de post

 • Warenhuizen Postkantoren?Boeren lijfeigenen?

  S5000048
   foto : man vóór kerk die in zuid-europa te koop staat...'wat zal de volgende bestemming ervan zijn, een edelstenenwinkel, een bank  of een 'voedsel voor de geest'-projekt ?  

  Grootwarenhuizen, Postkantoren ? Boeren lijfeigenen banken?enz

  Een deel van de private eigenaars van de Post, zet zijn zinnen nu ook op Carrefour. Het was nog niet dwaas genoeg om een stuk van de Griekse Post willen op te kopen. Nee, we doen lekker voort zoals de 'Belgische' banken vóór de val in Oost-Europa, toen er nog geld genoeg was om de banken aldaar te koloniseren. Heeft men nog niet geleerd dat bedrijven in stukken hakken en ze kopen en doorverkopen op termijn niet blijft duren ? Het kan niet blijven duren dat er daarmee meer te verdienen is dan met produktie of dienstverlening. Wil men via de huidige Postpolitiek tevens de kleine winkelier uit de weg ruimen ?

   Wie nog een leefbaar landbouwbedrijf wil, moet ofwel enige zoon of dochter zijn of minimum een miljoen of vijftig franken aan de banken lenen of als loonwerker werken. Een klein tuinbouwbedrijf is misschien 'beter' te doen als je de grond huurt. Ik wil maar zeggen dat het de kleine man, van de postman tot de kleine boer, de bedienden en arbeiders inbegrepen;extreem moeilijker en moeilijker gemaakt wordt om 's avonds het hoofd gerust neer te leggen.

   Terwijl ik dit schrijf marcheren in Londen duizenden in aanloop naar de G 20 top, tegen de pletwalsplannen van het op drift geraakte spekulatiekapitaal. Wat heeft men al niet over de kop geholpen ? Nationale luchtvaartmaatschappijen, de autosektor, de staalindustrie... . Voorlopig blijven de telecombedrijven buiten schot. Hoelang nog ? Begin jaren negentig barstte de it-bubble al eens op de beurs. Overnames worden meer en meer het begin van veel ellende en op de duur leidden ze tot prijsafspraken en duurdere produkten. Bij mijn weten zijn er nog niet al te veel maximumprijzen opgelegd door overheden.

   Het cultureel erfgoed, dat thuishoort in museums, gaat tegenwoordig vlot onder de hamer en verhuist meer en meer naar privéverzamelaars. Nog enkele jaren en kerken worden ook door supermarkten gekocht. Toch vreemd dat er wél nog miljoenen euro's voor kunstwerken neergelegd kunnen worden. Iets verder in de krant, lees je dan dat toen de pensioenleeftijd op 65 jaar destijds werd ingevoerd, de gemiddelde leefdtijd 64jaar en enkele maanden was. Nu men door gewijzigde omstandigheden soms veel ouder wordt, moet die naar omhoog als je de campagnes in alle dagbladen en de grote media wil geloven. De filosofische vraag stellen 'of het nu de bedoeling is dat we werken tot we bijna krom of gek zijn', moeten we maar meer van mens tot mens gaan stellen, de antwoorden zullen minder naar de zin van kranteneigenaars en hun hoge vrienden zijn.

   Het heeft geen zin en het is totaal smaakloos, oals sommige cabaretiers de huidige generatie politieke kopstukken denigrerend afschilderen en met onze landgenoten de Walen de draak steken. Het heeft geen zin in de ene of andere premier omwille van het goed ter tale zijn en andere kwaliteiten dé redder des vaderlands te zien...men moet zich degelijk informeren om achter de schermen van de beslissingen te leren zien. De planbureaus van de grote fortuinen en de megafirma's met omzetten groter dan die van Staten, krijgen altijd voorrang.

  De rekening wordt betaald door diegenen die uit de boot vallen, diegenen die van een loon of een bedrijf of bedrijfje leven moeten. Mekaar afzetmarkten afpakken en kapotconcureren vermindert de overproduktiecrisis niet, 'besparen' bij de consumenten ook niet. Internationale afspraken tussen producenten en distributie, tussen overheden, gelijke lonen in de industrie, wereldwijd, dat heeft al meer kans...MAAR DAT IS NU NET NIET HOET HET GROOTKAPITAAL TE WERK GAAT...op hun hebzucht staat geen rem en dat zal hen meer en meer zuur opbreken. In Frankrijk werd onlangs een pharmaceutisch bedrijf dat nog nooit verlies maakte, bezet, wegens het ontslag van een hondertal mensen...men was het doorverkopen en herstructuren om de winst moe. Wie kan de proleten van deze tijd kwalijk nemen dat ze eens 'foert' zeggen ?

  Octo 28/03/09