bewustzijn aspecten

 • de duizendjarige eik

  100_0727

  Duizelingwekkend veel momenten lang, vreet deze rust zich diep in de grond en schraagt zijn stam het open gewelf van
  de zacht ruisende vertakkingen der wijsheid. De kracht van deze onopgemerkte explosie biedt een woonst aan zijn verscheiden bewoners. Een verpozing aan zijn bezoekers. Steek je hoofd eens in het door wegrotting geamputeerde stamstukje van de steeds kolossaal stille olifant. Het ruikt er naar een huis met oude, doorleefde meubelen, doorleefde levens.

  Ik zocht naar woorden om realiteiten te duiden ,ik
  vond ze. Ik balde ze samen op mijn blog, dit 'voedsel voor de Geest. Ik voorzag de toekomst van een alternatief. Ik schreef over de liefde, geschiedenis, filosofie.

  Ik blijf met sommige verstarden aan versleten toestanden gebonden....tot hun ware sterkte uit hun oude harnassen breekt 'Wat betekent mijn aanwezigheid hier', is een vraag die je op alle gebieden moet blijven bezighouden.
  Niet iedereen heeft evenveel bewustzijn. Niet iedereen heeft de tijd, de middellen en de gewoonte om zich 'beschouwend'
  (filosofisch) met het totaalbestaan bezig te houden. Niet iedereen slaagt erin om zich blijvend over de totstandkoming
  en het zijn en worden van het leven te verwonderen. Voor anderen blijft het bij onderzoeken en begrijpen en raakt men
  niet aan het stadium van beleven en uitdragen toe. Waarom niet ? Omdat de vraag naar de zin van 't bestaan(gelukkig) geen marktwaarde heeft. Onze samenleving steekt geen tijd in zich afvragen wat nu wel de bedoeling van dit dagelijkse
  samenleven is...er wordt ons alleen gevraagd van te funktioneren.

  Mijn aanwezigheid hier, betekent voor mij, groeien naar meer en
  meer bewustzijn van het feit dat men leeft om te ervaren wie en wat ons dagelijks wil verrijken.
  Of dat nu mensen,beelden, dromen, woorden,kleuren, klanken gedachten of andere soorten materie en andere gewaarwordingen zijn ...we mogen ons niet laten vangen door al die strukturen en mensen die ons bewustzijn vernauwd houden willen. Bewustzijn is meer dan als mens en maatschappij weten waar je vandaan komt, waar je staat en waar je naar toe wil...eenmaal je
  die kennis verworven hebt komt er meer ruimte voor het dialogeren met het bovenbewuste vrij.

  iedere dag kan je als een eindeloze energie aanvoelen
  Voor je nachtrust aanbreekt, vertrek je vanuit de gedachte dat je zeker 1 symbolische droom zou willen hebben en dat de
  nieuwe dag zeker weer vol energierijke ervaringen zal zitten. Slaapwel.

  octo