besparingen

 • Uitdagingen voor de sociaal-democratie

  bron youtube : massaal verzet van hen die het niet meer pikken dat ze moeten leven in functie van de luimen van de geldmarkten

  Leningen die moeten worden afbetaald.  Aan welk een intresten ! Door kleine boeren, door grote boeren, door werkenden, door bedrijven.  Miljardenwinsten van banken en grote bedrijven...telkens bijna altijd gevolgd door herstruktureringen en afdankingen.  Wetten die dergelijke gulzigheid op z'n minst proberen indammen ?  Het platteland  terug naar het grootgrondbezit in de eigenlijk meer en meer landbouwindustrie ?

  Het grootgrondbezit in de industrie zelf ...met de werkenden als welstands-slaven van minder en minder bedrijven. Ook van de tijd die we krijgen om iets te produceren zijn we de slaven.  En wie is er de eigenaar van onze tijd ?  Totale vervreemding van wat het leven eigenlijk zou kunnen zijn.

  Binnenkort is het 100 jaar geleden dat de sociaaldemocraten in Duitsland de oorlogskredieten voor de eerste wereldoorlog goedkeurden...14 op de 96 'verkozenen des volks' stemden tegen (waaronder Roza L. en Karl L.). Ook op de crisis van 1929 had de sociaaldemocratie geen antwoord, wat er toe leidde dat het grootkapitaal de voorkeur gaf aan het fascisme.  Binnenkort verkiezingen bij de Britten...ook hun sociaal democratie sleurde hen mee in de oorlog tegen ondermeer Irak...tegen betogingen en intern partijtumult in. 

  De bankwereld werd gered en men zou om de crisis niet te laten ontsporen niet raken aan de koopkracht, dat zou alles alleen maar erger maken.  Het heeft niet lang geduurd...wat de linkerzijde moet voorstellen komt aandraven met een aantal besparingen in de richting van wat men in Griekenland voorstelt (zie link). Verder nog wat maatregelen die jong en oud moeten verdelen, gepensioneerden die meer en meer mogen bijverdienen enz... .  Onze jeugd, en wij die vroeger jeugdig waren, worden al sinds de jaren zeventig geteisterd met nepjobs als oplossing voor de jeugdwerkloosheid, nepstatuten en naar de jaren negentig privatiseringsgolven en nooit geziene flexibiliteit en nepcontracten. 

  Al die problemen pakt men maar half aan...liberaal links surft mee op de golven van de populisten ,men verschuilt zich achter 'concurrentiepositie' in plaats van om te beginnen in heel Europa voor hetzelfde werk hetzelfde loon uit te betalen...geen wonder dat bijvoorbeeld zoveel Oosteuropese vrouwen alleen thuis zitten op hun gastarbeider te wachten.  Geleerde filosofen mekkeren over hoofddoekjes enz... . Hoog tijd dat men ophoudt met subsidies aan de autoindustrie in nood, maar deze bij faling in gemeenschapsbezit brengt.  Het pingpongspel rond Opel en de helemaal niet noodlijdende Carrefour-groep is meer dan een schande. Het zijn druppels die de beker op een dag zullen doen overlopen...afwachten wat daar dan uit voorkomt...in Nederland heet dat momenteel 'voddentaks'...verwant met de sterren op sommige winkels in het Duitsland van de jaren dertig vorig eeuw.

  octo 13/03/2010

  http://www.pvda.be/nieuws/artikel/duitsland-tot-griekenland-wij-geven-jullie-geld-geef-ons-dan-corfu.html?utm_source=pvda100310&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter