congo vs eu china imperialisme

 • Voor de oorlogsdoden na Allerheiligen.Congo.

  Het rommelt weer langs alle kanten in de door oorlogsstokers geleide wereld. Syrië werd aangevallen, waarschijnlijk om het in een oorlog te provoceren, zo vlak voor de US-presidentsverkiezingen. Kwestie van de misplaatse patriotische gevoelens voor ‘oorlogsheld’ McCain te laten stemmen.  De lijst van landen waar men mottige dingen laceert, is lang. Congo bijvoorbeeld.

  Oost-Congo bijvoorbeeld. Wat we over het algemeen te horen krijgen is dat het conflikt gewoon over de oude vetes tussen Hutu’s en Tutsis gaat. De eersten werden vóór de genocide in Rwanda door de door het Franse kolonialisme gesteunde ondernemingen de hand boven het hoofd gehouden, de veelal slankere Tutsi’s kregen hun militiaire en andere steun van de  US-havikken rond hun kuiken ‘Bush’.  Het leger van president Kabilla  jr zou dan weer  wapens en steun  krijgen van de Chinese regering , die zich tot grote infrastruktuurwerken in Congo heeft geëngageerd, in ruil voor grondstoffen.  Dus, dat beloofd weer bloederig te worden.  Een tijdlang hebben velen onder ons gehoopt, dat de Chinezen de Congolezen er bovenop zouden krijgen, nadat  het Westen dit decenialang beweerde van te doen.  Benieuwd  of de VN via de Europese Comissie nu versterkingen naar Congo gaat sturen.  Totnogtoe hebben de VN-troepen niet ingegrepen om de marionetten van de US-gezinde ondernemingen tegen te houden…ah nee, er moest een rondje Chinezen pesten worden geörganiseerd blijkbaar.  Eigenlijk zouden deze hoge heren liever die door Rwanda  gesteunde rebellenleider in Kinshasa zien, zoals ze liever de Congolese verkiezingen in het voordeel van een van de erfgenamen van Mobutu hadden zien verlopen.  Toch hopen ze in feite van de gevechten te stoppen in  Goma en daarna  met Kabilla jr, via diplomatieke wegen wat extra kontracten van Congo binnen te halen.  Grondstoffenhonger en ongebreidelde winstperspektieven in een slinkende afzettenmarkt, bepalen de dodelijke agenda die men voor de gewone mensen in petto heeft.  Onze grootste media vertellen ons daar zeer weinig over.  We zijn de chaotische beelden die ze ons met weinig achtergrondcomentaar sturen, al zo gewoon, dat we onthouden dat die mensen ginder toch niet beter kunnen en altijd ruzie maken.

  In ons Belgisch parlement gaan al stemmen op om de wapenleveringen van China aan Congo te verbieden…waarom heeft men dan niet tegen de wapenleveringen van Uncle Sam aan Rwanda geprotesteerd ? Waarom werd in dat parlement van ons de betrokkenheid van de Franse politiek t.o.v. de Hutu-regering  destijds, niet aangevallen ?  De gewone Congolees, de dag van vandaag, is slachtoffer van al die verdoken vormen van buitenlandse agressie en moet ook nog eens op zijn hoede zijn voor zijn eigen, vaak niet-betaalde Congolese soldaten.  Hij mag de mijnen in om te werken in die of die gebieden die die en die grondstoffen opleveren, de opbrengst gaat naar de lokale krijgsheren en lokale handelaars.  Misschien, als hij de situatie al doorheeft, hoopt hij op een overwinning van het Congoleze leger en op Chinese infrastruktuurwerken…maar hij zal zich onafhankelijk van al die imperialistische krachten moeten organiseren, als hij zijn lot beteren wil.  Ooit ontmoette ik twee oudjes van ginder, man en vrouw, van ergens in een rustig dorpje waar ze hun groenten teelden enzo.  Nooit vergeet ik hun met  ouderdomsrimpels versierde gelaat, de rust, de wijsheid en vredelievende gelatenheid zelve.  Hun  nakomelingen zullen zo’n mensen in ere moeten herstellen en zich ontdoen van de kwalen uit het verleden die sommigen van hen die zich onze leiders noemen over hen willen blijven uitstorten.

  Hun lot wordt hier ook door ons bepaald als wij gaan stemmen. Ons lot natuurlijk ook.  Onze premier gaat handjesschudden in Oekraïne en zijn steun toezeggen voor een eventueel NATO-lidmaatschap op termijn…terwijl de regering ginder schrik heeft van een referendum hierover…de mensen ginder willen ginder niet bij de NATO, da’s maar een oud ideetje van de Bush-ploeg.  Nog niks geleerd van Georgië…van toen we bijna in oorlog waren omdat dat land bijna in de NATO was geraakt.  Al maar goed dat ‘we’ uit Irak weggebleven zijn.

   Niet kiezen voor slippendragers van imperialisten en weten wie ze zijn en waar ze zitten, is een goede stap op weg naar een minder gevaarlijke wereld.

   octo