congo imperialistische strijd

 • Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer

  Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer

  Ook die mensen in Oost-Congo gezien, met rijstzakken van de voedselhulp op hun rug, zigzaggend tussen de kogels ? Hoeveel decennia van vergaderingen op topniveau zonder menselijk nivo, denken de heren van de herverdeling van de rijkdom naar boven toe en de oorlogsstokerij achter de schermen, nog nodig te hebben om iets ten gronde aan de situatie van de mensheid te veranderen ?

  Wat zou er op de geheime voorbereidingen van die geheime vergaderingen besproken worden ?

  Talloze landen produceren de wapens en munitie die mensen hun dorpen en steden uitjagen.  Aan oorlog wordt dik verdiend en daarbovenop wil men dan nog meer verdienen door de ekonomische invloedsfeer van Staten en bedrijven uit te breiden.  Nu men in het oude Europa geen oorlogen meer voert, neemt men de stakkers elders als kanonnenvlees.  Al diegenen die wereldwijd in wapen -en munitiefabrieken werken zouden in een gezamenlijke internationale aktie hun ondernemingen moeten bezetten en de reconversie ervan eisen. Ze wezen gewaarschuwd, hoe minder er in andere sektoren te verdienen valt, hoe meer geld men in de militaire sektor zal pompen…wat de geschiedenis al voldoende bewezen heeft.  Er zijn belangrijker dingen in het leven dan zo maar om ’t even welke werkzekerheid, zeker als het gaat over het soort produktie waarvan je weet dat ze dient om mensen af te slachten en hele gemeenschappen te ontredderen.  

  Banken en bedrijven kloppen alle dagen meer en meer om staatssteun aan…geen probleem… . Heropleving van militaire strijd wordt ook altijd gevolgd door onderhandelingen. Wat zou er toch op de voorbereidingen van zo’n topvergaderingen worden besproken ?  ”Hier het geld en nu braaf zijn en alsmaar goedkoper produceren dan in het buitenland. “ “Ah, jullie hebben een probleem in Congo omdat Chinese bedrijven er vele contracten binnenhalen ? Geen nood, als de president ginder niet van koers veranderen wil, hebben we nog wel een rebellenlegertje achter de hand, dat mag iets kosten, ja…nee, nee, vadertje Staat betaalt wel”.  “We gaan echter eerst met die Congolese president Kabilla onderhandelen, hij zal wel inbinden of we laten viavia de wolven van Nkunda weer echt los.  Trouwens de UNO-troepenmacht mag de rebellen van den Bush en den Brown voorlopig niet teveel in de weg leggen. Wat ons voorlopig wel goed uitkomt. Laat het volk maar wat met stenen naar de UNO-troepen gooien, dan reageren ze zich wat af. Of het Congolese leger de rebellen niet kunnen terugdrijven ?  Ben je gek, dat de Chinese staat dat leger maar betaalt, we hebben in de Rwandese legers ook al genoeg geld gestoken toen Mobutu ten tijde van de Hutu-overheersing in Rwanda meer andere, dan de  belangen van onze bedrijven begon te dienen. Als het even meezit kan dat Congolese leger dan toch die opmars van de Angelsaksen stoppen, anders valt er daar weer jaren weinig te verdienen.  Op die Hutulegertjes in Congo moeten we niet meer rekenen denken we…dat zijn echte bandietenbenden geworden die sommige mijnen alleen onder hun controle willen. Wat zeg je ? Ja, dat willen wij ook, maar dat is iets anders natuurlijk.  Nee, die Maymay’s kunnen we niet vertrouwen, die hebben nog meegevochten met Lumumba, die de Congolese grondstoffenrijkdommen nationaliseren wou…te gek voor woorden natuurlijk, maar die eerste minister hebben onze voorgangers dan toch handig naar de andere wereld geholpen.  Oh, ça va s’arranger vous verez”.  

  De bankwereld werkt zich de nationalisering in, de strijd om grondstroffen en contracten laait hoog op. Stillaan tijd om de koek op een rationale en eerlijke manier te verdelen, voor al die dingen zich, zoals via de financiële krisis wreken. Mogen wij dan niet ook de droom hebben dat de mensen van Oost Congo en elders in de derde wereld met al de levensblijheid hun eigen met hun kinderen in vrede hun akkers mogen bewerken en de opbrengst van hun grondstoffen eerst hun achterstand ten goede komen mag ?                     octo