beursspekulatie fascisme

 • Beursspekulatie leidt tot fascisme

  Het is in het verleden al aangetoond waartoe de onwil om op een rationele manier met geld om te gaan kan leiden. De noden van de mensheid zijn ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van diegenen voor wie de instorting van de wereldekonomie al meer dan 100 jaar een feit is.

  Voor wie tegen een paar euro per dag werkt, is het in feite zo dat wij met al onze aftakelende welvaart, gedurende jaren medeplichtig zijn geweest aan het instandhouden van hun armoede.  Onze vakbonden hebben nooit voor een degelijk loon voor iedereen ter wereld of voor demilitarisering gestaakt. Onze partijen hebben diegenen die het hebben van eigendom te schande maken, het grote financieringskapitaal, al die tijd de hand boven het hoofd gehouden.

  Te vrezen valt, dat bij een verwerkelijking van een recessie op de schaal van na 1929, het gros van de politieke partijen enorm populistisch en rechts gaan inspelen op de paniekgevoelens onder de bevolking.  Ik hoor ze al oproepen om de buikriem nog maar eens dicht te trekken. Na al de komedie over het werken na 65 jaar en nu de miljardenkadoos om de banken te redden, de notionele intresten enzoverder. De krisis zal er dan niet minder om worden.

  Nu 'nationalisatie' van sektoren in krisis minder en minder een taboe wordt, moet er toch op gewezen worden dat als men dit niet op een internationaal nivo doet, dat dat in een geglobaliseerde ekonomie tot een nieuwe soort van protektionisme gaat leiden...en ekonomische oorlogsvoering leidt tot nog meer oorlogen.

  Op mijn blog zijn er enkele links die over dit alles een de laatste tijd meer en meer gelijklopende visie lijken te hebben, zelfs sommigen die menen dat ook een solidairder visie op de staatshuishoudkunde en 'nationalisaties' als middel om het financieringssysteem te redden geen echte oplossingen voor de huidige recessie kunnen zijn. Hoe diep zijn de barsten die de vraatzucht van nog geen percentje van de wereldbevolking geslagen hebben ? Come and see next week.

  octo