collectieve

 • Nederlanders doen het woensdagsmorgens.

  Welk kind, welke coalitie gaan ze verwekken ? Hun heilige peilingen en hun TV-programma's zijn in hetzelfde bedje ziek als die van de zuid-Nederlanders in Vlaanderen...ze schuiven rechts en populisten naar voren en maken van thema's als bezuinigingen geweldige afleidingsmaneuvers om eindeloos over te kibbelen, terwijl de geciteerde bedragen gewoon moeten dienen om de beurzen gerust te stellen. Zelfs de VS regering is tegen besparingen in Europa...schrik voor recessie en verkoopcijfers. Zelfs in China heeft men begrepen dat men de producenten in de moderne werkkampen ginder  beter moet gaan betalen,...de motor van het kapitalisme mag immers niet stilvallen...superconsumenten en superproducenten tot zo kort mogelijk voor de dood, moeten we worden.

    Vorige verkiezingen in Nederland, achtte de Nederlandse PVDA het nodig om met de rechterzijde in zee te gaan in plaats van met Groenlinks en de SP iets anders uit te proberen. Een door toegevingen van de SP een iets socialer manier van besparen misschien ? Wie weet. De media hebben de rol van Nostradamus overgenomen...ze bellen 1000 mensen op of organiseren stemtesten waarbij ze de partijen met kritiek op het systeem uitsluiten en maken hun eigen helden die ze desnoods in spelprogramma's promoten en trekken aldus de kar van het soort politieke discussies die eigenlijk te herleiden zijn tot intelektuele burenruzies. Daarbij komt men tot de gekste conclusies, 'de arbeider zou dood zijn' en tot de 'middenklasse' behoren en daarom niet alleen meer links stemmen ,... .

  Politiek bedrijven wordt herleid tot de smaken die je in een ijssalon aangeboden worden...wat zal het zijn, welke manier van kille, ijzige, zakelijk politiek : mokka, vanille of aardbeien... ? Kraken gaat verboden worden en dat in Nederland zeg. Wie weet gaat men onder Wilders de eerste er de godsdienstvrijheid niet afschaffen ?

  Men probeert mensen echt meer en meer in een staat van collectieve hypnose te brengen, zodat ze als vliegen zelf hun merk van vliegenvanger mogen kiezen...de geur die het meest de buik aanspreekt, moet gegarandeerd winnen.

  Een vooruitgang in de evolutie van de democratie zou zijn dat men de kiezer eventueel ook zou vragen welke coalitie men verkiest...als dan links ook nog links zou leren worden zou men al een hele andere horizon leren scheppen. octo dinsdag 8juni2010

  toemaatje : voor wie stemt U ? De Morgen stemtest :

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/poll/detail/1115592/Voor-wie-stemt-u-op-13-juni.dhtml
   

  toemaatje : de gegijzelde Belgen :

  http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/post/7935667/een-man-doet-eenieder-rondjes-lopen

 • Collectieve samenlevingen in oudheid... en nu ?

  100_1431
  foto : Er zijn zo van die dagen dat je eens bij mekaar moet komen als vrienden en kunstminnenden, om bijvoorbeeld naar gedichten en zo te luisteren en de natuur in al zijn eenvoud en magistraliteit tevens, te proeven; ervaringen uit te wisselen, een boekje te lezen, te schilderen(letterlijk en figuurlijk), naar muziek te luisteren, enz... mens te zijn onder mensen. De hectische moderne samenleving gunt ons weinig tijd hiervoor, de één al meer dan de ander...onder het motto verdeel en heers. Heb je door samenlevingsomstandigheden vrije tijd, doe er iets zinnigs mee. De mens in groepsverband is veel socialer dan men denkt, maar krijgt de kans daar niet altijd voor omdat de fabriek dicht moet om een paar procenten meer winst te maken bijvoorbeeld. Met dank aan de sponsor van het gastronomische en culturele evenement (via mijn link 'Aarschotse Kultuurkenner(s)' op de door de plaatselijke poëten gehuldigde en sponsor Wim's blog tikken)...en aan de talrijk opgekomen, voor de gelegenheid zeer relaxte mensen.

  Collectieve  samenlevingen in oudheid

  Alle Menschen wirden Brüder ! Volgens het artikel in de link, zouden er van 7000 tot 4000 jaar voor Christus in Anatolië en de Balkan voor die tijd heel progressieve samenlevingen bestaan hebben. Gedurende die periode zou er hoegenaamd geen sprake van oorlog geweest zijn in. Hoe men er achter kwam dat er ook geen uitbuiting en discriminatie van vrouwen zou geweest zijn, leest U via onderstaande link.

  Terug naar nu in een paar seconden.  De mensen van Opel zijn met vakantie en zullen waarschijnlijk wel de knip op de beurs houden bij de onheilsberichten over hun vestiging in Antwerpen.  Men heeft ons echt gewend gemaakt aan het feit dat het normaal zou zijn dat aandeelhouders omwille van het feit dat ze een paar percent meer winst kunnen maken, fabrieken mogen sluiten. Men gewend ons aan het feit dat Porsche miljarden verlies maakt en toch superbazen aan de deur mag zetten met miljoenen aan ontslagpremie. Doodgewoon moeten wij het allemaal vinden dat miljoenen jonge mensen in Europa geen baan hebben en dat banken over kop gaan op ons kap.  Van alle huizen die er staan, hebben ze via onze leningen bovendien dikke precenten verdiend en ons verplicht verzekeringen laten betalen. De Staat, dat zijn wij, maar wij beslissen niet over dergelijke dingen, wat we ook al weer de logica zelf moeten vinden van Big Brother. Er zijn natuurlijk landen als de VS, waar het nog erger gesteld is en een president ten strijde kan trekken zonder veel inhoudelijke goedkeuring van zijn parlement…maar als er een sociale maatregel moet tegengehouden worden, vindt men er wel genoeg stemmen om de wetsvoorstellen tegen te houden.  Kleinere boeren moeten het normaal vinden dat ze al van in de jaren zeventig van de twintigste eeuw van tussenuit gebonjourd worden. Jongeren mogen gewoon blij zijn met hun nepstatuten en hun lonen die hen zoveel goedkoper maken dan oudere werknemers. Die oudere werknemers worden zoveel mogelijk geweerd en via het terugdraaien van het brugpensioenstelsel belanden ze in een goedkoper stelsel, de D.O.P.

  Kleine zelfstandigen moeten het gewoon vinden dat ze de laagste pensioenen hebben en zodoende wordt de verdeel-en heersstrategie toegepast tot in het absurde. Terwerkstellingsgraad in  België : 67%.  De uitgerangeerden worden dreigen de nieuwe schimpgroep te worden, want hun aantallen en statuten groeien. Naast ‘de Walen’, de ‘vreemdelingen’, de ‘doppers’…te pas en te onpas bovengehaald in gesprekken van hoog niveau, om aan te tonen dat ‘het allemaal luierikken zijn’. Verdeel en Heers, natuurlijk. Wij bepalen het spel niet, en dat zouden we ooit toch wel eens gedaan hebben, produceren en gelijkmatig verdelen. Ehwel, ehwel, er is nog hoop :

   http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/07/27/neolithisch.html

  Een mogelijk collectieve samenleving NU , de eisen :

  http://bloggen.be/conscience2008

  octo 27/07:2009 maandag