crisis

 • Opgepast,ze komen terug uit vakantie !

  100_1611 (2)

  foto filoview : de wereldbevolking, verder gewurgd door de oude taktieken ? we mogen  er ons botten niet aan vagen !Kop omhoog en alle superhebzuchtigen der aarde :sit on it !

  Opgepast, ze komen terug uit vakantie

  Niet de kinderen, maar onze politiekers.  Gedaan met de rust tussen Walen en Vlamingen, Brusselaars…de communautaire stokpaardjes gaan weer bovengehaald worden.  Dra zullen de woorden ‘afbakenen van bevoegdheden’ en ‘niet benoemen van burgemeesters’ weer door de huiskamers schallen en zullen we weer grote delen van ‘hoe het met de staatshervorming’ zit, in de krant van miserie moeten overslaan…zo kotsbeu als die aanslagen zijn we al die onzin aan het worden.

  Al hebben we afgelopen verkiezingen dan wel in meerderheid bewezen dat we er eigenlijk weinig van begrijpen, sommigen verwachten wel een, ieder jaar, als hete herfst aangekondigde sociale tegenwind. Als die tegenwind zich dan gaat baseren op de enkele schoonheidscorrecties die de vakbondstoppen traditioneel voorstellen dan zullen de ceo’s van banken en multinationals op hun in de watten gelegde oren kunnen slapen. Met handen en voeten zijn we gebonden aan een systeem dat draaiende moet worden gehouden op basis van steeds meer prestaties op steeds kortere tijd…en liefst met zo min mogelijk mensen.  Die laatste veldslag is weer door het grootkapitaal gewonnen, want miljoenen mensen wereldwijd, verloren hun baan ‘dankzij’ de op de beurzen begonnen crisis.  Waarschijnlijk heeft men berekend dat na al die door de crisis ‘noodzakelijke’ herstructureringen nu weer meer winsten te rapen zijn. Waarschijnlijk komen investeerders weer vlugger aan geld, want de banken zien hun winsten weer groeien.  Met het geld dat ze nu onder staatswaarborg zelf beleggen, rapen ze enkele procenten, terwijl de spaarders een precentje toegeworpen krijgen. Tien jaar ging de crisis duren, schreef men onlangs nog.

  Ook op mondiaal gebied maakt men prognoses. Binnen een paar decennia zouden we met 9 en niet meer met 6 miljard zielen zijn.  Heeft men berekend dat er enkele condoomfabrieken gaan sluiten of zo ? Nee, men baseert zich op de te verwachten koopkracht van het onderontwikkelde deel van de wereld en op hetgeen ons geweldige  vrije markt systeem voor die mensen zonder koopkracht in de voorbije decennia verwezenlijkt heeft…en men verwacht meer van hetzelfde voor die mensen die hun kinderen als een soort pensioen zien en geen budget voor voorbehoedsmiddelen hebben.  Daar houdt men zich mee bezig in plaats van deftige plannen te maken en de vleugels van de grote protagonisten van de graaicultuur te kortwieken of van al die supergrote bedrijven internationaal overheidsbezit te maken.

    Ooit sprak ik met een paar mijnwerkers die in de ‘golden sixties’-jaren verplicht waren van tijdens hun pensioen wat bij te klussen, ‘ge zou van minder socialist, maar dan echt socialist worden als ge ziet hoe de wereld in mekaar zit’, hoorde ik hen al eens zeggen. Als ik daaraan terugdenk en ik alle werelduitdagingen en mogelijke gevarensituaties voor de mensheid eens op een rijtje zet…daar is inderdaad in te komen.  Massale verspilling en tegelijk massale onderbenutting van de voorhanden zijnde mogelijkheden.  Enorme tegenstellingen in rijkdom. Schaarste en onderbenutting van het productieapparaat. Werkloosheid en stresstoestanden op het werk.  Een groot deel van de productie die ten dienste van het oorlogsvoeren staat…enz… . Al is Bertold Brecht een gehuldigd kunstenaar, over de implicaties van wat de man vertelde, ligt een deel van de culturele wereld al lang niet meer wakker. En ons journaal ?  Vandaag had men het geluk dat Ted Kennedy doodging om daarover lang uit te weiden en dan tante Trees van Justitie nog en een paar bandietenstreken of een gangster dat niet meer buiten mag gaan pissen waar hij wil…en de zaak was weer ver bekeken.

