bigbrother

 • Bigbrother & Bigsistermedia &de gewone man

  Europese reddingsplan voor de stabiliteit van de euro,miljardeninjectie waarmee geld te verdienen viel op hele korte termijn (24uur). Een stapel 2eurostukken tot aan de maan en terug is voor de speculanten nog altijd niet genoeg om hun 'vertrouwen' te wekken. Nee, ze vrezen nu dat er door de bijbehorende besparingsplannen onvoldoende koopkracht zal zijn en dus verliezen de sukkelaars die met speculeren hun fortuinen verdienen, hun vertrouwen in de economie.

   Gaan we met zijn allen, gesteund door een ander soort politiekers en media ons vertrouwen opzeggen...misschien pas indien the upperclass overduidelijk de pedalen en de controle over de touwtjes verliest ? Over wat die upperclass dan gaat doen, daar wordt niet alleen in Thailand over gestudeerd...het komt er op neer dat dan alle trukken goed zijn om werknemers en zelfstandigen tegen mekaar op te zetten om de financiële groepen en multinationals aan de macht te houden, inzetten van legers inbegrepen.                    De uitzichtsloze acties van grote groepen verworpen der aarde tegen de gewapende machten;  in opstand achter de verkeerde karren;  worden extra in de rode of gele... verf gezet om een totaal machteloos gevoel te scheppen bij eenieder die op andere manieren het tij wil keren.

  De huidige gesettelde politiekers zijn de bliksemafleiders de anonieme BigBrotherBeurzen.         Al kijven ze soms, ze spelen hun spel mee en zullen alles wat met omgaan met geld te maken heeft, eerst in gemeenschapsbezit brengen, als ze bijvoorbeeld  een opstand van de straten(met een r wel degelijk) in Europa vrezen. Voorlopig loopt hun Bigsistermedia nog aan hun hand.

  Ook in de sociale wereld van verzet hebben ze bondgenoten. Vakbondstoppen raden ons dan ook nog aan van niet op die en die partijen te stemmen, terwijl die partijen eigenlijk dezelfde conservatieve politiek voorstaan dan de andere traditionele partijen. Hoe gaan de vakbondsleiders reageren als hun aangeslotenen (het moet nog voorvallen) bijvoorbeeld resoluut afdankingen in om te beginnen, bijvoorbeeld winstmakende sectoren gaan weigeren, alsook bedanken voor afvloeiingspremies...desnoods daarvoor hun bedrijven via sociale raden in de bedrijven zelf willen leiden  ? Moest het noodgedwongen in een, wie weet nabije toekomst gebeuren, in latere geschiedenisboeken zal het dan zeker als het begin van een kentering beschreven worden.

  De meerderheid onder ons, negeert of komt niet in contact met de potentiële LittleBrother-power...met tegenkrachten die door historisch gegroeide verschillen in ervaring en bewustzijn allen nog te vaak een afzonderlijk pad kiezen om Bigbrother en BigSister kleine hakjes te zetten...hun interpreterende LittleSistermedia en vertegenwoordigers, er wordt in de raporterende BigBrothermedia zedig over gezwegen. Ze worden alleen nog maar gedoogd omdat ze misschien ook op een dag weer als bliksemafleider een rol zouden kunnen te spelen hebben...in plaats van een dirigerende met eigen eisenprogramma. (zie internet-programmaverkiezingenlink op deze blog)

  Voor de mythes van de high-society wordt de medialoper uitgerold, niet voor de gewone man...voorlopig figurant op het podium van het wereldtoneel.

  octo 15/05/2010

 • BigBrother trukjes. Internetters verenig U !

  bron youtube : In de reeks 'onbekende helden' Amithaba Sadangi en hoe hij zijn landgenoten aan een beter leven helpt, positieve noot bij dit artikel.

