bloggers versus krantenlezers meer uitwisseling

 • Bloggers versus krantenlezers. Meer uitwisseling

  Afbeelding 049

  Leren Bloggers meer door uitwisseling dan krantenlezers ?

   

  In oktober 1914, toen een minderheid van Duitse sociaaldemocraten (14tegen96) zich tegen de oorlogskredieten uitsproken had, schreef een Russisch sociaaldemocraat Bronstein LT een tekst over het grootkapitaal, de economie, crisis en oorlog...én de noodzaak om niet mee te gaan met  politieke krachten die dachten dat het kapitalisme in de 20ste eeuw via imperialistische strijd nog een geweldige vredige toekomst voor de boeg had. Ieder van de strekkingen binnen de sociaaldemocratie had zijn kranten.

   

  Ook in die tijd waren er al kranten die op de duur de logica van de naar oorlog leidende plannen van bourgeoisie volgden er waren ook go-between-visies zoals De Morgen en er waren ook al een soort Solidairs, Militant, Vonk, Rood enz... of andere ook niet extreem, maar gewoon linkse kranten.  Zelf vertrek  ik liefst van ooggetuigenverslagen van mensen die over heel de wereld in tal van sectoren een bepaald onbaatzuchtig werk proberen doen (zie de vele links op de blog, waarin niet alleen elke strekking en hun links binnen de sociaaldemocratie en linkser aan bod komen).  Het zijn die mensen die rechtstreeks eerst met negatieve beleidsbeslissingen worden geconfronteerd. 

   

  Daarnaast hou ik regelmatig in 't oog welke lessen het verleden ons probeert te leren...en kom je via via op waardevolle teksten die uitleggen hoe de dialectiek op politiek vlak in mekaar zit...het verloop van de geschiedenis op basis van tegengestelde belangen en belangengroepen, vertrekkende van de levensomstandigheden van de verschillende groepen mensen. De noodzaak aan vernieuwing wanneer de tactieken van de oude organisaties van de gewone mens zich verbinden met de economische en politieke belangen van de oorlogsmakers. De maskers vallen op termijn altijd af en sommigen doorzien dit terwijl het gebeurt, anderen blijven in de maskers geloven. Zoals nu wanneer men de mens er probeert van te overtuigen dat het grootkapitaal vanaf 2010 weer een prachtige toekomst voor de mensheid in petto zou hebben. Het zou nu maar even ziekjes zijn...alert blijven is de boodschap.

   

  De Morgen hebben we in de tijd nog samen met de centen van het alles vervlakkende HLN gered (in mijn streek hadden we bijna een aandeel van 100.000belg.fr.met een benefiet met muziekgroepen en als moderator Johan Anthierens zaliger van De Zwijger) Berichtgeving en interpretering zijn één zaak en een kunst die je alle dagen moet blijven oefenen. Politieke duiding in DM is iets anders, ik ben het vaak oneens...maar die duiding is nog altijd minder rechts dan sommige stukken in DS. De vergelijkbare , paniekerige, behoudsgezinde reacties op de financiecrisis, van bijna alle grote Europese rechtse en centrumkranten, zelf linkse kranten in oktober 2008 toen ik een paar weken in het buitenland was, waren van het niveau van een echte commerciegazet. Aan kwaliteit moet gewerkt worden.  Broodschrijvers, hoe getalenteerd, gediplomeerd en geleerd ze ook zijn, hebben die kans niet.

  Wij , de bloggers op onze forums wel.

  Bedankt voor het  leren door uitwisseling allemaal.

   

  Zo heb ik ergens een discussie rond de standpunten van Michael Moore lopen.

  In de VS had je de vorige 2 jaar de keuze tussen iemand die fier was dat hij Vietnamese boeren was gaan bombarderen en iemand die die man uit strategische overwegingen daarom feliciteerde en tevens minder agendapunten van bigbusiness op zijn agenda staan had. Wanneer je als filmproducer de keuze maakt op te roepen om te kiezen voor Obama omdat binnen de huidige graad van bewustwording een keuze voor een derde partij de overwinning voor de gevechtspiloot zou betekenen, is dat een keuze. Nu B.Ob verkozen is, merk je dat MM toch al kritiek heeft op de beleidskeuze van belastingsgeld naar de  poenverbranders te laten vloeien en dat Moore veel verder dan Obama gaat. Obama is een campagne begonnen om zijn kiezers e.a. via het internet aan te zetten om een soort politieke vergaderingen bij de mensen thuis te beleggen...hopelijk kan ook langs die weg een stuk oppositie gevoerd worden tegen teveel collaboratie met het casinokapitalisme.  Ge moet iedereen vanuit zijn positie en bewustzijn de kans geven om de wereld in een betere richting te trekken voordat er weer oorlogen uitgelokt worden waar we verondersteld worden van in mee te  marcheren.  Liever momenteel B.OB in het witte huis dan iemand die door zijn oorlogstrauma's de initialen ‘KGB’ in Poetins ogen meende te lezen...blijf maar van die atoomknoppen af, rustig blijven jongens.  Ze moeten helemaal de wereld uit.

  Octo 10/12/08

  Beste LEF- nieuwsbrieflezer,

  Nieuw op www.lef-online.be

  Wij verwelkomen verdere verspreiding van dit bericht (met excuses voor eventuele multipele zendingen).

  De redactie verwelkomt reacties op vorm en inhoud van onze website en bijdragen van onze lezers: brieven, opiniestukken, aankondiging van activiteiten enz. (te richten aan ondergetekende)

  Momenteel telt dit nieuwsbriefje ongeveer 670 abonnees. Nieuwe abonnees kunnen zich melden via de rubriek “Contact” op www.lef-online.be of bij ondergetekende.

  Met vriendelijke groet,

  Michel Vanhoorne

   

  Manifestatie voor een weloverwogen regularisatie van sans-papiers volgens duidelijke en permanente criteria - 14 december 2008 - 14 u -  Mechelseplein, Antwerpen

   

   

   

  Het ABVV en het ACV sluiten zich aan bij het Forum Asiel en Migraties (FAM) en roepen hun militanten en leden op om deel te nemen aan de manifestatie van 14 december 2008 om 14 uur in Antwerpen. De manifestatie begint om 14 uur op het Mechelseplein, waarbij de deelnemers zich zullen begeven in de richting van het Sint-Andriesplein. Om 12u vertrekt er een ABVV-bus vanaf het Rouppe Plein, 1000 Brussel naar Antwerpen.

   

  Deze manifestatie wordt georganiseerd door het verenigingsleven van deze stad om van de federale regering te eisen dat ze haar beloftes m.b.t. de regularisatie van mensen zonder papieren in het kader van het regeerakkoord zou nakomen, meer bepaald een regularisatie op basis van een duurzame plaatselijke verankering en op basis van werk.

   

  Het is immers hoog tijd een duidelijk wettelijk kader te creëren. Het recht op werk en de sociale rechten van alle werknemers, die in het huidige bestel door de uitbuiting van clandestiene arbeid met elkaar in concurrentie worden gebracht, staan op het spel. 

   

  Een weloverwogen regularisatie volgens duidelijke criteria kan met name in een periode van economische crisis de solidariteit tussen de werknemers alleen maar versterken. Door het verblijf en het werk van de mensen zonder papieren te legaliseren, worden de nodige voorwaarden in het leven geroepen voor hun bijdrage aan de sociale zekerheid en aan de personenbelasting.

   

   

   

  Kameraadschappelijk.

   

  Wouter vanaelst abvv