collaboratie

 • Hugo Schilz was beter advocaat geworden

  IMGA0021

  Hebben de afstammelingen van extreem-rechts in Vlaanderen de politieke strijd tegen hun tegenstanders, de links-Belgisistische krachten bijna gewonnen ? Die oude kleine Volksunie, daar is al wat van voortgekomen. Hun ex-leden bepalen mee de agenda's van alle grote traditionele partijen. Van een land met één regering van 12 ministers is de ministaat België uitgegroeid tot een onontwarbaar kluwen met 64 ministers en staatssecretarissen. Politiek als winstgevend bedrijf voor de politieke klasse. Een regering vormen bijna onmogelijk.

  Alleen Groen, SPA-rood en de PVDA, als enig overgebleven unitaire partij bieden nog weerstand tegen bijvoorbeeld een gescheiden sociale zekerheid. In woord zijn de traditionele partijen tegen een scheiding van het land, maar hun programma's zitten vol met voorstellen die een boedelscheiding korterbij brengen...het programma van Groen! in veel mindere mate. Maar hoe gaat dat er na regeringsonderhandelingen uitzien...op voorwaarde dat dit maal het Vlaams Belang of LDD niet eerst aan zet is.

  In recente programma's over collaboratie wordt nogal licht over de feiten heengegaan. Betrokken collaborateurs of hun afstammelingen, die, het moet gezegd geen schuld treft; wordt gevraagd of ze ,indien het geval zich weer zou voordoen, ze weer met nazis tegen 'de Russen' of 'het communisme' zouden gaan vechten. De antwoorden en dialogen die volgen gingen allen in de richting van 'het is wel te begrijpen dat',en 'gezien hun leeftijd' en 'de invloed van een deel van de clerus' en 'de werkloosheid'...enz. Bon, we moeten de spons over heel dat tijdperk halen en vergeven natuurlijk, de toekomst is wat telt...maar vergeten mogen we de rotzooi van toen; die van tijd tot tijd de neiging heeft weer de kop op te steken, NIET. Er bestaan in Vlaanderen gemeenten met zoveel slachtoffer van de collaboratie, dat de VU er nooit één stem haalde.

  Al die romantisch gebrachtte aandacht voor de autobiografie van Hugo Schiltz, kunnen we best missen. De man mag zijn sympathie en lidmaatschap van extreem-rechts dan al overwonnen hebben, het resultaat van de partij die hij oprichtte, was dat er zoiets als een Vlaams Blok uit voorkwam. Geef liever U geld aan de boeken van bepaalde van onze progressieve mensen die een analyse en oplossingen brengen over wat er nu met de wereld aan de hand is, en hoe we daar in plaats van door mensen te verdelen in Walen,Brusselaars, Duitsers en Vlamingen, werkelijk iets kunnen aan doen.

  Hugo Schilz was ongetwijfeld een minzaam man, maar in de politiek mag je je daar niet op blind staren, want dat is gewoonlijk misleiding. Een winkelier is ook altijd vriendelijk, maar de kwaliteit van wat hij verkoopt is van belang. En wat verkopen uiteindelijk al die ultraVlaamse politici...: de voorgestelde besparingsmaatregelen op kap van de gewone man van het patronaat en UNIZO. De Vlaams minister-president, ook een minzaam man en de vorige vrouwelijke minister van economie, ook een liefogende vrouw, werden op die posten gedropt zonder zelfs aan verkiezingen deel te nemen.

  Politici met een communautaire agenda, mogen dan wel al voor kartels met sociaal-democraten kiezen, ze eindigen altijd in de logica van het neoliberalisme...zoals de jongste telg van de Volksunie-erfenis, de Sociaal Liberale Partij, niet met de LSP te verwarren. De zoon van H.Schilz begint zijn carrière in de door nog een ex-VU-er gegijzelde VLD. De vlaams-nationalisten zitten dan wel niet in de regering, maar ze DREIGEN WEER na 7 juni, het land dagenlang te gijzelen. Door op hen te stemmen gaan we het sociale Europa geen plezier doen.

  Gesteld dat Vlaanderen een dag 'solo' gaat en door een 40tal ministers geregeerd wordt, waaronder 35%zonen en dochters van vroegere politieke bonzen (niks op tegen, maar het valt toch op dat we ook daar met een soort monarchie beginnen werken)...dan geeft dat maar één voordeel...we kunnen wat zogezegd fout gaat, of zo wordt voorgesteld niet meer op Walen of zo steken...gegarandeerd dat de andersgekleurde mens dan iweer meer n het vizier zal lopen.

  Laten we de jonge allochtonen, zoals we ze moeten noemen, even zelf aan het woord :

  Jonge mensen met roots in de mediterane landen, Noord-Afrika, Congo over Vlaamse politiek :

  http://mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=25142&cHash=3832a6cbec

  DSCN0679
   

  octo 29/05/09 vrijdag