  Daarom, heeft U zin in meer :

  Over hoe rijk steenrijk is bijvoorbeeld : http://hqz591.skynetblogs.be/post/7228182/jochei-de-crisis-is-voorbij

  Of over hoe het kunstmatig geschapen Koerden-vraagstuk in Turkije in mekaar zit :   http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/08/26/koerden.html

  voor de rest van het wereldnieuws kan je naar de internationale linken van een deel van mijn linken die zich meer en meer in progressief pluralisme met mekaar kunnen vinden...is er dan toch nog hoop voor dit vaak vies planeetje?

  gastad : http://boestpoetry.blogspot.com/

  cultureel evenment

 • Verontrustende Toestanden en Hoop.

  filmpje :

  Louis De Wijze, Auswitch overlevende, overleden in Nederland. Het ging toen enorm slecht met de economie in de jaren dertig,(sommigen beweren dat de crisis nu even groot is, of dreigt te worden)...en het werd oorlog toen. Voor miljarden is er na de 2de  wereldoorlog twee nooit verbetering gekomen en miljoenen kwamen na die oorlog nog altijd door fascisme en oorlog om...vaak geholpen door die grotomachten die zich nu nog altijd de kampioenen van de democratie noemen.

  Verontrustende Toestanden en en hoop.

   Het zat er al een tijdje aan te komen, bij overname van Opel zal men het bedrijf in België misschien wel laten uitdoven. De beurs en de aandeelhouders dicteren nog altijd zonder veel overheidsbemoeienis wie werkt en wie hoeveel verdient en wie best werkloos is. Internationale aanpak van de crisis...?

  In de vrijhandelszones van de Dominicaanse republiek is 65% van de arbeiders werkloos geworden.Ze hadden al maar een minimumloon van 150euro. De vakbonden vragen peulschillen in plaats van de lonen internationaal af te spreken. Het leger van Honduras bereid zich voor op de aangekondigde mars van president Zelaya naar het land. De sociale bewegingen zijn er momenteel aan het staken, internationaal spreekt men raar genoeg niet van afdoende maatregelen tegen de coupplegers.


  In Zuid-Afrika zijn er rellen uitgebroken, mensen zijn het beu om op een verbetering van hun vaak miserable levensomstandigheden te wachten. Een omwenteling die alleen gelijke burgerrechten impliceert is niet voldoende. Het afdwingen van meer economische democratie zal de agenda van de toekomst moeten gaan bepalen. Op de zwarte markt in Caïro worden nieren voor 100.000euro verkocht, donors krijgen 1800 euro. Oxfam becijferde dat Afrika, bezuiden de Sahara in de toekomst door de klimaatsverandering pakken minder maïs zal kunnen oogsten. Afrikaanse boeren zouden meer gebaat zijn met organische landbouw (biologische bemesting) en zo op termijn hun opbrengsten kunnen verhogen en gezonder eten. Vaak zijn het de kleine moestuintjes die de honger er weghouden, zonder gif, kunstmest en genetisch gemanipuleerde zaden. Ook op gebied van export zou er een markt voor deze produkten zijn.Zo zijn er nog tal van voorbeelden op de MO-link te vinden. Overal waar dat een logische oplossing voor is, ligt het politieke verlengstuk van de economische grootmachten dwars.

   

  Ondanks alle euforie met betrekking tot de economische groei van India, blijkt bij nader onderzoek hoeveel massa's mensen ginder uit dat elitair bootje vallen. Net als in Pakistan, Indonesië en nog een pak andere Aziatische landen, had de situatie er nu heel anders uit gezien indien vooral in de tweede helft van vorige eeuw niet overal massaal jacht werd gemaakt op die mensen en groeperingen die los van de plaatselijke elites en godsdienstige en nationalistische opdelingen, in de eerste plaats voor meer welzijn en welvaart opkwamen. Hun fout was het van teveel met dergelijke bewegingen samen te werken en zodoende vooral door het Britse Imperium 'uitgeschakeld' te worden. Een uitgebreide artikelenreeks daarover, vindt je deze week op de lsp-link. octo24/07/09

 • Arbeiders zetten VB-Dewinter op zijn plaats!film

  bron : youtube-lsp

  Veel geslaagder dan veel theoretische betogen, is de aanpak van enkele arbeiders uit het havengebied. De euro van veel mensen begint te vallen. De ergste systeemcrisis sinds de jaren dertig vorige eeuw begint zich meer en meer in verontrustende cijfers te vertalen. De massale overheidsschuld dwingt regeringen digitaal geld in omloop te brengen, te nationaliseren, mensen thuis te zetten met werklozensteun, ja zelfs met een gedeeltelijk inkomen. In Frankrijk uit voormalig presidentskandidaat De Villepin de 'vrees' voor een nakende revolutie. De jongerenwerkloosheid zit overal in de lift en zou wel eens de motor kunnen zijn voor onlusten in plaats van een politiek omkaderde reactie mét uitzicht op verbetering van de levensomstandigheden. 

