communautaire

 • Kakelen en vierkante eieren leggen.

  Ach Mens ! We zouden een voorbeeld kunnen zijn als land : hoe meerdere gemeenschappen samen kunnen leven zoals in Zwitserland (leuk dat een Zwitser de Ronde van Vlaanderen won). Tien provincies in dit Belgenland, met de nadruk op Belgen.  Wil er een franstalige partij een lijst neerleggen in Vlaams-Brabant, waarom niet ? Met vijftien ministers voor alle Belgen moet ook kunnen, heeft ooit gekund, is het een Nederlandstalige minister voor onderwijs bijvoorbeeld kan hij zich laten bijstaan door een Franstalige adjunct. Nog beter, laat ons de ministers en hun voornaamste programmapunten rechtstreeks verkiezen per project : wonen,werk,telematica,transport,energie,financiën, gezondheid,landbouw,onderwijs,veiligheid,milieu,... nadat de kiezers zich per referendum hebben uitgesproken voor de voornaamste eisen per project (zie link naar 'internetverkiezingen). Dan zouden de verkozenen gewoon de programmas te dirigeren en uit te voeren hebben in plaats van mekaar stokken in de wielen te steken om de haute finance na de verkiezingen toch maar het beste van dienst te kunnen zijn.

  Handiger dan al die kibbelende partijen die na de verkiezingen toch weer moeten overeen komen dat er niet overeen te komen valt.  Geen wonder dat er vierkante eieren gelegd worden als men alles overburocratiseerd.

  Heel de federale structuur lijkt wel opgezet om zoveel mogelijk mandaten te kunnen uitdelen aan de politieke vrienden (met 65 of zo zijn ze nu al die samen onze regeringen vormen). Ze hebben zelfs in de tijd VTM uit de grond gestampt in het kader van de vrijheid om zo veel mogelijk mensen mogen dom te houden ten kostte van de algemene ontwikkeling die de VRT minder en minder gaan dienen is. (mijn ekskuses voor de positieve dingen die er op die en andere zenders soms toch te vinden zijn). Hebben wij behoefte eigenlijk aan een weerbericht met "Vandenborre, U heeft goed gekozen" en al die andere reclame en letterlijk criminele of snobistische feuilletons en 'spelletjes' ?       Zou het niet beter zijn de blik op de echte wereld te richten en te zien wat daar nu in feite aan de hand is ? Ook daar kan via een telematisch referendum inspraak over worden geörganiseerd.

  Men sleurt voornamelijk mensen voor de camera die komen uitleggen dat het toch wel erg is met anderssprekenden die in hun gemeente komen wonen, zelfs de buitenlandse omroepen die hier reportages komen maken, lijken dit spelletje mee te spelen om er aan de studiotafels eens kunnen mee te lachen.

  Uit schrik om een parlementaire stemming en uit electorale platte overwegingen laat men dan zijn eigen regering vallen en 's anderendaags begint de soap opnieuw op basis van het feit dat iedereen toegeeft dat er eigenlijk niet meer aan uit te kunnen is aan die toestanden die ze zelf hebben ontwikkeld. 

  De modale mens ondergaat dit alles via de kijkkastjes en kranten en zien de meesten onder hen nog wel de absurditeit van ook een buitenlands bericht als dat van gisteren bijvoorbeeld : " tegen 2025 moet de grootste energieverbruiker (het US-leger) voor een aantal procenten minder gaan verbruiken door bommenwerpers en ander onzinnige produkten die gaan vliegen of werken op alternatieve energie,... . Wat een hoopvolle vierkantige visie op de toekomst van de mensheid !

  Misschien kan men de Vlaamse leeuw vervangen door een hen...zou veel productiever zijn en samen buiten lekker scharrelen en gezonde ronde eieren leggen...tof...maar ja er zijn nu eenmaal een minderheid hanen en hennen die altijd maar vinden dat ze te kort gedaan worden...terwijl niet de taal maar de haute finance dat regelt. Spijtig maar belangrijk detail...die minderheid is aan de macht.

   

  octo 23/04/10