bombardmenten op palestina 08

 • gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere


  100_0387

  achtergrondinfo: Ludo de Witte

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/577980/2008/12/29/Stop-de-Israelische-misdaden-in-Gaza.dhtml

  Stop de bombardementen op Gaza. Sancties voor Israël - Spoedmanifestatie (28.12.08)


  Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddellijke stopzetting van deze agressie. De Europese Unie moet elke samenwerking met Israël stopzetten en sancties opleggen. Wereldwijd zijn er spontane protestmanifestatie, zo ook op verschillende plaatsen in ons land. Woensdag namiddag is er een nationale protestactie in Brussel.

  Op 27.12 schrijft VzW Vrede “Volgens de eerste mediaberichten zijn er minstens 140 doden gevallen en volgens de plaatselijke medische urgentiediensten nog eens minstens 200 gewonden. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze brutale oorlogscampagne komt er na een wekenlang durend strikt embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

  De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Burgers mogen niet het doelwit worden van strafmaatregelen en militaire operaties. Niets rechtvaardigt een dergelijk optreden.

  Vrede vzw vraagt nogmaals dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden, zoals al uitvoerig is beschreven in opeenvolgende VN-rapporten, een einde wordt gemaakt. De jongste gebeurtenissen bewijzen nogmaals dat de Europese politiek om de banden met Israël aan te halen geen enkel effect ressorteert. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen en vervalt in alsmaar zwaardere mensenrechtenschendingen. Vrede vzw vraagt een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking in het kader van het Associatieakkoord en het Europees Nabuurschapsbeleid en het opstarten van een EU-sanctieregime tot Israël het internationaal recht respecteert. “

  Dringende protestmanifestatie

  Een reeks organisaties roepen op tot een nationale manifestatie op woensdag 31 december ’08 De oproep gaat uit van (voorlopige lijst): 11.11.11, Association Belgo-Palestinienne, Broederlijk Delen, CNAPD, COCAB, CODIP, LEF, Génération Palestine, Intal, Pax Christi, PVDA, Steungroep voor Rechtvaardigeheid en Vrede in Guatemala, VPK, Vrede vzw, …..

  De ordewoorden zijn:

  Stop de bombardementen op Gaza

  Stop het embargo tegen de Palestijnen

  Stop het geweld tegen burgers

  NU!


  Waar en wanneer?

  Brussel Woensdag 31 december 2008, 14 u Samenkomst aan het Muntplein
  Optocht en protestwake aan het Martelarenplein (tot 16u)

  Allen daarheen!
  Links
  VzW Vrede