  PS. Het filmpje (8min)gaat over hoe een Indische boer zijn collega's verder helpt, het zal het grote scherm niet halen, wegens minder showgehalte dan onze federale minister van pensioenen in het parlement, daarom vandaag op FVerzet1

  Enorm veel nieuws weer vandaag tussen de radio 's morgens, de krant en de stroom naar onze schermen. Maar, hallo, grote broeder, big brother...we geloven niet zo maar alles wat je via jouw bril meegeven wil. En, wat wil je meegeven eigenlijk ? Enorm veel energie, steek je in het bespelen van de ongezonde nieuwsgierigheid van mensen. Heel het land in de ban van de ene moord na de andere. Als zoiets gebeurdt wordt er 100 maal meer aandacht aan besteed dan aan de werkloosheid, de ontslagen bij Inbev of bij uitbreiding, de problemen van de 2 miljard kleine boeren in de wereld.

  Wil je, gesofistikeerde grote broeder, de publieke bewustwording rond een aantal maatschappelijke thema's misschien stoppen door zo veel mogelijk mensen de indruk te geven dat de wereld toch rot is en dat ze zich hopeloos gaan afvragen 'hoe het zo ver kunnen komen is met deze wereld', maar dan alleen met betrekking tot de door de heersende cultuur gepromote misdaad en niet tot de gewone sociaal-economische zaken des levens.

  Diegenen die niet meer in deze manier van nieuws brengen geloven en de onzin-bombardementen overleefd hebben, weigeren ook nog te geloven in sommige oplossingen die men ons hier in 't Westen (zie vorig artikel)en anderen in de wereld voorschotelt.

  "Het zit mis met het visbestand in de Nijl", zo klagen Egyptische vissers de vervuiling en het gebrek aan waterzuivering  van de Nijl aan. "Nee", zegt de overheid,' er is niet minder vis, maar jullie zijn gewoon met meer vissers".

  "We gaan onze economie er bovenop helpen", zegt BigBrother uit Zimbabwe. Nee, aan luxe-levens verkochte elite in een nieuw regeringspakje, jullie gaan de ganse economie uitverkopen aan de hoogste bieder.

  De ICG, de 'internationale crisis groep',voorspelt sociale onrust in Tadzjikistan, Oezbekistan en Kirgiztan. Duizenden gastarbeiders keren immers terug uit Rusland en Kazachstan, wiens boomende economiën vóór de jongste wereldcrisis het niet zo goed meer doen. Het ICG hoopt dat die nieuwe werklozen niet in de armen lopen van de zogezegd religieuze fundamentalisten...maar vreest vooral waarschijnlijk dat die mensen zich op klassebasis gaan organiseren en voor recht op werk gaan ijveren, buiten de gangbare kanalen die dat soort van verzet willen isoleren om.

  Weer, Grote Big Brother, moeten we voor positiever nieuws en achtergronden nog maar eens naar het internet, waar sommigen zich aan Uw almacht willen ontworstelen. Nog deze tip dus, vóór je morgen weer met het 'Laatste Nieuws' waar buiten best te pruimen streeknieuws en moorden niet veel meer instaat afkomt, of met een journaal voor weinig in de wereld als geheel geïntereseerden en ramptoeristen : lees in http://www.mo.be over hoe China en India milieuvriendelijker willen gaan produceren en lees op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be hoe de officiële Chinese socialisten naar de wereldcrisis en de ontwikkeling van hun land kijken.

  octo 8/01/10

   

   

 • Promofilmpje van de moderne nazis !

   

  zet best de muziek af voor U meteen vertederd geraakt, de muziek  wordt verkracht

  Promotiefilmje van uiterst rechtse Big Brother

  Dit promotiefilmpje is helemaal wat het beweert niet te zijn :manipulatieve massa media. Misschien een idee voor de Europese linkerzijde, links van de sociaaldemocratie toch, de krachten bundelen. Voor de rest is dit het meest rottige politieke filmpje dat bij de Europese verkiezingen werd gebruikt. Naast een opsomming van een aantal uiterst rechtse partijen met als achtergrond een prachtig muziekje dat je over de brug moet trekken volgen niets ter zake doende overtrokken foto's die het programma kracht moeten bijzetten.Zet de muziek best af.

  Het filmpje appeleert aan en misbruikt het beste in de mens om zoveel mogelijk stemmen voor sociale achteruitgang en het programma van het meest rechtse deel van het patronaat te ronselen.