  Het Europees model van een ééngemaakte markt begint te haperen door de aparte nationale maatregelen tegen de crisis. Extreem-rechts in de nationale en Europese parlementen hoopt te scoren op de nakende puinhopen van de crisis, waarvan sommigen, ondanks hier en daar een positief bericht,denken dat de gevolgen ervan na de zomer weer crescendo en in de verkeerde richting zullen evolueren. Als het populisme al ergens zal worden ontmaskerd, zal dat meer door sociale actie dan in de parlementen gebeuren, getuige daarvan het filmpje van de lsp-blog. Vakbonden en partijen vergeten al wel eens dat het echte gezonde verstand bij het meest bewuste deel van hun basis zit. Of dat al in het parlement is vertegenwoordigd ? Blijkbaar zal de economie nog harder aan de politieke boom moeten gaan schudden voordat de sociale betrachtingen van de wereldbevolking de politieke scène meer gaan domineren.  In een logischer poll-en verkiezingssysteem zat er tenminste al één SPA-rood figuur in één van die vele parlementen van ons en met wat meer linkse eenheid nog wel een paar andere sociaalvoelende idealisten, die zich nog niet door de molen van immer stijgende economische en onecologische groei laten vermalen hebben.  

  Indien onderstaande analyses in de volgende linken kloppen, zullen er meer en meer antwoorden...en hopelijk ook geörganiseerde antwoorden van mensen uit de basis komen. Vooral de minstbedeelden aller landen, kijken er naar uit.

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/07/15/europa.html

   

   octo 16/07/2009 donderdag

   

   

 • Verrassende onthullingen in docufilm over crisis

   

  Verrassende onthullingen in nieuwe docufilm over crisis

  Coming soon einde maand : Boeiende docufilm:'Let's make money' van de Oostenrijker Erwin Wagenhofer ! Drie jaar geleden startte de man aan zijn film, de timing van toen tot nu zat mee. Al de belangrijke financiële, niet-fictieve personages met wie de man sprak, hadden de crisis zien aankomen. Niemand deed er wat aan. “Het was alsof je tegen 200km in een auto door een buurt raast, hoe langer je dat doet, hoe groter de mogelijkheid op een ongeval”zegt de regisseur in een interview. Men wist dat het fout ging lopen en dat de Staten wel voor de schade zouden dokken !!!(bron :interview 'tagesschau' via item Kanaal Z)

   

  De hooggediplomeerde mensen die in de grote financiële centra werken, produceren eigenlijk geen geld in de economische betekenis. Ze proberen geld voor de kapitaalkrachtigen laten te werken. En daar zijn onder andere 'hedgefondsen' en uitbuiting mee gemoeid. De werkelijke economie, het produceren van goederen, heeft er nog weinig mee te maken. De film volgt een aantal 'aasgieren' uit de bankwereld en brengt ons hun uitspraken : “de beste tijd om te kopen is als er bloed op de straten is”. Wanghofer toont ook aan dat deze mensen in het verdedigen van een onmenselijk systeem er vaak niet gelukkiger mee worden, vaak kennen ze burn-outs en er is veel druggebruik in de milieus van zij die niets ontzien om 'zaakjes' te doen. Tijdens het draaien van de film viel op dat de mensen die via het systeem in aanraking kwamen met armoede beter gezind waren dan diegenen waar dat het grote geld zat. De filmmaker verwacht dat de reddingspaketten voorlopig aan de kapitaalkrachtigsten ten goede gaan komen...maar dat een nieuwe cyclische crisis op komst is.

   

  Wagenhofer stelt zich duidelijke vragen : “is het de enige zin van een samenleving ononderbroken steeds meer 'geld' te moeten produceren om te kunnen blijven 'groeien' ? 'het drama van onze samenleving is dat de slimste koppen uit de maatschappij gebruikt worden in funktie van het vermeerderen van 'geld' en niet om de problemen op te lossen.”

  We weten eigenlijk niet wat er gebeurdt met het geld van onze pensieoenfondsen of verzekeringen.

  Kernboodschap van de film is ook nog dat banken terug gewoon dienstverlenende instellingen moeten worden die er voor de mensen zijn, niet voor allerhande hocuspocus met geld. Banken moeten ons kunnen vertellen wat ze met ons geld aan etische dingen doen...en wij moeten niet gewoon tevreden zijn met de opbrengst van dat geld, ten koste van het algemeen welzijn. Het niet meer pikken ook dat geld in rook opgaat door al dat geknoei. Weer een reden om rechtvaardiger te taxeren. De vorige film van Wanghofer ging over de levensmiddelenmarkt “We feed the World”.Even googelen en je krijgt soms verschrikkelijk ware resultaten !

