar ex-buurmannen dat niet in politiek geïnteresseerd zijn, die me daar vandaag nog op wezen...zullen ze de samenwerking met de hopelijk aangegroeide linkerzijde van de SPA naar de toekomst toe, zeker verder gaan uitbouwen. Een voorbeeld zijn van hoe het ook anders kan dan het uitsturen van privé-dedectives en dergelijke meer, moet kunnen. Van de regio's weer één geheel maken...met dat geheel een eendrachtig sociaal Europa maken en daarna een eengemaakte wereld waar de Verenigde Naties beslissen welk land ze met ontwikkelingshulp gaan helpen en niet de NAVO over waar dat ze bombarderen gaan. Piloten die landen en hun bevolkingen bombarderen moet een anachronisme worden, iets compleet uit de tijd. Het parlement moet maar eens echt de politiek controleren dat ware interresanter voor de media...hiermee weer gecorrigeerd.

  Eén ding nog vergeten, er kwam een goudkleurig vliegtuig aan op Zaventem, vol arbeidersbewoners, zo wordt geschreven, van een wijk in Polen ergens, allemaal in nepgoud gekleed om de ondergang van het communisme(?), 20 jaar geleden te vieren. En ik die dacht dat 'communisme' een  soort futuristisch systeem was zonder loonarbeid en handel, alleen met produktie en distributie, nergens gerealiseerd, een utopie.  Dat beeld moest natuurlijk vandaag op de voorpagina van dé krant om sommige, gewone sociaalvoelende groene en rodere politiekers wat te kunnen duiden bij de kiezers.

  octo 05/06/2009 vrijdag

   

 • Toekomst en Verleden Stemrecht

  100_1046

  Toekomst en verleden van het stemrecht

  Velen onder ons gaan tegen hun zin of ongemotiveerd stemmen of foertstemmen of zijn vol twijfel en onbeslistheid. Waarom niet iedereen op 15 projectlijsten, ipv partijlijsten laten stemmen en de kandidaten rangschikken per project (ministerie), makkelijk te onthouden als 'ww.e.tt.g.e.vv.i.n.ggg' : werk,wonen, energie,telecom,transport,gezondheid,ecologie, veiligheid,voedsel, internationale betrekkingen,nieuw onderwijs, goederen,geld, gemeenschapsmandaten(de 'regering', de verkozenen uit alle projecten samen). Uzelf, partijlid of niet, zou volgens uw specialiteit kandidateren op één van de pojectlijsten.

  Een referendum met voor de kandidaten bindende programmapunten, voorafgaandelijk aan de verkiezingen, zou de eigenlijke verkiezingen best voorafgaan natuurlijk (zie link onderaan), of het wordt weer een potje bekvechterij tussen belangengroepen of een soort regionaal getwist.

  'Werk' zou ondermeer het luik 'sociale zekerheid' omvatten,'Wonen' met kandidaten van huurdersverenigingen, partijen, onafhankelijken, bouwondernemingen, eigenaarssyndicaten... De lijsten Energie (electriciteit,gas,water...), telecom, transport(spoor,bus,auto...)met specialisten ter zake, niet alleen uit die partijen die het gemeenschapsbelang achterop stellen. Het project 'veiligheid' zou ook 'justitie','politie' en een meer op ontwikkelingssamenwerking afgestemde landsverdediging omvatten, het project 'voedsel' zou de kandidaten uit de landbouwsector groeperen. Op 'internationale betrekkingen' veel kandidaten van Niet gouvernementele Organisaties(Oxfam...) en individuen uit andere met de miserie in de wereld begane groepen. Het project 'nieuw onderwijs' zou ook cultuur en media omvatten en breder dan het jongerenonderwijs alleen zijn. Het project 'geld' met kandidaten die voor een openbare bank zijn, zou dezelfde etische normen aan privébanken moeten kunnen opleggen. Het project goederen (produktie,distributie,normen) zou i.s.m. 'internationale betrekkingen' kunnen ijveren voor invoering van wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk en de creatie van één groep automobielproducenten die in functie van de vraag aan dezelfde ecologische voorwaarden produceert i.p.v.de sociaal nefaste, moordende concurrentie nu.

  Op die manier zou de kiezer echt bewust betrokken kunnen worden bij de inhoud van waarvoor hij kiest, niet alleen tot gewillig kiesvee van het populistisch opbod worden herleid. Geen gejammer meer tussen toppolitiekers over wie op voorhand minister wil worden, de bewuste kiezer bepaald dat wel even. Wiens naam vanboven op de lijst mag prijken...een stemming onder de kandidaten misschien, of nog beter, want minder manipuleerbaar...in alfabetische volgorde...en nog beter...,zoals gezegd, de kandidaten moeten zich houden aan de bij referendum goedgekeurde programmapunten (zie link helemaal beneden)

  Ook het verkiezingssysteem heeft al een lange weg, stakingen, betogingen, doden achter de rug en is op honderd jaar aanzienlijk geëvolueerd. Zonder de eisen van het Belgische werkvolk, zaten we nu nog met het cynskiesrecht of een meerderheid aan conservatieve krachten en neoliberalen in het parlement...ik kan U natuurlijk geen ongelijk geven wanneer U zegt dat dat nu ook het geval is...maar sommige verworvenheden , tellen ook mee, al komen ze telkens bij 'crisissen' zwaar op de helling te staan. De geschiedenis van verworven rechten begon bijna altijd eerst buiten het parlement, sociaal verzet dwong de 'vertegenwoordigers des volks' bijna altijd tot toegevingen, wie er ook regeerde. 'Amsab', archivaris van de sociale beweging heeft een bondig overzicht van de geschiedenis van het stemrecht op zijn site.

  http://www.amsab.be/amsab/algemeenstemrecht/meervoudig.htm

  Tot slot enkele eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum toe.

  overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie

  -per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen

  -geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap

  -verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren

  -wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen

  -zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...

  -afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' http://bloggen.be/conscience2008 octo 28/08/09 donderdag