complottheorieen

 • OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS

   

  Opgepast voor Internetfabels !

  Via m'n artikel 'Michael Moore's waarschuwingen' kreeg ik een aantal reakties die ver afweken van de oorspronkelijke bedoeling van dat artikel, namelijk de huidige stand van zaken in de VS-presidensverkiezingen belichten. De film 'Fahrenheit 9/11' speelde ook een rol hierin. Ging het in die film nog om een nogal realistische inschatting van wat niet onmogelijk zou kunnen zijn, ondertussen zijn er een pak complottheoriën bijgekomen. Bovendien proberen een aantal groepen en mensen via al die complottheoriën de meest fiktieve tot bizarre wereldvisies te slijten, gebruikmakend van een aantal werkelijkheden die ze dan op hun onderliggend wereldbeeld metsen.

  In tal van internetfabels heeft men het over 'de nieuwe wereldorde'. Inderdaad, het is een oud zeer dat grote imperialistische mogendheden snode plannen hebben om in het voordeel van hun kleine elites hun invloedssfeer zo veel mogelijk uit te breiden. Ik weet niet hoe ze het geflikt hebben, maar diegenen die de in politieke diskussies gebruikte term 'de nieuwe wereldorde' in hun promotiemateriaal gebruiken, zijn er in blijkbaar in geslaagd al een zekere aanhang uit de internetsferen te toveren door al die complottheorieën en de nieuwe wereldorde te verbinden met wat zij 'occulte bloedlijnen' noemen. De machtigste mensen uit de politiek, de zakenwereld, de media, de militairen...zouden volgens deze bloedlijnen al duizende jaren de wereld regeren...ja wadde...gevaarlijke uitspraken, die in hun uiterste konsekwentie tot etnische zuivering kunnen leiden, als je 't mij vraagt.

  Men misbruikt de bevindingen van de Summerische kleitabletten in het oude Irak van vroeger om te gaan beweren dat 'goden van een andere planeet' in de tijd van de oudste beschavingen alhier hun kennis naar hier zouden hebben gebracht en zich met mensen zouden hebben vermengd tot een soort hybride soort...die voortaan voorbestemd was om te regeren...hoe dicht kunnen we nog bij de paranoia en het fascisme geraken ? Op te maken uit sommige enthoesiaste reakties van goedgelovige mensen uit een heel pak landen, zijn die mensen doodsbenauwd voor wat volgens hen nog allemaal komen moet: de wereld één natie, één valuta, één leger (en op de duur geen meer), daar kan niemand tegen zijn zou je zeggen...maar volgens de theoretici van deze zogezegde buitenaards-menselijke machtsstruktuur in wording zal de mensheid dan tot slaaf gemaakt worden.

  De hele wereld is volgens hogergenoemde visionairen al in handen van die geheime genootschappen...natuurlijk zijn er geheime genootschappen van supersuperrijke gangsters met overal op de juiste plaats hun invloeden...maar doe de internetwereld en daarbuiten tochniet geloven dat die dan te maken hebben met wezens die van een menselijke vorm naar een reptielenvorm kunnen mutueren en weer terug. Natuurlijk is dat best grappig als je president Bush in een cartoon als reptiel naast zijn vrouw in bed kunt voorstellen...maar al dat fake fabelachtig gedoe speelt juist in de kaart van al diegenen die niet liever hebben dan dat mensen die op een ernstige en eerlijke manier met de huidige machtspolitiek van de blokken bezig zijn, in het hoekje van de mensen 'die ze allemaal niet meer op een rij hebben' worden geduwd. En dat is nu net de bedoeling van dit hele science-fiction circus denk ik.

  Ik weet het, ik weet het, nu ga ik reakties krijgen van 'weet jij dan niet dat wij op termijn naar de toekomst toe allemaal een chip gaan ingeplant krijgen'...en ja ik weet dat dit al op zeer kleinschalig vlak al gebeurd en dat daar al geld mee verdiend wordt. Dat daar reaktie tegen komt is normaal, maar dat een woordvoerder van één van die groepen achter die buitenaardse bloedbanden-theoretici gaat staan en andersom, dat is pas een gevaarlijke mix van fiktie en werkelijkheid. Deze wereld is nog niet gek genoeg zou ik zeggen...dat moeten we er weer bijnemen...filosofisch verzet blijft dus geboden.

  octo