   Let's make money :

  http://www.youtube.com/watch?v=Iuokg7TFgeU

  octo 24/06/2009 almost donderdag

   

   

 • Lugubere beelden en bewustzijn.

  15mei09europese manif 068

  Lugubere beelden en bewustzijn

  Op Canvas gisteren, na de originele lofzang van Stijn Meuris over de cirkel van sterfelijkheid en geboorte van mens en cosmos,  kwamen de antipodes van onze gedeeltelijk heerlijke wereld aan bod, via de docu over leven en werk van James Nachtwey, oorlogsfotograaf. http://www.jamesnachtwey.com/   De wereld zal in 2012 of in 2029 niet vergaan, we moeten ons met het optimisme van onze positieve moed wapenen, ‘het leven’ leren begrijpen aan de hand van het verleden, maar ‘leven’ zullen wij en de generaties na ons altijd in functie van een luguber-vrije toekomst moeten doen.

  Al van voor Vietnam vorige eeuw, smeden door ons verkozen machtigen der aarde ongelofelijke complotten om hun geldgewin -de -luxe veilig te stellen, telkens de cyclus van opbloei en neergang van een economische cyclus totaal in een impasse raakte. Zoals een Jacques R.Pauwels in zijn boek ‘de mythe van de goede oorlog’ uitgebreid uitlegt. Zelfs de oorlog zelf staat in het teken van industriële gewin, niet alleen in dat van het innemen van machtsposities.

  Voor wie eens een ander klok wil horen over de ‘crisis’ vroeger, nog van vóór de eerste wereldoorlog : In de crises breekt een maatschappelijke epidemie uit, die voor alle vroegere tijdperken iets onzinnigs zou hebben geleken - de epidemie van de overproduktie. De maatschappij ziet zich plotseling in een toestand van tijdelijke barbaarsheid teruggebracht; een hongersnood, een algemene verdelgingsoorlog schijnen haar van alle bestaansmiddelen te hebben afgesneden; de industrie, de handel schijnen vernietigd”(uit Manifest).  Indien er niet kan teruggekocht worden wat er is geproduceerd (zeker niet door de armste landen) en een verdere uitbreiding van de afzetmarkten daardoor onmogelijk wordt, is ‘kredietverstrekking’ dan een oplossing of verergert ze het probleem op termijn alleen maar,met stagflatie,(een combinatie van recessie en inflatie), als gevolg. Zijn ‘bezuinigingen nog een oplossing ?  Ze maken het koopkrachtprobleem alleen maar erger en de overproduktie groter.

   

  Journalisten van de Belgische Afdeling van de krant ‘Internationalisme’ zien in de huidige crisis het gevolg van een reeks ononderbroken economische wetmatigheden.:”Wat is het voornaamste middel dat de staat gebruikt om te proberen het op hol geslagen paard van de crisis in te tomen …minstens in de centrale landen? De ervaring toont ons dat dit middel het stelselmatig teruggrijpen naar krediet is. Dankzij de schuldenlast, die in enkele jaren tijd een bodemloze put is geworden, hebben de kapitalistische staten een kunstmatige markt gecreëerd die min of meer een afzetmogelijkheid biedt voor een groeiende overproductie. Gedurende veertig jaar is de wereldeconomie erin geslaagd een verlammende ineenstorting te vermijden door haar toevlucht te nemen tot steeds massalere schulden”… .

  Een mens zou zich beginnen afvragen waarom men de lonen niet internationaal per beroepscategorie standaardiseert en misdadige speculatie en moordende concurrentie strikte regels oplegt…Zo niet zouden gigantische bedrijfstakken wel naar failliet en nationalisatie kunnen evolueren en wij hier op zijn zachtst gezegd, de broeksriem moeten dichtsnoeren,(wat de economische situatie nog zou verergeren) terwijl anderen in armere landen het nog erger zouden te verduren krijgen. Gaan we hen aan een paar euro per dag laten verder creperen ?  Of zijn we na al die oorlogen en miserie ter wille van goden of geld of wat nogal, reeds rijp genoeg om gewoon te produceren en verdelen zonder loon en handel tot eenieder menswaardig leven kan en we geen steeds stijgende massaconsumptie meer nodig hebben om een alternatief economisch systeem in leven te houden ?

  Octo 20/05/09 woensdag