bridgestone

 • Arbeiders schrijven manifest dat kan tellen

  De arbeiders van Bridgestone-Frameries,( ook dagelijks te zien op uw journaal en in uw gazet, naast de gevangenensoap van de afgelopen weken-ahum) schreven zelf een pracht van een manifest waarin ze de dubieuze taktieken van het grootkapitaal hekelen (NB.weer gaat het om een niet -verlieslatend bedrijf) :

  Manifest van de stakers van Bridgestone-Frameries
  Wij, de arbeiders van Bridgestone, zijn sinds 11 juni 2009 in gemeenschappelijk front in staking tegen het ontslag van 8 collega’s , waaronder ook onze hoofdafgevaardigde. Wij klagen de directie aan die de sectorale CAO niet respecteert. Deze CAO, die kracht van wet heeft, zegt: “De onderneming zal alles in het werk stellen om ontslagen wegens economische en technische redenen te voorkomen. Als de moeilijkheden zich doorzetten, dient er voorafgaand een regime van tijdelijke werkloosheid ingesteld te worden en dit met een toerbeurt indien mogelijk.”

  De feiten

  Begin juni heeft de directie in de Ondernemingsraad zonder enige voorafgaande discussie de sluiting aangekondigd van de afdeling “Magazijn Banden” en hiermee droogweg het ontslag van 8 arbeiders die er werken. Technische en veiligheidsredenen werden aangehaald, maar er is geen enkele audit gebeurd, geen enkele rechtvaardiging of bewijs werd aangehaald om dit departement te sluiten. Geen enkele reorganisatie van de afdeling werd voorafgaande aangekondigd. Wij waren compleet verrast door deze ongerechtvaardigde ontslagen.

  Bridgestone Aircraft Tires controleert 50% van de markt van  banden voor de Europese, Afrikaanse en Midden Oosten- luchtvaartbedrijven. Het zakencijfer is van 53,2 miljoen Euro in 2007 gestegen tot 62,3 miljoen Euro in 2008. De winst voor de site in Frameries in 2008 oversteeg de 5,2 miljoen Euro (dubbel zoveel als in 2007). De onderneming investeerde miljoenen euro voor het plaatsen van zonnepanelen, nam personeel aan, weigerde brugpensioen, verhoogde haar productieprojecten en sloot nieuwe contracten in onderaanneming af. Bridgestone is geen onderneming in moeilijkheden die de naakte ontslagen kan “rechtvaardigen”!

  Op hetzelfde moment heeft het bedrijf geprofiteerd van de publieke middelen  die ter beschikking zijn en dit voor een bedrag van meer dan één miljoen euro: notionele intrest (591.914 €), vermindering van bijdragen aan de sociale zekerheid (358.559 €), verminderingen op het vlak van vorming (189.997 €).

  De manier waarop de ontslagen arbeiders behandeld zijn is onaanvaardbaar. Het kaderpersoneel heeft de badges en het materiaal van onze kameraden opgeëist nog voor zij hun vooropzeg onder ogen kregen. Op dat moment hebben alle arbeiders begrepen dat de sociale vrede verbroken was. De solidariteit kwam vlug op gang en was compleet: telkens als een arbeider zijn pauze nam vervoegde hij het picket om samen zich te verzetten tegen het patronale onrecht. Onze actie gebeurt in respect, in kalmte en met waardigheid. Wij hebben de directie niet gegijzeld. De directie heeft ons, nadat zij de wet overtrad, echter behandeld als schurken en ons beschuldigd van vernielingen aangericht te hebben. Deze schandelijke en leugenachtige aantijgingen zijn overgenomen door Essencia, de patroonsorganisatie van de chemische industrie en door de pers.

  De Eisen

  Wij, de arbeiders van Bridgestone, zetten onze staking verder voor onze eisen:

  1. de nietigverklaring van de 8 ontslagen
  2. de heropname van de arbeiders op hun werkpost
  3. Respect voor de sectorale CAO
  4. Dat de contracten voor bepaalde duur worden omgezet in contracten voor onbepaalde duur


  Oproep

  Wij richten ons tot iedereen, werknemers en uitkeringstrekkers. Wij beschuldigen de bazen: zij profiteren van de crisis om de druk op de loontrekkenden te verhogen, op de arbeidsomstandigheden, op de contracten en om de syndikale kracht te breken. Zij willen slaafse en flexibele werkkrachten, zonder rechten. Dit is onaanvaardbaar.

  De wereld van de arbeid is niet verantwoordelijk voor de crisis en moet er dan ook niet voor opdraaien. Onze strijd toont de noodzaak aan van  een gezamelijke strijd van de werkmensen om ontslagen te verbieden.
  Onze strijd is de uwe. Met uw solidariteit zullen wij winnen!

  De arbeiders van Bridgestone Aircraft Tire –site Frameries

  NB. een solidariteitscomité werd opgericht (filmpje ptb, tip:sap-lsp)