boomerangpolitiek grootmachten

 • Boomerangpolitiek nekte de wereld

  100_0803

  met al zijn vormen en kleuren is dit stukje universum één, zijn bewoners, laten zich vaak regeren alsof ze op eilanden wonen

  Boomerangpolitiek

  Er was een tijd dat Afghanistan door leken werd geregeerd, weliswaar vrienden van de voormalige USSR, maar er waren geen etnische of religieuze oorlogen zoals de afgelopen decennia.  Ah, dat mocht niet hoor van oom Sam en anderen met het opgestoken vingertje.  Men zou gauw  eens wat clans gaan steunen, het regime omverwerpen en de Russische socialisten van de oude stempel uit hun tent lokken.  Na jaren lukte dit, ...uiteindelijk werden de gesponsorden de terroristen van nu. 

  Voorbeelden genoeg van dit soort onzin.

  Een andere beschermeling in Irak, de genaamde Sadam H., werd ook decennialang geld, wapens en diensten toegestopt; zodat hij acht lange jaren oorlog tegen Iran kon voeren.  Toen men hem beu was, lokte men ook hem uit zijn tent door hem Koeweit laten binnen te vallen en zijn land achteraf een decennia lang uit te hongeren en het dan onder valse voorwendsels binnen te vallen.  De mensen (?psychopaten?) achter de hoofdarchitect hiervan, de genaamde George W.B. uit Texas, ook nog altijd op vrije voeten trouwens, veroorzaakten weer een boomerang-verschijnsel dat nog altijd doorwerkt tot in Pakistan, India. Het militair en diplomatiek in de watten leggen van Israël blijft ondertussen ook maar boomerangen in het gezicht van de wereld, al zijn er ook oorlogsstokers in Palestijnse politieke rangen te vinden.

   

   De nieuwe VS politiek probeert het tij te doen keren door Iran een positieve rol in het ontwikkelingsproces van Afghanistan te laten spelen en door het leger aldaar te trainen en de corruptie aan te pakken…afwachten of men dat klaarspeelt met de middeleeuwse Talibanfiguren aldaar en in Pakistan aan het hoofd van lieden die hun vuile werk als alle overige ‘militairen’ in conflicthaarden om den brode blijven doen.  Geweten ? Bewustzijn ? Begraven.  De boeren, ambachtslui en andere werknemers om den brode zouden heel het zootje pseudoreligieuzen en anderen best een harde trap, onder hun wie weet, door welke nog niet vernoemde psychopaten gesubsidiëerde, achterste moeten verkopen. 

  Even scrupuleus gedragen zich de ronselaars van Afrikanen die hun hebben en houden overhebben om in Europa te geraken.  Bij honderden zijn deze stumpers weer verdronken vóór het altaar van meer luxe.  Hun oma’s en opa’s hadden hun misschien nog gezegd van het dorp weer vruchtbaar en leefbaar te maken, voordat ze uiteindelijk toch naar de stad van nog meer ellende vertrokken; om ook daar in hun trots hun biezen te pakken.  Ook dat soort boomerangen gaat al een heel eind terug.  Van toen de Europese en andere grootmachten nog militair vochten om ter meeste invloed, en lukraak door de etnische en religieuze realiteiten heen, kunstmatige grenzen trokken en daarna iedere groep om de beurt, naargelang de omstandigheden; tegen de andere opzette.  Toen ze dan die landen onafhankelijkheid gaven, lieten ze hen in de handen van ‘bevriende’ regeringen, die er meestal nog altijd de dienst uitmaken.  Ondertussen zette ze hun concurrentiestrijd nog altijd met militaire en andere middelen verder.  Oh Afrika, vóór je aan je echte toekomst begint, zet al die potentaten maar aan de deur en laat hetgeen Afrika opbrengt het eigen continent ten goede komen.  En wat ons betreft, misschien hebben wij niet eerst een politieke, maar eerst een culturele omwenteling nodig; daar een flink pak onder ons niet geleerd is of de moeite niet doet om uit te vissen wat er voor de moment met dat, bijna voorheen machtige systeem van ons, aan de hand is.  Als er hier meer beseffen dat de enorme hebzucht van een piepkleine groep,die het doen en laten van de rest in haar macht heeft; kan worden geneutraliseerd, dan zijn we al een stuk op de goede weg en gaan we mekaar weervinden. 

  Dan zal uiteindelijk worden bewaarheid, dat de wereld één is.  Dan zullen we kunnen ontstressen en gewoon filosoferen over bijvoorbeeld …een pruim.  Sommige van deze vruchten hebben een velletje waarin je ganse universums kan ontwaren.  Even op Google Sky langsheen de sterren reizen, de pruim lacht ermee, ze hebben als ’t ware elk een andere kaart van een ander universum op zich geschilderd.  En vanwaar komt de pruim…van een bloem, van plus en min zoals vroeger in ’t vroegste begin.  Ware het niet eenvoudiger van mensen te laten werken op vruchtbare gronden en ze dingen te laten maken die ze nodig hebben, alle bureaucratie overboord te gooien, thuis te komen van het werk en wat aan alle soorten cultuur te laten doen  ?  De beleving van de persoonlijke relaties tussen mensen zou er ook mee gediend zijn.

  octo 1/04/09 

   http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=492217&movie_id=492217&Action=change&view=my&Cnt=0&Changed=492217&videotest