  Anti-Europese stemmingmakerij verbloemt de machtsdrang van bepaalde nationale Europese burgerijen die meer baat hebben bij een niet-eendrachtig of een vooral door hen geleid Europa. Men misbruikt de groep mensen die een meer sociaal Europa vragen, maar daarom niet anti-Europees zijn. Verder doet men alsof Europa overspoeld wordt door massaïmmigratie en men plaatst er een foto van een zooitje Afrikaanse paramilitairen bij. Een gekende taktiek in de massamedia, weinig positief nieuws over dingen die ten goede evolueren in het armere deel van de wereld, alleen de barbarij laat men zien. Ook de foto bij het programmapunt 'gysy terror' is ongeloofelijk dwaas en beledigend voor de manier van samenleven van zigeuners en hun cultuur. Bij leeghoofden pakt zoiets natuurlijk rapper. Via leeghoofden aan de macht komen en dan een BigBrother systeem instaleren is de bedoeling. Persoonlijke beslissingen nemen in Uw leven...zal een stuk beperkter zijn vermits men als programmapunt ook de Homobeweging wil muilorven zo te zien. De anti-abortusfoto(in gevoel is iedereen tegen abotus zonder gezondheidsredenen) is een bijna volgroeide foetus...dit is eigenlijk schandalig...uiterst rechts is gewoonlijk kind aan huis bij de denktanken van oorlogsstokers,lui als George Bush en zijn Wolven (hun op het filmpje gebruikte foto's insinueren juist dat ze tegen dergelijke politiekers zouden zijn. Hoeveel kinderen zijn er de laatste dertig jaar niet wereldwijd gebombardeerd door gevechtspiloten die in hun plaats op de knopjes drukken zonder een gremeltje eigen wil. Once again, Big Brother taktieken.

   

  In gevoel is ook bijna iedereen tegen zware drugsverslaving...en ook dat gegeven wordt uitgebuit in het programmapunt voor drugverbod, met weer een echt shittige foto. Het is toch weinig geweten dat ook linkse partijen geen vragende partij zijn voor een vrij gebruik van drugs. En de show gaat nog verder : 'weg met de pedofielen' schrijft men, tuurlijk moeten kinderen beschermd worden; weer lijkt het alsof uiterst rechts dé kracht zou zijn die met een maagdelijke zogezegd christelijke visie de wereld van alle negativiteit kan zuiveren. Ze nemen in hun filmpje ook maar meteen een pattent op de 'traditionele waarden' en misbruiken de foto van een volksdansgroep daarvoor.

   

  De ware aap komt uit de mouw als men het over de banken heeft...'tegen de heerschappij van de banken' schrijven ze, maar ze ondersteunen juist die middens in praktijk en zeker de man op de foto bij dit item, Paul Wolfovitz, de rechterhand van Bush vinden ze een hele kerel. Surfend op de antipatie voor superhoge lonen, proberen ze zo weer te scoren. Nog maar eens wordt dan op 't laatst Stalin opgevoerd en gelijkgeschakeld met 'communisme'...een systeem dat nog nooit heeft bestaan vermits het gebasseerd is op de afschaffing van loonarbeid en handel, alleen produceren en verdelen, met geld als niet speculatief ruilmiddel. Dat oerdomme anti-communisme van die uiterst-rechtsen toch, denken ze nu echt dat de moderne mens weer eens de één of andere oorlog onder dit voorwendsel wil gaan uitvechten, zoals destijds toen hun voorvaderen 20miljoen Russen gingen helpen afslachten ? Er bestaan meerder publicaties die bewijzen dat de banden van de huidige Europese uiterst-rechtse partijen vaak teuggaan tot in de tijd van voor de tweede wereldoorlog en de collaboratie (zie een vorig artikel, enkele dagen terug) . Veel van de symbolen van de uiterst rechtse vlaggen dwepen trouwens met allerlei soorten vormen van kruisen. Waar hebben we dat nog gezien.

  De nazis met hun Swastika, jatten dit symbool trouwens van een Aziatische spirituele beweging. Ge moet maar durven ! Wederom, eenheid van links zal meer dan nodig zijn naar de toekomst toe.

  Octo 22/06/2009 maandag met dank aan JohnSatyricon voor filmtip van youtube !